Codecs and containers (Česky)

From ArchWiki
(Redirected from Codecs (Česky))
Jump to navigation Jump to search

Dle Wikipedia jde o zařízení nebo počítačový program, který dokáže transformovat datový proud (stream) nebo signál.

Kodeky obecně využívají multimediální aplikace pro kódování nebo dekódování zvukových nebo video streamů. Aby bylo možné přehrávat kódované streamy, musí uživatel zajistit, že je nainstalován vhodný kodek.


Kodeky Gstreamer

Pokud shledáte, že nemůžete přehrávat běžné zvukové (jako třeba MP3) nebo video soubory, možná nemáte nainstalované správné kodeky pro jejich přehrávání. Multimediální přehrávěče používající backend gstreamer (jako třeba Totem) budou schopny přehrát většinu multimediálních souborů po instalaci těchto kodeků:

# pacman -S gstreamer0.10-bad gstreamer0.10-ugly gstreamer0.10-ffmpeg gstreamer0.10-ugly-plugins

V případě, že chcete nainstalovat všechny kodeky pro Gstreamer, můžete použít následující příkaz (za předpokladu, že máte nainstalován awk):

# pacman -S `pacman -Ss gstreamer | grep -e '^extra/gstreamer0.10' | awk '{print $1}'`
Note: Balík codecs je zastaralý a není nadále potřeba!

Užitečné multimediální přehrávače

VLC

Stále můžete shledat, že některé soubory (hlavně video soubory Windows) se v Totemu nepřehrají správně. VLC je víceúčelový multimediální přehrávač, jenž má mnoho vlastních kodeků a může ty záludné video soubory zvládnout, stejně jako DVD filmy s menu.

# pacman -S vlc

MPlayer

Mplayer též přehraje mnoho souborů. Zjišťuji, že občas přehraje věci, které se nepřehrají ve VLC.

# pacman -S mplayer

Je zde také užitečný plugin, který integruje mplayer do webových prohlížečů. Nainstalujete ho pomocí:

# pacman -S mplayer-plugin

Další zdroje

codecs-all z archlinuxfr

Repozitář archlinuxfr poskytuje balíček codecs-all, který se zdá kompletnější než běžný balíček codecs z oficiálních repozitářů Arch Linuxu.

Přehrávání videí s posledními kodeky RealMedia (RV10...RV40)

Přehrávání videí zakódovaných posledními kodeky RealMedia vám pravděpodobně selže, hlavně když přicházejí v exotických formátech jako kontejner Matroska kontejnery (to jest video soubory *.mkv). FFmpeg podporuje RV kodeky nativně, jelikož jsou tyto kodeky postupně reverse-engineerovány. Můžete zkusit nainstalovat ffmpegs-svn z AUR.

Další možnost je jít na http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html. Někde vprostřed stránky můžete stáhnout balíčky s binárními kodeky. Zvolte vhodný pro svoji architekturu a stáhněte jej (v čase psaní tohoto článku verze 20071007 obsahuje cook.so, drvc.so a sipr.so). Rozbalte soubory a - jako root - je zkopírujte do /usr/lib/codecs. Pravděpodobně budete muset nechat přepsat stávající soubory.