Openbox (Slovenský)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Openbox je odlahčený a vysoko konfigurovatelný okenný správca s rozsiahlou podporou štandardov. Jeho možnosti sú dobre zdokumentované na oficiálnej domovskej stránke. Tento článok sa týká spustenia Openboxu v Arch Linuxe.

Inštalácia

Openbox je dostupný v repozitári Extra:

pacman -S openbox

Po nainstalovaní Openboxu sme vyzvaný ku prekopírovaniu súborov menu.xml a rc.xml do ~/.config/openbox/.

Note: Operáciu robte prihlásený ako bežný uživatel, nie root.
$ mkdir -p ~/.config/openbox/
$ cp /etc/xdg/openbox/rc.xml ~/.config/openbox/rc.xml
$ cp /etc/xdg/openbox/menu.xml ~/.config/openbox/menu.xml

Súbor rc.xml je hlavný konfiguračný súbor pre Openbox. Nastavujú sa tu klávesové skratky, témy, virtuálne plochy a dalšie možnosti.

Súbor menu.xml obsahuje menu aplikácii Openboxu, ktoré sa zobrazia kliknutím na plochu. Štandardných položiek je málo, ale menu je velmi lahko modifikovať podla vaších potrieb. Viac viz sekciu nižšie, venovanú úpravám menu, alebo navštívte oficiálne stránky Openboxu.

Samostatný správca okien

Ku spusteniu samostatného Openboxu stačí pridať na koniec súboru ~/.xinitrc následujúci riadok:

exec openbox-session

Pokial ste skôr použili iného správcu okien, napr. Xfce, a Openbox sa nechce spustiť po odhlásení z X, presunte adresár autostart:

mv ~/.config/autostart ~/.config/autostart-bak
Note: python2-xdg je vyžadovaný pre spustenie Openboxu

Správca okien pre desktopové prostredia

GNOME

GNOME 2.26

Pokračujte podla nasledujúceho návodu pre GNOME 2.24. Pokial zlyhá, skúste toto:

Pokial sa po inštalácií openboxu nejde prihlásiť do sedenia 'Gnome/openbox', je pre zachovanie openboxu ako správcu okien pre sedenie 'Gnome' z prihlasovacieho manažéru (xdm, gdm, kdm, entrance, slim atd.) skúsiť následujúce:

 1. Prihlaste sa len do sedenia Gnome (ktoré ako správca okien stále používa metacity).
 2. Nainštalujte openbox, pokial už neni nainštalovaný.
 3. Chodte do menu System → Preferences → Startup Applications (alebo s názvom 'Session' pre staršiu verziu Gnome)
 4. Otvorte Startup Application, zvolte '+ Add' a zadajte text, ako je uvedené nižšie a vynechajte text za znakom #.
 5. Teraz stlačte tlačítko 'Add' a uistite sa, že je zatrhnutý checkbox vedla vášho nového záznamu.
 6. Odhláste sa z Gnome a prihláste sa späť - openbox by mal byť teraz nastavený ako správca okien.
Name:  Openbox Windox Manager     # Môže byť zmenené
Command: openbox --replace        # Tento riadok by nemal byť odstránený, ale pridaný
Comment: Replaces metacity with openbox # Môže byť zmenené

Toto prida položku do zoznamu, ktorý gnome spúšta vždy, ked je spustené špeciálne uživatelské sedenie Gnome.

GNOME 2.24

Vytvorte súbor /usr/share/applications/openbox.desktop s nasledujúcím obsahom:

[Desktop Entry]
Type=Application
Encoding=UTF-8
Name=OpenBox
Exec=openbox
NoDisplay=true
# name of loadable control center module
X-GNOME-WMSettingsModule=openbox
# name we put on the WM spec check window
X-GNOME-WMName=OpenBox

Potom v gconf nastavte /desktop/gnome/session/required_components/windowmanager na openbox:

$ gconftool-2 -s -t string /desktop/gnome/session/required_components/windowmanager openbox

Nakoniec vyberte sedenie GNOME v menu GDM.

