SLiM (Slovenský)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

SLiM je skratka, vytvorená zo slov Simple Login Manager. SLiM je jednoduchý, odlahčený a lahko konfigurovatelný. SLiM je často používaný, pretože nemá závislosti na GNOME alebo KDE a môže sa uživatelom hodit pri stavbe odlahčeného systému, napríklad Xfce, Openbox či Fluxbox.

Inštalácia

SLiM inštalujeme z repozitára extra:

# pacman -S slim

Konfigurácia

SLiM - spustenie

SLiM môže byť po štarte spustený ako daemon vloženým do suboru rc.conf alebo modifikaciou inittab. Podrobnosti su v sekcií Display manager.

Jednotlivé desktopové prostredia

SLiM môžme nastavit pre spustenie jednotlivých desktopových prostredí editaciou suboru ~/.xinitrc:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Spustené programom startx (spustí vaše desktopové prostredie)
#

exec [session-command]

SLiM načíta miestnu konfiguráciu zo súboru ~/.xinitrc a spustí podla v nom vložených parametrov konkrétne desktopové prostredie. See also Xinitrc.

Zmeňte [session-command] odpovedajúcím parametrom. Tu sú príklady parametrov pre spustenie niektorých desktopových prostredí:

exec awesome
exec fluxbox
exec fvwm2
exec gnome-session
exec openbox-session
exec startkde
exec startlxde
exec startxfce4

Pokial tu neni vaše desktopové prostredie uvedené, vyhladajte si ho na jeho wiki stránke.

Automatické prihlasovanie

Automatické prihlasovanie pomocou SLiMu pod konkrétnym uživatelským menom (bez nutnosti zadat heslo) je možné nastaviť v súbore /etc/slim.conf na riadku:

# default_user    simone

Tento riadok odkomentujte, zmente meno "simone" na meno uživatela, ktorý sa bude automaticky prihlasovať.

# auto_login     no

Tento riadok odkomentujte a zmeňte 'no' na 'yes'. Toto povoli automatické prihlasovanie.

Viac desktopových prostredí

Aby šlo vyberať z viac desktopových prostredí, je nutné SLiM nastaviť tak, aby umožnil uživatelovi konkrétne prostredie pri prihlasovaní vybrať.

Vložte do súboru ~/.xinitrc parametre podla vzoru uvedeného nižšie a nastavte premenné v súbore /etc/slim.conf tak, aby mená spúštačov navzájom odpovedali. Desktopové prostredie pri prihlasovaní zvolíte stlačením klávesy F1. Táto funkcia je zatial experimentálna.

# Nasledujúce parametre definujú prostredie, ktoré bude spustené, pokial si uživatel nezvolí iné
# Source: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/slim/trunk/xinitrc.sample

DEFAULT_SESSION=twm

case $1 in
kde)
	exec startkde
	;;
xfce4)
	exec startxfce4
	;;
icewm)
	icewmbg &
	icewmtray &
	exec icewm
	;;
wmaker)
	exec wmaker
	;;
blackbox)
	exec blackbox
	;;
*)
	exec $DEFAULT_SESSION
	;;
esac

Témy

Môžete si nainstalovať balíček tém slim-themes:

# pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim

Balíček archlinux-themes-slim obsahuje niekolko odlišných tém. Dostupné témy sú v adresári /usr/share/slim/themes. Názov vybranej témy vložte ako parameter na riadok 'current_theme' v súbore /etc/slim.conf:

#current_theme    default
current_theme    archlinux-simplyblack

Náhlad témy, pokial nebeží Xorg server, môžte spraviť takto:

$ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>

Ukončenie: zadajte príkaz "exit" na riadok Login a stlačte Enter.

Dalšie témy sú dostupné v repozitári AUR.

Nastavenie obrazovky

Môžte zmeniť parametre témy - napr. velkosť panela 450 krát 250 bodov v percentách v súbore /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme:

input_panel_x      50%
input_panel_y      50%

na hodnoty v bodoch:

# Tieto parametre nastavia panel "archlinux-simplyblack" na stred obrazovky 1440x900
input_panel_x      495
input_panel_y      325
# Tieto parametre nastavia panel "archlinux-retro" na stred obrazovky 1680x1050
input_panel_x      615
input_panel_y      400

Pokial vaša téma obsahuje obrázok pozadia, môžte zmeniť parameter background_style na ('stretch', 'tile', 'center' nebo 'color') tak, aby sa obrázok zobrazoval korektne. Dalšie podrobnosti sú uvedené tu: velmi prehladná a jednoduchá oficiálna dokumentácia k témam SLiMu.

