Making a Custom Package CD (Slovenský)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Ak chcete skopírovať balíky z jedného počítača na druhý pomocou CD, vykonajte nasledujúce kroky:

  • Vytvorte repozitár balíkov pomocou gensync (Custom local repository with ABS and gensync). Skopírujte balíky z /var/cache/pacman/pkg na prvom počítači.
  • Vytvorte ISO repozitára.
  • Pripojte CD na druhom počítači.
  • Pridajte vlastný repozitár do /etc/pacman.conf:
 [mycd]
 Server = file:///mnt/cd/pkg