Search results

Jump to navigation Jump to search
  • Audacious 2有選項可使用不同的UI(使用者介面)。 要使用新的 GTK UI,用以下方式啟動 audacious2 audacious2 -i gtkui
    3 KB (191 words) - 16:04, 17 August 2018
  • ...telských prostředí. Pro použití nového GTK uživatelského prostředí spusťte audacious2 s parametrem audacious2 -i gtkui
    3 KB (466 words) - 09:43, 11 January 2017