Improving performance/Boot process (Česky)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: please use the first argument of the template to provide a brief explanation. (Discuss in Talk:Improving performance/Boot process (Česky)#)

Tento článek obsahuje pár triků, pomocí kterých můžete zrychlit boot vašeho systému.

Úprava bootovacích souborů

Mkinitcpio.conf

Otevřete jako root v textovém editoru /etc/mkinitcpio.conf a vymažte všechny položky v HOOKS, které nepotřebujete.

HOOKS="base udev autodetect sata usbinput filesystems"

Přečtěte si více o tom, které HOOKy můžete odstranit.

Rc.conf

Otevřete jako root v textovém editoru /etc/rc.conf jako root a nalistujte si sekci věnovanou hardwaru.

MOD_AUTOLOAD="yes"

Pokud máte zapnuté automatické nahrávání modulů, není důvod proč je vybírat ručně. Proto promažte MODULES jako zde.

MODULES=()

V sekci věnované sítím si ověřte, jestli máte nastavené jenom ty sítě, které potřebujete. Také manuální konfigurace je rychlejší než DHCP.

Poté vypněte všechny služby, které nepotřebujete.

DAEMONS=(alsa network gdm)

Nakonec posňte váš grafický přihlašovací démon na začátek (pokud nějaký máte) a všem službám nastavte spouštění na pozadí.

DAEMONS=(@gdm @alsa @network)

Rc.sysinit

Otevřete jako root v textovém editoru /etc/rc.sysinit a najděte

/sbin/modprobe $mod

Přidáním '&' na konec se budou všechny moduly nahrávat na pozadí.

/sbin/modprobe $mod &

Inittab

Otevřete jako root v textovém editoru /etc/inittab a najděte řádky s obsahem ohledně agetty.

c1:2345:respawn:/sbin/agetty 38400 vc/1 linux
c2:2345:respawn:/sbin/agetty 38400 vc/2 linux
c3:2345:respawn:/sbin/agetty 38400 vc/3 linux
c4:2345:respawn:/sbin/agetty 38400 vc/4 linux
c5:2345:respawn:/sbin/agetty 38400 vc/5 linux
c6:2345:respawn:/sbin/agetty 38400 vc/6 linux

Agetty terminály jsou ty, které vidíte při stisknutí Ctrl+Alt+F1-6. Nyní, pokud potřebujete jenom dva nebo tři, zakomentujte ty ostatní.

c1:2345:respawn:/sbin/agetty 38400 vc/1 linux
c2:2345:respawn:/sbin/agetty 38400 vc/2 linux
#c3:2345:respawn:/sbin/agetty 38400 vc/3 linux
#c4:2345:respawn:/sbin/agetty 38400 vc/4 linux
#c5:2345:respawn:/sbin/agetty 38400 vc/5 linux
#c6:2345:respawn:/sbin/agetty 38400 vc/6 linux

Kompilace jádra

Ke zmenšením času potřebného pro boot je odlehčené jádro nutností. Přečtěte si více o kompilování jádra.

Zde jsou nějaké tipy od XxX Owned XxX ( http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=1174954&postcount=507 ). Varování: Některé z těchto tipů můžou způsobit, že se jádro nezkompiluje správně. Použijte je pouze na vlastní riziko.

S=Zapnout U=Vypnout

Pokud víte o něčem, co zde chybí, nic vám nebrání to sem přidat!

General Setup

S: Support for paging of anonymous memory. (swap)

Loadable Module Support

U: Module Versioning Support
U: Source checksum for all modules

Block Layer

U: Large Block Devices (Uncheck all if possible)
// IO Schedulers // 
U: Anticipatory I/O Schedulers
U: Deadline I/O Schedulers

Processor type and features

U: Symmetric processing support (Unless your processor(s) support(s) it)
U: Generic x86 support
S: HPET Timer Support
S: Voluntary Kernel Preemption (Desktop) (Under Preemption Model)
S: Local APCI support on uniprocessors
S: IOAPCI support on uniprocessors (Under Local APCI support)
S: Off (Under High Memory support if you have under 1 gig of ram)
S: Sparse Memory (Under Memory Model, some computers will not have this option)
S: MTRR support
S: Use register arguements
S: Enable seccomp to compute untrusted bytecode
S: 1000hz (Under Timer Frequency)
// Firmware Drivers // 
U: Anything that you don't need.

Bus Options

S: Message Signaled Interrupts (MSI and MSIX) (PCI_MSI)

Network

U: Anything/Everything in Amateur Radio, IrDA, and Bluetooth if you don't need it.
// Network Options // 
S: Packet socket:mmapped IO

Device Drivers

// ATA/ATAP/MFR/RLL support // 
S: Use PCI DMA by Default
U: IDE Taskfile Acess
// Raid and LVM // 
U: Unselect if you do not need it.
// I2O support // 
U: Unselect if you do not need it. Most people do not.

Network Device support

U: EQL support
U: Universial TUN/TAP device driver support
U: FDDI Driver support
U: HIPPI driver support
U: SLIP (serial line) support
U: Traffic Support
U: Network console loggin support
// ARCnet support // 
U: Unselect if you do not require/need it.
// Ethernet Support (1000 MB) // 
U: Uselect the cards that you don't have.
// Ethernet Support (10000 MB) // 
U: Unselect what you do not need.
// Token Ring Devices // 
U: Unselect if you are not connected to a Token ring network.
// WAN interfaces support // 
U: Unselect the some cards/the whole thing if you do not need it.
// ISDN subsystem // 
U: ISDN support (If you do not require it)

Input device support

U: Touchscreen interface
U: Touchscreens (Under the TouchScreens subcatergory)

Character Devices

U: Any video cards that you do not need.
// Watchdog cards // 
U: Watch Dog Timer support

Misc Devices

U: Device driver for IBM/RSA service drivers
// Video Capture Adapters // 
U: Unselect anything that you don't need.
// Radio Adapters // 
U: Unselect anything that you don't need.
// Digital Video Broadcasting Devices // 
U: DVB for Linux

Graphics support

U: Unselect any graphics cards that you don't have.
// Logo Configuration // 
S: Bootup Logo (and anything under it)

File systems

U: Unselect any file systems that you are NOT going to use. (Minix, ROM, Quota, etc.)
// DOS/FAT/NT Filesystems // 
S: NTFS write support
// Network File Systems // 
U: NFS file system support
U: NFS server support
U: NCP file system support
U: Coda file system support
U: Andrew file system support
U: Plan 9 resource sharing support
// Partition Types // 
U: Advanced partition selection
// Native Language Support // 
U: Unselect all but your native language

Instrumentation Support

U: Profiling Support
U: Kprobes

Kernel Hacking

U: Show timing information on printks
U: Magic SysRq Key
U: Kernel Hacking
U: Debug Filesystem
U: Compile the kernel with frame unwind information