Search results

Jump to navigation Jump to search
  • This was done, by using grub4dos, one can get [http://grub4dos.sourceforge.net/wiki/ here]. Because a simple dd didn't create a bootable U Download [http://download.gna.org/grub4dos/ grub4dos]{{Dead link|2020|03|29|status=404}}.
    5 KB (855 words) - 20:26, 28 December 2020
  • === grub4dos ===
    17 KB (569 words) - 18:17, 11 August 2020
  • === grub4dos === Grub4dos je utilita, ktorú je možné využiť na vytvorenie viacbootovateľných U
    18 KB (3,033 words) - 11:50, 26 December 2020