GNOME 2.22 a predchádzajúce

 1. Pokial používate GDM, zvolte možnost "GNOME/Openbox"
 2. Pokial používate, pridajte exec openbox-gnome-session do súboru ~/.xinitrc
 3. Zo shellu:
$ xinit /usr/bin/openbox-gnome-session

KDE

 1. Pokial používate KDM, zvolte možnost "KDE/Openbox"
 2. Pokal používate startx, pridajte exec openbox-kde-session do súboru ~/.xinitrc
 3. Zo shellu:
$ xinit /usr/bin/openbox-kde-session

Xfce4

Prihláste sa do normálneho sedenia Xfce4. V termináli zadejte:

$ killall xfwm4 ; openbox & exit

Toto ukončí proces xfwm4, spustí Openbox, a zatvorí terminál.

Odhláste sa, uistite sa, že je zatrhnuté "Save session for future logins". Pri dalšom prihlásení Xfce4 použije Openbox ako svojho správcu okien. Aby išlo ukončiť sedenie xfce4, otvorte súbor ~/.config/openbox/menu.xml (pokial neexistuje, skopírujte ho z /etc/xdg/openbox/menu.xml).

Najdete sekciu:

 <item label="Exit Openbox">
  <action name="Exit">
   <prompt>yes</prompt>
  </action>
 </item>

a zmente ju na:

 <item label="Exit Openbox">
  <action name="Execute">
   <prompt>yes</prompt>
  <command>xfce4-session-logout</command>
  </action>
 </item>

Stlačením položky "Exit" v menu ukončíte Openbox a zostanete bez správcu okien.

Pokial vám vadí, že koliesko myši mení virtuálne plochy, otvorte súbor ~/.config/openbox/rc.xml a zmente priradenie myši u akcií "DesktopPrevious" a "DesktopNext" v súvislosti "Desktop" na súvislosť "Root" (Root možno budete musieť nadefinovať).

Pokial chcete použiť menu Openboxu miesto menu Xfce, môžete ukončiť Xfdesktop týmto príkazom v termináli:

$ xfdesktop --quit

Xfdesktop ale spravuje pozadie plochy a ikony, takže budete na túto činnosť potrebovať iné nástroje, napr. ROX.

(Po ukončení Xfdesktop hore uvedený problém s virtuálnymi plochami skončí.)

Nastavenie

Pre nastavenie základných vlastností Openboxu existujú dve možnosti; manuálna editácia súboru rc.xml, alebo použiť nástroj ObConf.

Manuálna konfigurácia

Pre manuálnu konfiguráciu Openboxu otvorte súbor ~/.config/openbox/rc.xml vo svojom oblúbenom textovom editore. Konfiguračný súbor obsahuje mnoho komentárov, a dalšia úplná dokumentácia je dostupná na oficiálnom serveri.

ObConf

ObConf je grafický nástroj pre konfiguráciu Openboxu, ktorým môzte nastaviť mnoho vlastností, napr. témy, virtuálne plochy, vlastnosti okien a okraje plôch.

ObConf sa inštaluje príkazom:

# pacman -S obconf
Note: ObConf nemožno použiť na konfiguráciu klávesových skratiek a dalších rozšírených možností. Pre tieto nastavenia je nutné editovať súbor rc.xml manuálne (viz výššie). Dalšia možnosť je program ObKey (v repozitári AUR).

Konfigurácia aplikácií

Openbox ponúka individuálne nastavenie aplikácií, umožňujúce definovať pravidlá pre vaše programy. Napr. môžete:

 • spustiť internetový prehliadač na určitej ploche,
 • spustiť terminál bez okraja okna,
 • spustiť torrent klienta na určitej pozícií obrazovky

Pravidlá sú v súbore ~/.config/openbox/rc.xml. Môžete si všimnúť, že sú v súbore dobre okomentované. Detaily môžte najsť na servere: http://icculus.org/openbox/index.php/Help:Applications

Menu

Defaultné menu Openboxu obsahuje niekolko aplikácií, ale určite si ich budete chcieť upraviť. Môžte to urobiť niekolkými spôsobmi:

Manuálna konfigurácia

Podobne ako súbor rc.xml môžete editovať súbor ~/.config/openbox/menu.xml vo svojom oblúbenom textovom editore. Aj ked je vetšina možností zrejmá, existuje kompletná dokumentácia.

