Install Arch Linux via SSH (Česky)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tento článek má ukázat uživatelům, jak nainstalovat Arch vzdáleně prostřednictvím připojení SSH. Zvažte tento přístup oproti standardnímu v scénářích, jako jsou následující:

  • HTPC bez náležitého monitoru (např. SDTV);
  • Počítač umístěný v jiném městě, státě, zemi (dům přítele, dům rodičů atd.);
  • PC, který byste raději nastavili vzdáleně, například z pohodlí vlastní pracovní stanice s možností kopírovat/vložit z ArchWiki.

Na vzdáleném (cílovém) zařízení

Note: : Tyto kroky vyžadují fyzický přístup k zařízení. Je zřejmé, že je-li fyzicky umístěno jinde, budou muset být koordinovány s jinou osobou.

Nabootujte cílový počítač do živého prostředí Arch pomocí Live CD/USB image: uživatel bude přihlášen jako root.

V tomto okamžiku nastavte síť na cílovém stroji, jak je například navrženo v Installation guide#Connect to the internet

Zadruhé nastavte heslo pro root, které je potřebné pro připojení SSH, protože výchozí heslo pro root je prázdné:

# passwd

Nyní zkontrolujte, zda je v /etc/ssh/sshd_config přítomen (a nezakomentován) PermitRootLogin yes. Toto nastavení umožňuje přihlášení root s ověřením hesla na serveru SSH.

Note: Pokud je cílový počítač za směrovačem s NAT, je nutné, aby port SSH (ve výchozím nastavení 22) byl předán na IP adresu cílového zařízení. Použití přesměrování portů není v této příručce obsaženo.

Nakonec spusťte démon openssh pomocí služby sshd.service, který je na živém CD ve výchozím nastavení obsažen.


Note: Po instalaci se doporučuje v prvním kroku odstranění PermitRootLogin yes z /etc/ssh/sshd_config.

Na místním počítači

Na místním počítači se připojíte k cílovému počítači přes SSH pomocí následujícího příkazu:

$ ssh root@ip.adresa.cilovy.pocitac

Odtud je prezentována uvítací zpráva živého prostředí a je možné spravovat cílový stroj, jako by na fyzické klávesnici. V tomto okamžiku, je-li záměrem jednoduše instalovat Arch z živého média, postupujte podle pokynů v Installation guide. Pokud je záměrem upravit stávající instalaci systému Linux, která byla porušena, postupujte podle článku Install from existing Linux.