ArchWiki Translation Day (Slovenský)

From ArchWiki
Jump to: navigation, search

Arch Translation Day je medzinárodný deň venovaný prekladu ArchWiki. Cieľom tejto akcie je spojiť užívateľov Arch linuxu a preložiť čo najviac stránok do nášho rodného jazyka.

Kedy?

Arch Translation Day sa koná vždy prvú sobotu v mesiaci.

Kto?

Každý, kto chce podporiť komunitu či len poďakovať za to, že tu Arch je.

Prečo?

Pretože Arch všetci používame a máme ho radi. Toto je jeden zo spôsobov ako poďakovať za možnosť ho používať a zároveň sprístupniť informácie ľudom, pre ktorých jazyk predstavuje prekážku.

Ako?

Preloženie novej stránky

Pre príklad zvoľme Some Page
  • Navštívte zvolenú stránku a hornom menu vyberte upraviť.
  • Skopírujte zdrojový kód stránky.
  • Prejdite na Some Page zadaním nasledujúceho URL.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Some_Page_(Slovenský)
  • Keďže stránka neexistuje, vytvorte ju pomocou vytvoriť v hornom menu.
  • Zobrazí sa vám jednoduchý WYSIVIG editor - sem vložte skopírovaný zdrojový kód.
  • Po preložení textu stránku uložte.
  • Nakoniec vytvorte druhú stránku z lokalizovaným názvom Nejaká_Stránka. Prejdite na
https://wiki.archlinux.org/index.php/Nejaká_Stránka
  • Znovu vytvorte novú stránku a do jej textu vložte
#REDIRECT [[Some Page (Slovenský)]]

Ak neviete ako editovať stránky, prečítajte si ArchWiki Tutorial.

Zoznam prioritných stránok

Please follow Help:I18n.

Uplynulé Arch Translation Days

5. 2. 2011
5. 3. 2011
2. 4. 2011