MenuMaker

MenuMaker je kvalitný nástroj pre tvorbu menu v XML formáte pre rôzne okenné manažery vrátane Openboxu. MenuMaker prehladá váš počítač a na základe výsledkov nainštalovaných programov vytvorí XML menu. Možte mu nastaviť, aby vynechal programy X, GNOME, KDE, alebo Xfce.

MenuMaker je dostupný v repozitári community:

# pacman -S menumaker

Po nainštalování môžte vygenerovať kompletné menu príkazom:

$ mmaker -v OpenBox3

Defaultne MenuMaker neprepíše existujúci súbor menu.xml. Môžete tak učiniť parametrom -f (force):

$ mmaker -vf OpenBox3

Kompletný zoznam parametrov môžte získať spustením s parametrom mmaker --help.

Týmto získate dosť slušné menu. Dalej ho môžete modifikovať ručne editáciou menu.xml alebo po doinštalovaní dalších programov znova vygenerovať.

Obmenu

Obmenu je grafický editor menu pre Openbox. Je to najlepšia volba pre tých, ktorý nechcú editovať XML kód.

Obmenu je dostupný v repozitári community:

# pacman -S obmenu

Po nainštalovaní spusťte obmenu a pridajte alebo odoberte konkrétne programy.

Obm-xdg

obm-xdg je nástroj pre príkazový riadok, je súčástou Obmenu. Dokáže vygenerovať kategorizované submenu nainštalovaných programov GTK/GNOME.

Pre použitie obm-xdg pridajte do súboru ~/.config/openbox/menu.xml riadok:

<menu execute="obm-xdg" id="xdg-menu" label="xdg"/>

Potom spusťte openbox --reconfigure pre obnovu menu Openboxu. Teraz sa v menu objaví submenu s názvom xdg.

Note: Pokial nemáte nainštalováný GNOME, je nutné pre beh programu obm-xdg nainštalovať balíček gnome-menus.

Skripty pre xdg menu na bázi Pythonu

Skript môžte nájsť v balíčku Openbox z Fedory. Niekam skript uložte a pridajte do menu položku.

Tu je môj: http://pastebin.com/f2f827625 A tu je zdrojový: http://cvs.fedoraproject.org/viewvc/devel/openbox/xdg-menu?view=markup

Niektorý si stiahnite (zrejme budete preferovať zdrojový). Súbor niekam uložte, napr. ~/Documents/build/xdg-menu (položku v menu upravte neskôr podla svojho umiestnenia.)

Otvorte súbor menu.xml v textovom editore a pridajte nasledujúcu položku na miesto, kde chcete mať nové menu (názov samozrejme môžete lubovolne zmeniť):

<menu id="apps-menu" label="xdgmenu" execute="python /home/shiki/Documents/build/xdg-menu"/>

Uložte súbor a spusťte: openbox --reconfigure.

Dynamické menu

Openbox (a další správcovia okien, napr. WindowMaker a PekWM) umožňujú tvorbu skriptov, ktoré dynamicky tvoria menu za pochodu. Napr. systémové monitory, ovládače prehrávača médií a správy počasia. Mnoho príkladov je uvedených na stránkach Openboxu.

Xyne vytvoril prehliadač súborov a brisbin33 vytvoril skript pre hladanie / pripojenie sa k bezdrôtovým sietam (vyžaduje netcfg). Fórum pre tieto nástroje je tu a tu

Spustenie programov pri štarte

Openbox podporuje spustenie programov pri štarte pomocou príkazu "openbox-session".

