Search results

Jump to navigation Jump to search
  • ...zarządzania kluczami oraz tworzenia [[Dm-crypt/Device_encryption (Polski)#Kopia zapasowa i przywracanie|kopii zapasowych i przywracania]].
    5 KB (681 words) - 06:27, 19 June 2020
  • === Kopia zapasowa i przywracanie === ==== Kopia zapasowa za pomocą cryptsetup ====
    47 KB (6,956 words) - 15:31, 24 May 2020
  • ...się zdarzyć, że nagłówek był w nich buforowany jakiś czas wcześniej, a ta kopia może być nadal dostępna po wyczyszczeniu oryginalnego nagłówka. Ze wzg
    11 KB (1,718 words) - 15:32, 24 May 2020