Allow users to shutdown (Українська)

From ArchWiki
Jump to: navigation, search

Якщо ви хочете дати користувачеві дати можливість вимикати і перезавантажувати систему, ви повинні змінити права (permissions) на команду halt. reboot - це символічне посилання (symlink) на halt, тому з цією командою нічого робити не треба. Виконайте від імені root

chmod +s /sbin/halt

Тема на форумі: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=2787


Інший варіант реалізації - через sudo. Спочатку встановіть sudo:

# pacman -S sudo

Тоді, як root, додайте наступні рядки в кінець /etc/sudoers використовуючи команду visudo. Замініть user на ім'я користувача і hostname на ім'я хоста (прописане в /etc/rc.conf в секції HOSTNAME).

user hostname = NOPASSWD: /sbin/shutdown -h now
user hostname = NOPASSWD: /sbin/reboot

Тепер користувач може вимкнути систему командою sudo shutdown -h now, і перезавантажити sudo reboot.

Для XFCE потрібно модифікувати /etc/sudoers. Для всіх користувачів:

%users hostname=NOPASSWD:/usr/lib/xfce4/xfsm-shutdown-helper

Для певного користувача:

user hostname=NOPASSWD:/usr/lib/xfce4/xfsm-shutdown-helper

Це активує опції "Перезавантаження" та "Вимкнення" в діалозі виходу з системи менеджера сесій XFCE.