Existujú dva spôsoby spustenia aplikácií pri štarte:

 1. Pokial používate pre prihlásenie do sedenia X startx/xinit, editujte súbor ~/.xinitrc a zmeňte riadok: execute openbox na execute openbox-session.
 2. Pokial používate pre prihlásenie GDM/KDM, zvolte sedenie Openbox a to automaticky použije autoštart.

Programy, spustitelné po štarte sa nastavujú v súbore ~/.config/openbox/autostart.sh. Kompletné inštrukcie sú na stránkach Openboxu.

Témy a vzhlad

Nasledujúci článok je s výnimkou sekcie Témy Openboxu venovaný uživatelom, ktorí používajú Openbox ako samostatného správcu okien bez asistencie GNOME, KDE či Xfce.

Témy Openboxu

Témy Openboxu určujú vzhlad okrajov okien, názvu a tlačítok, vzhlad menu aplikacií a on-screen display (OSD).

Doplňkové témy sú dostupne z repozitára:

# pacman -S openbox-themes

Tento balíček neni konečný. Dalšie témy sú na stiahnutie tu:

Stiahnuté témy by mali byť rozbalené do adresára ~/.themes a môžu byť inštalované či menené nástrojom ObConf.

Tvorba nových tém je dosť jednoduchá a dobre zdokumentovaná.

Grafický editor tém je ObTheme.

Témata GTK

GTK2/GTK+

Témy GTK+ môžu byť lahko spravované nástrojom lxappearance, gtk-chtheme alebo switch2. Inštalácia príkazom:

# pacman -S lxappearance

a/alebo

# pacman -S gtk-chtheme

a/alebo

# pacman -S gtk-theme-switch2

Teraz môžte jednoducho spustiť lxappearance, gtk-chtheme alebo switch2 pre nastavenie témy.

GTK1

Pre témy GTK1 nainštalujte balíček gtk-theme-switch:

# pacman -S gtk-theme-switch

Pre výber témy potom spusťte switch.

GTK fonty

Pre manuálnu zmenu fontov a ich velikosti pridajte do súbora ~/.gtkrc.mine text:

style "user-font"
{
font_name = "[font-name] [size]"
}
widget_class "*" style "user-font"
gtk-font-name = "[font-name] [size]"

kde [font-name] [size] je zvolený font a velkosť. Napr.:

style "user-font"
{
font_name = "DejaVu Sans 8"
}
widget_class "*" style "user-font"
gtk-font-name = "DejaVu Sans 8"

Obe polia font_name a gtk-font-name sú vyžadované z dôvodu spätnej kompatibility.

Pre zmenu fontov môžte tiež použiť nástroje gtk-chtheme či lxappearance. Viz sekcia vyššie.

GTK ikony

Najskôr rozbalte témy ikon do adresára /usr/share/icons (nutné root práva) či ~/.icons (lokálny uživatel), potom:

Do súboru ~/.gtkrc.mine pridajte:

gtk-icon-theme-name = "[name-of-icon-theme]"

kde [name-of-icon-theme] je názov adresára témy ikon. Napr.:

gtk-icon-theme-name = "Tango"

Zistite, či je súbor ~/.gtkrc-2.0 konfigurovaný k prechádzaniu súborov ~/.gtkrc.mine:

# ~/.gtkrc-2.0
# -- THEME AUTO-WRITTEN DO NOT EDIT
include "/usr/share/themes/Rezlooks-Gilouche/gtk-2.0/gtkrc"
include "/home/username/.gtkrc.mine"
# -- THEME AUTO-WRITTEN DO NOT EDIT

Pre výber GTK tém ikon môžete použiť nástroj lxappearance. Viz sekcia vyššie.

Kurzory myši

Rozbalte požadované témy kurzorov myši do adresára /usr/share/icons (nutné root práva) či ~/.icons (lokálny uživatel). V repozitároch existuje niekolko balíčkov tém, ktoré môžte pacmanom nainštalovať.

