Full system backup with rsync (Česky)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tento rsync skript umožňuje vytvoření kompletní zálohy napříč systémy souborů. Je nastaven tak, že kopie (záloha) zahrnuje nedotčené bootovací schopnosti, volitelně lze vyloučit určité vybrané soubory.

Tento postup má výhody před pouhým zkopírovaním osobních dat s vynechávním systémových souborů. Pokud se systém nějak poruší na hlavním oddílu, překonání problému znamená nabootování ze zálohy v porovnání s identifikací a reinstalací postižených programů.

Instrukce byly převzaty z z toho přízpěvku ve fóru.

Soubory

Jsou potřeba dvě věci: zálohovací skript a soubor uvědějící, které soubory zahrnout/nezahrnout ze zdroje zálohy.

Zálohovací skript

Tento skript je velmi jednoduchý; používá rsync v archivním režimu, přičemž je zajištěno, že symbolické odkazy, zařízení, práva a vlastnictví aj. jsou zachovány. Vyloučeny jsou soubory odpovídající vzorům ze seznamu co zahrnout/co vyloučit.

Uložte ho jako rbackup.sh a nastavte mu atribut spustitelnosti:

rbackup.sh
#!/bin/sh
# rsync backup script

sudo sh -c "
  rsync -av --delete-excluded --exclude-from=backup.lst / $1;
  touch $1/BACKUP
"
Zdroj zálohy; /
V tomto případě se provádí záloha celého kořenu (root).
Kam zálohovat; $1
Předává se jako parametr skriptu; např. /media/backup
Co zahrnout/nezahrnout; --exclude-from=backup.lst
Tento příklad používá backup.lst.

Seznam toho, co zahrnout/nezahrnout

Jelikož může být obtížné určit, které soubory budou v tomto seznamu, uvádím zde typický zálohovací příklad, který nezahrnuje běžné soubory, které nejsou třeba zázálohovat, jako většina /dev. Poznámka: specifikace každého žádaného souboru nebo adresáře v Include není třeba; tato sekce pouze slouží jako filter pro specifikaci Exclude. Tento soubor je tradičně ve formátu co zahrnout/co nezahrnout programu rsync.

Uložte následující jako backup.lst:

backup.lst
# Zahrnout
+ /dev/console
+ /dev/initctl
+ /dev/null
+ /dev/zero

# Vyloučit
- /dev/*
- /proc/*
- /sys/*
- /tmp/*
- *lost+found
- /media/backup/*
Vyloučit
Obsah systémových adresářů; /dev, /proc, /sys a /tmp je vyloučen, protože je vytvářen systémem při startu, zatímco tyto adresáře je třeba zachovat, jelikož nejsou vytvářeny při startu. Nakonec, všechny lost+found instance jsou vynechány, protože jsou specifické pro oddíl. Pro Archlinux /var/lib/pacman/sync/* mohou být rovněž vynechány. To může ušetřit dost času při každém zálohování, jelikož adresář obsahuje hodně malých souborů, které mají tendenci se často měnit. Toto jsou "popisovací" soubory pro každý balíček z repozitářů. Tyto soubory lze vygenerovat znovu pomocí pacman -Syu.
Warning: nezapomeňte rovněž vynechat připojený adresář, kam budete zálohovat, vyvarujete se tak nekonečné smyčky (v tomto příkladu /media/backup/).
Zahrnout
Dokonce ačkoli /dev je vyloučeno, 4 soubory, které nejsou dynamicky vytvářeny pomocí udev musí být zachovány. Jsou to console, initctl, null and zero.

Záloha

Nahraďte /media/backup podle potřeby, a připojte cílové zařízení:

# mount /dev/sdb1 /media/backup
Tip: pokud není důležitá možnost bootovat ze zálohy, vynechejte předchozí krok a jednoduše zálohujte do libovolného adresáře.

Spusťe zálohovací skript (zakončení pomocí znaku "/" je nutné):

# ./rbackup.sh /media/backup/

Nastavení bootování

Poté co synchronizace skončila, cílový /etc/fstab je třeba upravit a musí být nainstalován boot manažer v cíli zálohy. Konfigurace cílového /boot/grub/menu.lst je vyžadována, aby bylo reflektováno nové umístění.

Úprava fstab

Upravte cílovou fstab:

$ nano /media/backup/etc/fstab
none     /dev/pts   devpts  defaults   0 0
none     /dev/shm   tmpfs   defaults   0 0

/dev/sda1  /boot     ext4   defaults   0 1
/dev/sda5  /var     ext4   defaults   0 1
/dev/sda6  /usr     ext4   defaults   0 1
/dev/sda7  /       ext4   defaults   0 1
/dev/sda8  /home     ext4   defaults   0 1
/dev/sda9  swap     swap   defaults   0 0

Protože rsync vykonal rekurzivní kopii celého kořenového systému, všechny sda body připojení jsou problematické a mohou způsobit, že bootování ze zálohy skončí s chybou. V tomto příkladu, všechny problematické položky jsou nahrazeny jednou jedinou:

$ nano /media/backup/etc/fstab
none     /dev/pts   devpts  defaults   0 0
none     /dev/shm   tmpfs   defaults   0 0

/dev/sdb1  /       ext4   defaults   0 1

Jako předtím, nezapomeňte použít správné jméno zařízení a správný systém souborů.

Instalace boot manažera

Tyto instrukce předpokládají využití GRUB, mohou být lehce upraveny pro jiné boot manažery, jako např. LILO.

Otevřete Grub konzoli:

# grub

Přímo instalujte na cílové zařízení:

root (hd1,0)
setup (hd1)
root; hd 1,0
Mělo by odkazovat na umístění souborů Grubu -- v tomto případě, "hd 1" znamená druhé uložné zařízení (/dev/sdb) a "0" je první oddíl (/dev/sdb1).
setup; hd 1
Tento příkaz specifikuje, kam se má nainstalovat boot manager. V tomto příkladu je nainstalován do MBR druhého uložného zařízení.

Konfigurace boot manažera

I když se boot manažer nainstaluje korektně, jeho položky menu jsou pro hlavní systémové oddíly, ne pro oddíl(y) zálohy.

Toto je možné řešit uživatelským /boot/grub/menu.lst. Abyste mohli toto udělat, upravte rbackup.sh tak aby zkopíroval uživatelský menu.lst:

rbackup.sh
#!/bin/sh
# rsync backup script

sudo sh -c "
  rsync -av --delete-excluded --exclude-from=backup.lst / $1;
  cp ~/custom.menu.lst $1/boot/grub/menu.lst;
  touch $1/BACKUP
"
Tip: místo nahrazení menu.lst uživatelskou verzi jenom pro zálohu, přidejte položku Grubu která odkazuje na zařízení zálohy nebo jednoduše zeditujete Grub menu během startu.