Search results

Jump to navigation Jump to search
  • *{{AUR|dasher}} je aplikacija za unos teksta koja koristi kursor umesto tastature. Ako vi
    24 KB (3,397 words) - 09:32, 16 June 2019