Do súbora ~/.Xdefaults pridajte:

Xcursor.theme:  [name-of-cursor-theme]

kde [name-of-cursor-theme] je názov adresára témy kurzorov myši. Napr.:

Xcursor.theme:	Vanilla-DMZ-AA

Zmena velkosti:

Xcursor.size: [velkost]

Ikony plochy

Openbox neponúka zobrazovanie ikon na ploche. PcmanFM, ROX, iDesk alebo Nautilus (a gnome-settings-daemon) toto môžu nahradiť.

ROX a PCmanFM sú naviac odlahčený správcovia súborou.

Pozadie plochy

Openbox neobsahuje možnosť zmeny pozadia plochy. Môžte to učiniť programami Feh alebo Nitrogen. Dalšie možnosti sú ImageMagick, hsetroot a xsetbg.

Doporučené programy

Existuje zoznam odlahčených programov v Arch wiki, mnoho z nich sa hodí k Openboxu.

Prihlasovacie manažery

Pre samostatné sedenie Openboxu sa hodí odlahčený grafický prihlasovací manažer SLiM. Viz Arch SLiM wiki pre detailnejšie informácie.

Qingy je ultralahký a konfigurovatelný grafický prihlasovací manažér. Podporuje prihlásenie do konzoly i do sedenia X Windows. Používa DirectFB, takže nespustí X Windows pokial nezvolíte X Windows sedenie. Viz článok o Qingy v Arch wiki.

Kompozitná plocha

Xcompmgr je odlahčený kompozitný manažér schopný zobraziť tiene, blednutie a jednoduchú priehladnosť okien v Openboxu a dalších správcoch okien. (Xcompmgr neni dalej vyvíjaný a niektoré problémy pravdepodobne nebudú vyriešené) (S tint2 0.9 sa ikony v systray majú tendenciu rozpadať)

Panely, traye a pagery

Existuje mnoho nástrojov, ktoré ponúknu panel (taskbar), system tray a pager pre Openbox. Najbežnejšie sú:

Panely

Traye

Pagery

Vybrané pridajte do súboru startup. Pokial chcete nastaviť plochu bez pageru, môžete použiť obsetlayoutAUR, ktorý je balíčkovou verziou nástroja setlayout z Openbox wiki.

Správcovia súborov

Najoblúbenejší odlahčený správcovia súborou sú:

 • Thunar. Thunar ponúka automatické pripojovanie jednotiek a dalšie plug-iny.
 • ROX (ROX ponúka ikony na plochu)
# pacman -S rox
 • PCManFM (pcmanfm tiež ponúka ikony na plochu)
# pacman -S pcmanfm

Pre prístup na disky s NTFS s PCManFM si nainštalujte ntfs-3g:

# pacman -S ntfs-3g

a pridajte uživatela do skupiny hal:

# gpasswd -a username hal

Pre ešte odlahčenejšiu verziu zvážte Gentoo alebo emelFM2, ktoré obe použivajú dvojpanelový vzhlad 'Midnight Commander'.

Dalšie: Xfe muCommander (Doplním neskôr, ked ich vyskúšam.)

Dalej samozrejme môžete použiť Nautilus z GNOME. Aj ked je pomalší ako vyššie uvedené riešenia, má podporu VFS (napr. vzdialené SSH, FTP a Samba pripojenie)

Spúštače aplikácií

dmenu

Nastavte si dmenu podla wiki článku dmenu. Potom vložte nasledujúcu položku do sekcie <keyboard> v súbore ~/.config/openbox/rc.xml pre nastavenie skratky pre spustenie dmenu:

  <keybind key="W-space">
   <action name="Execute">
    <execute>dmenu_run</execute>
   </action>
  </keybind>

Gmrun

gmrun ponúka excelentný Run dialog, podobný možnosti Alt+F2 z Gnome a KDE:

