SLiM (Suomi)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

SLiM on akronyymi sanoista (Simple Login Manger), mikä tarkoittaa suomeksi helppo sisäänkirjautumismanageri. SLiM on yksinkertainen, kevyt ja helposti muokattavissa. Kevyen työpöytäympäristön käyttäjät voivat valita SLiM:in kirjatumismanageriksi. SLiM on kevyt sisäänkirjatumismanagerii, koska sillä ei ole riippuvaisuuksia.

Asennus

Asennetaan slim extra repositoriosta.

# pacman -S slim

Asetukset

Käyttöönotto

SLiM voidaan käynnistää, joko palveluna rc.conf tai muokkaamalla tiedostoa inittab. Katso Display manager Löytääksesi enemmän tietoa.

Ympäristöt

Asettaaksesi SLiM käynnistysmanagerin tietylle työpöytäympäristölle, pitää tiedostoa ~/.xinitrc muokata sopivaksi:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Executed by startx (run your window manager from here)
#

exec [session-command]

SLiM lukee tiedoston ~/.xinitrc asetukset, jonka jälkeen työpöytä käynnistetään.See Xinitrc.

Muokkaa [session-command] sopivaksi istunto komennoksi. Seuraavaksi esimerkkejä istunto komennosta:

exec awesome
exec fluxbox
exec fvwm2
exec gnome-session
exec openbox-session
exec startkde
exec startlxde
exec startxfce4

Jos tästä puuttuu tarvitsemasi komento, voit yrittää etsiä sitä työpöytäympäristön wikistä.

Automaattinen sisäänkirjautuminen

SLiM voidaan asettaa automaattisesti sisäänkirjatumaan käyttäjänä. Se tehdään muokkaamalla /etc/slim.conf tiedostoa. Seuraavia oletusasetuksia muokataan:

# default_user    simone

Poista kommenttimerkki (#) ja vaihda "simone" halutuksi käyttäjäksi.

# auto_login     no

Poista kommenttimerkki (#) ja vaihda "no" "yes" sanaksi.

Monta työpöytäympäristöä

Jos halutaan sisäänkirjautumisen yhteydessä valita työpöytäympäristö voidaan se tehdä muokkaamalla tiedostoa ~/.xinitrc. Valinta tehdään F1 näppäimellä. Muista muokata /etc/slim.conf tiedostosta sessions muuttuja täsmäämään seuraavien asetusten kanssa. Huomio ominaisuus on kokeellinen.

# The following variable defines the session which is started if the user doesn't explicitly select a session
# Source: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/slim/trunk/xinitrc.sample

DEFAULT_SESSION=twm

case $1 in
kde)
	exec startkde
	;;
xfce4)
	exec startxfce4
	;;
icewm)
	icewmbg &
	icewmtray &
	exec icewm
	;;
wmaker)
	exec wmaker
	;;
blackbox)
	exec blackbox
	;;
*)
	exec $DEFAULT_SESSION
	;;
esac

Teemat

Asenna slim-themes paketti extra repositoriosta komennolla.

# pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim

Paketti archlinux-themes-slim sisältää useita eri nimisiä teemoja. Katso tiedostoja kansiosta /usr/share/slim/themes nähdäksesi, mitä teemoja on saatavilla. Vaihda muuttuja 'current_theme' tiedostosta /etc/slim.conf:

#current_theme    default
current_theme    archlinux-simplyblack

Teemoja voi esikatsella, jos Xorg palvelin on käynnissä, seuraavalla komenolla:

$ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>

Lopettaaksesi esikatselun kirjoita "exit" ja paina Enteriä.

Lisää teemapaketteja saatavilla AUR:sta.

Kahden näytön asetukset

Voit muokata SLiM teemaa /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme vaihtaaksesi ne prosenttiarvoiksi. Sisäänkirjautumislaatikko on 450 kertaa 250 pikseliä.

input_panel_x      50%
input_panel_y      50%

Pikseli arvoiksi

# These settings set the "archlinux-simplyblack" panel in the center of a 1440x900 screen
input_panel_x      495
input_panel_y      325
# These settings set the "archlinux-retro" panel in the center of a 1680x1050 screen
input_panel_x      615
input_panel_y      400

Jos teemallasi on taustakuva, voit vaihtaa background_style asetusta ('stretch', 'tile', 'center' tai 'color') haluamaksesi. Voit hankkia lisätietoja teemojen muokkaamisesta toiselta nettisivulta

Lisätietoja