Search results

Jump to navigation Jump to search
  • Arch Linux on yhteisön kehittämän i686-optimoitu Linux-jakelu, joka pohjautuu alun perin CRUX:ista saatuihin ideoihin. CRUX on Per Lidénin kehittämä Linux-
    3 KB (412 words) - 12:23, 23 August 2018
  • Arch Linux on yhteisön kehittämän i686-optimoitu Linux-jakelu, joka pohjautuu alun perin CRUX:ista saatuihin ideoihin. Sen kehittäminen keskittyy yksinkertai
    7 KB (921 words) - 12:27, 23 August 2018