# pacman -S gmrun

Vložte nasledujúcu položku do sekcie <keyboard> v súbore ~/.config/openbox/rc.xml pre umožnenie funkčnosti Alt+F2:

<keybind key="A-F2">
<action name="execute"><execute>gmrun</execute></action>
</keybind>

Bashrun

bashrun ponúka odlišnú cestu k run dialogu za použitia špeciálneho bash sedenia s malým oknom xterm. Je dostupný v repozitári community a môžte ho spustiť klávesami Alt+F2. Aby sa bashrun choval tradičnejšie, pridajte nasledujúcu položku do sekcie <applications> v súbore ~/.config/openbox/rc.xml:

  <application name="bashrun">
   <desktop>all</desktop>
   <decor>no</decor> # zmeňte na yes, pokial chcete okno s rámom
   <focus>yes</focus>
   <skip_pager>yes</skip_pager>
   <layer>above</layer>
  </application>

Launchy

Launchy je ešte minimalistickejší; je skinovatelný a ponúka dalšie možnosti ako kalkulačku, počasie atd. Pôvodne pre Windows, rovnako pre Gnome.

# pacman -S launchy

Spúšta sa klávesami Ctrl+Space.

LXPanel

Spúštací dialog LXPanelu môžte spustiť takto:

lxpanelctl run

gnome-panel

Spúštací dialog gnome-panelu môžte spustiť takto:

gnome-panel-control --run-dialog

Správcovia schránky

Môžete si priať nainštalovať správcu schránky, aby bolo možné využívať funkcie kopírovať/vložiť. xfce4-clipman-plugin, parcellite, alebo glipper-old môžu byť nainštalovaný pacmanom. Zvolený pridajte do súboru autostart.sh. V terminály funguje Ctrl+Insert ako kopírovať a Shift+Insert ako vložiť. Z terminálu môžte kopírovať Ctrl+Shift+C a vložiť kliknutím stredného tlačítka myši.

Tipy a triky

Kopírovať a vložiť

V terminály Ctrl+Insert kopíruje a Shift+Insert vkladá. Z terminálu môžte kopírovať klávesami Ctrl+Shift+C a vložiť kliknutím stredného tlačítka myši.

Priehladnosť

Pomocou programu transset-df môžete povoliť priehladnosť okien za behu. Napr. editáciou súbora ~/.config/openbox/rc.xml môžte nastaviť povolenie či zakázanie priehladnosti skrolovaním kolieska myši hore či dole:

  <context name="Titlebar">
   <mousebind button="Left" action="Press">
    <action name="Focus"/>
    <action name="Raise"/>
   </mousebind>
   <mousebind button="Left" action="Drag">
    <action name="Move"/>
   </mousebind>
   <mousebind button="Left" action="DoubleClick">
    <action name="ToggleMaximizeFull"/>
   </mousebind>
   <mousebind button="Middle" action="Press">
   	<action name="Lower"/> 
    <action name="FocusToBottom"/>
    <action name="Unfocus"/>
   </mousebind>
   <mousebind button="Up" action="Click">
    <action name= "Execute" >
    <execute>transset-df -p .2 --inc </execute>
    </action>
   </mousebind>
   <mousebind button="Down" action="Click">
    <action name= "Execute" >
    <execute>transset-df -p .2 --dec </execute>
    </action>
   </mousebind>
   <mousebind button="Right" action="Press">
    <action name="Focus"/>
    <action name="Raise"/>
    <action name="ShowMenu">
     <menu>client-menu</menu>
    </action>
   </mousebind>
  </context>

Teraz to funguje, len kded niesu aktívne iné akcie.

