Convert ext2 to ext3 (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: Convert ext2 to ext3 != Ext4 (Discuss in Talk:Convert ext2 to ext3 (Polski)#)
Jeśli zainstalowałeś Archa na systemie plików ext2, dobrym pomysłem byłoby włączenie księgowania i konwersja na system plików ext3. Księgowanie zapewnia szereg korzyści.

1. Zidentyfikuj partycję przezanaczoną do konwersji przez sprawdzenie pliku /etc/fstab i wyjścia polecenia mount.

2. Dodaj dziennik do partycji:

sudo tune2fs -j PARTYCJA

Gdzie PARTYCJA to /dev/hda1, /dev/sda1, /dev/discs/disc0/part1, itd.

2. Otwórz /etc/fstab i zmień ext2 na ext3 dla konwertowanej partycji.

Na przykład:

/dev/sda3 / ext2 defaults 0 1

zmienia się na:

/dev/sda3 / ext3 defaults 0 1

3. Dodaj moduł ext3 do /etc/mkinitcpio.conf

MODULES="ext3"

4. Przebuduj obraz initrd (dla standardowego jądra):

sudo mkinitcpio -p linux

Zobacz też: Migrating from ext3 to ext4