Dalšie nastavenia

Niekolko vecí, ktoré môžete chcieť vyskúšať.

Zmena kurzora

Po inštalácií editujte súbor /etc/slim.conf a odkomentujte riadok:

cursor  left_ptr

Kurzor sa zmení na bežný tvar šípky. Toto nastavenie je postúpené príkazu xsetroot -cursor_name. Dostupné názvy kurzorov môžete nájsť tu alebo v /usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/.

Tému kurzora na prihlasovacej obrazovke môžte zmeniť vytvorením súbora /usr/share/icons/default/index.theme s týmto obsahom:

[Icon Theme]
Inherits=<your-cursor-theme>

Zmeňte parameter <your-cursor-theme> na meno témy kurzora, ktoré chcete použiť (napr. whiteglass).

Zdielanie wallpaperu medzi SLiMom a pracovným prostredím

Pre zdielanie wallpaperu medzi SLiMom a vaším pracovným prostredím premenujte aktuálny obrázok SLiMu a vytvorte symbolický odkaz na súbor obrázku vášho pracovného prostredia:

# mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
# ln -s /path/to/mywallpaper.jpg /usr/share/slim/themes/default/background.jpg

Vypnúť, reštartovať, uspať, ukončiť, spustiť terminál zo SLiMu

Môžete vypnúť, reštartovať, uspať, ukončiť alebo dokonca spustiť terminál z prihlasovacej obrazovky SLiMu. Príkazy zadávajte ako uživatelské meno a heslo roota do pola heslo:

 • Pre spustenie terminálu zadajte príkaz console ako uživatelské meno (predvolený je terminál xterm, ktorý musí byť nainštalovaný zvlášť. Terminál je možné zmenit v súbore /etc/slim.conf)
 • Pre vypnutie zadajte príkaz halt ako uživatelské meno
 • Pre reštart zadajte príkaz reboot ako uživatelské meno
 • Pre ukončenie do bashe zadajte príkaz exit ako uživatelské meno
 • Pre uspanie zadajte príkaz suspend ako uživatelské meno (uspanie je defaultne zakázané, editujte ako root súbor /etc/slim.conf a odkomentujte riadok suspend_cmd a pokial bude treba, zmente príkaz pre uspanie (napr. zmente /usr/sbin/suspend na sudo /usr/sbin/pm-suspend))

Chyba vypnutia pri súčasnom použití Splashy

Pokial používate Splashy a SLiM dohromady, občas nejde PC vypnúť či reštartovať z menu GNOME, Xfce, LXDE atd. Skontrolujte v súboroch /etc/slim.conf a /etc/splash.conf hodnotu parametrov DEFAULT_TTY=7 a xserver_arguments vt07.

Prihlasovacie informácie SLiMu

Štandardne SLiM zlyháva pri ukladaní logov do utmp a wtmp, čo spôsobuje, že who, last atd. nesprávne hlásia prihlasovacie informácie. Opraviť to môžte nasledujúcími úpravami súboru slim.conf:

 sessionstart_cmd  /usr/bin/sessreg -a -l $DISPLAY %user
 sessionstop_cmd   /usr/bin/sessreg -d -l $DISPLAY %user

SLiM a klúčenka v Gnome

Pokial používate SLiM ku spustení prostredia Gnome a máte problémy s prístupom ku klúčenke, napr. nieste automaticky overený pri prihlasovaní, pridajte nasledujúce riadky do súbora /etc/pam.d/slim (diskuze je zde: [1]).

auth		optional	pam_gnome_keyring.so
session		optional	pam_gnome_keyring.so	auto_start

Nastavenie DPI pre SLiM

Xorg server spravidla nastaví DPI sám, ale pokial zlyhá, môžete je pre SLiM špecifikovať sami. Nastavenie DPI s argumentom -dpi 96 v súbore /etc/X11/xinit/xserverrc nebude v SLiMe fungovať. Je nutné zmeniť v súbore slim.conf parameter:

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 

na

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 -dpi 96

Použitie náhodnej témy

Zapište do premennej current_theme mená tém, oddelené čiarkami. Téma bude náhodne vybraná.

Zdroje