Xprop premenné pre aplikácie

Pokial často použivate nastavenie pre aplikácie, môžete oceniť tento bash alias:

alias xp='xprop | grep "WM_WINDOW_ROLE\|WM_CLASS" && echo "WM_CLASS(STRING) = \"NAME\", \"CLASS\""'

Použitie spustením xp a kliknutím na bežiaci program, ktorý chcete definovať s nastavením per-app. Výsledok zobrazí len informácie, vyžadované Openboxom, menovite hodnoty WM_WINDOW_ROLE a WM_CLASS (meno a trieda):

[thayer@dublin:~] $ xp
WM_WINDOW_ROLE(STRING) = "roster"
WM_CLASS(STRING) = "gajim.py", "Gajim.py"
WM_CLASS(STRING) = "NAME", "CLASS"

Xprop pre Firefox

Z nejakého dôvodu Firefox a jeho open source alternatívy ignorujú pravidlá aplikacií (napr. <desktop>) pokial je použitý class="Firefox*", bez ohladu na to, čo xprop hlási ako aktuálne hodnoty WM_CLASS.

Pripojenie menu na príkaz

Niektorí uživatelia chcú pripojiť menu Openboxu či iné na príkaz. Je to praktické napr. pre vytvorenie tlačítka menu v panely. Aj ked toto Openbox nepodporuje, velmi jednoduchý skript, xdotool, dokáže simulovať stlačenie klávesy spustením príkazu. Xdotool je dostupný v AUR. Použitie pridaním nasledujúceho kódu do sekcie <keyboard> v súbore rc.xml:

  <keybind key="A-C-q">
   <action name="ShowMenu">
    <menu>root-menu</menu>
   </action>
  </keybind>

Reštartujte/rekonfigurujte Openbox. Teraz môžete magicky vyvolať svoje menu na pozicií kurzora myši spustením nasledujúceho príkazu:

# xdotool key ctrl+alt+q

Samozrejme môžete lubovolné skratku zmeniť.

Urxvt na pozadí

V Openboxu môžte lahko spustiť terminál na pozadí plochy.

Najskôr musíme povoliť priehladnosť v súbore .Xdefaults (pokial neexistuje, vytvorte ho vo svojom domovskom adresári).

URxvt*transparent:true
URxvt*scrollBar:false
URxvt*geometry:124x24  #Nepouživam terminál na celú obrazovku, pokial to chcete, ignorujte tento riadok a pokračujte dalej
URxvt*borderLess:true
URxvt*foreground:Black  #Farba písma. Môj wallpaper je biely, môžete to chcieť zmeniť na bielu farbu.

Potom editujte súbor .config/openbox/rc.xml:

<application name="URxvt">
 <decor>no</decor>
 <focus>yes</focus>
 <position>
  <x>center</x>
  <y>20</y>
 </position>
 <layer>below</layer>
 <desktop>all</desktop>
 <maximized>true</maximized> #Len pokial chcete terminál v plnej velkosti.
</application>

Kúzlo je na riadku <layer>below</layer>, ktorý umiestni aplikáciu pod všetky ostatné. Urxvt je zobrazený na všetkých plochách, zmeňte to podla svojho.

Note: Miesto mena <application name="URxvt"> môžete použiť (např. "URxvt-bg") a použiť parameter -name pri spustení uxrvt. Týmto spôsobom sa len urxvt terminály, ktoré pomenujete URxvt-bg budú ovládať a chovať podla pravidiel zo súboru rc.xml. Napr.: urxvt -name URxvt-bg (je citlivé na velkosť písmen)

Ovládanie hlasitosti z klávesnice

Pokial ako výstup zvuku používate ALSA, môžete pre zmenu hlasitosti použiť program amixer. Môžte pre to nastaviť klávesové skratky, alebo môžte namapovať ozajstné multimediálne klávesy, pokial ich vaša klávesnica obsahuje. Napr. v sekcií <keyboard> v súbore rc.xml:

  <keybind key="W-Up">
   <action name="Execute">
    <command>amixer set Master 5%+</command>
   </action>
  </keybind>

Stlačením klávesy Windows + šipka hore zvýšite hlasitosť o 5%. Rovnaké nastavenie pre zníženie hlasitosti:

  <keybind key="W-Down">
   <action name="Execute">
    <command>amixer set Master 5%-</command>
   </action>
  </keybind>

Zdroje