Opera (Български)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: Може да съдържа не актуаклна информация. (Discuss in Talk:Opera (Български)#)

Инсталация

Opera бе преместна в AUR пордаи проблеми с лиценза.

Можете да инсталирате последната стабилна версия на Opera с yaourt:

$ yaourt -S opera
Note: x86_64 потребителите могат да опитат да инсталират Opera чрез инсталационния скрипт включен в tar.gz файла от http://www.opera.com/browser/download/, понеже пакета на Opera има някои lib32 dependensies, които x86_64 потребителите може да не желаят. Инсталирайте qt3 (pacman -S qt3) след това. Също така имайте в предвид, че тази инсталация няма да бъде следена от pacman, така че се препоръчва само за напреднали потребители.

Интерграция в KDE

In recent versions of Opera there is a somewhat obscure option -systemstyle which will apply KDE style settings instead of plain QT. However, you should test yourself your KDE selected theme is not causing instabilities i.e., sudden browser crashes.

If dialogs don't work for you, make sure

 File Selector -> Dialog Toolkit = 0

in opera:config advanced options.

Допълнителни настройки

  • За да махнете иконата от системната лента, пуснете Opera с опцията -notrayicon:
 $ opera -notrayicon
  • За да не се ползват файлови разширения за поща:
 $ opera -nomail
  • To make the menus look integrated with Qt, install your preferred Qt4 theme and apply it by using qtconfig (/usr/bin/qtconfig, installed as a dependency for the non-static Opera package).
  • To improve flash performance in Opera, issue this command before starting opera, or add it to ~/.bash_profile (alternatively, /etc/profile to make the change system-wide):
 export OPERAPLUGINWRAPPER_PRIORITY=0

Microsoft fonts and Opera

Note: Можете да настроите шрифтовете от Tools -> Preferences -> Advanced -> Fonts, шрифтове от qtconfig са с приоритед над шрифтовете на GNOME.

Ако ttf-ms-fontsAUR не е инсталиран преди да пуснете Opera за първи път, Opera ще използва тези шрифтове по подразбиране, независимо какво е посочено в настройките на GTK, GNOME или KDE font management, т.н.

За да настроите Opera да ползва настройките от вашия font manager:

1. Затворете всички иснтанции на Opera.

2. Премахнете ttf-ms-fonts.

# pacman -R tts-ms-fonts

3. rm -rf ~/.opera

Warning: Това е предназначено за нови инсталации на Opera, понеже премахването на този път и всичките му компоненти ще рестартира настройките на Opera, кеша, отметките, т.н.

4. Пуснете Opera отново. Можете да реинсталира ttf-ms-fonts след това.

# pacman -S tts-ms-fonts

Troubleshooting

Java на Arch64

1. Инсталирайте среда на Java:

# pacman -S openjdk

За версията със свободен код, или:

# pacman -S jre

За версията на Sun със затворен код.

2. Добавете към~/.bash_profile, или /etc/profile за да запазите настройките за всички потребители:

# openjdk
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/server/
# jre
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/java/jre/lib/amd64/server/

Или пък, направете символична връзка към libjvm.so:

# openjdk
cd /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64
ln -s server/libjvm.so .
# jre
cd /opt/java/jre/lib/amd64
ln -s server/libjvm.so .

3. Редактирайте пътят към Java в Opera: Menu -> Tools -> Preferences -> Advanced -> Content -> Java Options.

#openjdk
/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/amd64/
#jre
/opt/java/jre/lib/amd64/

Шрифтът е прекалено голям

Нагласяйки Opera да ползва определени DPI насила може да помогне (ненужно за Opera 10 и по-нови).

Вкарайте:

opera:config

в лентата за адреси и потърсете "dpi". Избере DPI настройката в полетп "Force DPI", и запазете настройката като цъкнете "Save".

Бавно скролване на графични карти nVidia

Опитайте следната команда:

$ nvidia-settings -a InitialPixmapPlacement=2