Installation guide (Svenska)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Detta är en guide för att installera Arch Linux från en upstartbar media file. Före installation påbörjas är det rekommenderat att läsa FAQ. För konversationer i detta dokument, läs Help:Reading. Speciellt när det gäller kod exemple, för dessa kan inhålla temporära element(formatet är italics) dess måste ersättas manuellt.

För mer detalierad förklaring, läs de respektive ArchWiki artiklarna eller de vardera programmens man page. För interaktiv hjäp använd IRC channel och forum är också tillgänglig.

Arch Linux borde fungera på vilken som helst x86_64-kompatibel system, med en minimum mänged av 512MB RAM. En grundläggande installation med all paket från base borde ta mindre än 800MB av hårddisk utrymmet. denna guid anntar en fungerande internet anslutning, för att kunna laddaner paket från internet.


Före Installationen

Installations materialet och deras GnuPG verifications signaturer kan hämtas från Nerladdnings sidan.

Verifiering signaturer

Det är rekommenderat att Verifiera installations materialet dess före användning, specielt om nedladdningen skedde via HTTP server, som är mer mottaglig till avlyssning skadliga serverar[dead link 2020-12-27 ⓘ].

Ett system med GnuPG installerat, gör detta genom att laddaner PGP signature (under Checksums) till Installations materialets directoy, efter detta är gjort verifiera med detta kommando:

$ gpg --keyserver-options auto-key-retrieve --verify archlinux-version-x86_64.iso.sig


Du kan också göra detta från en befintlig Arch Linux genom att använda:

$ pacman-key -v archlinux-version-x86_64.iso.sig
Note:

Startup från installations materialet

Installations materialet kan var ett USB mine, optisk skiva eller via netvärket med PXE. för andra sätt att installera kolla up Category:Installation process.

Välj tangenbords arrangemang

Standard arrangemanget är US. Andra arrangemanget kan visas genom att använda:

# ls /usr/share/kbd/keymaps/**/*.map.gz

För att ändra arrangemanget,

# loadkeys sv-latin1

Bekräfta uppstartsläge

Anslut till internet

Uppdatera systemklockan

Använd timedatectl(1) för att Verifiera att klockan stämmer:

# timedatectl set-ntp true

Bäkrefta tjänsten genom att använda timedatectl status.

Förbered installations media

Example på installations media arrangemanget

BIOS med MBR
Mount point Partition Partitionstyp Recommenderad Storlek
/mnt /dev/sdX1 Linux Resten av enheten
[BYTA] /dev/sdX2 Linux byta Mer än 512 MiB
UEFI med GPT
Mount point Partition Partitionstyp Recommenderad Storlek
/mnt/boot eller /mnt/efi /dev/sdX1 EFI system partition 256–512 MiB
/mnt /dev/sdX2 Linux x86-64 root (/) Resten av enheten
[BYTA] /dev/sdX3 Linux byta Mer än 512 MiB