Search results

Jump to navigation Jump to search
  • A mida d'anar traduïnt la documentació en anglés s'anirà revisant si el pot ampliar aquesta. *Cada participat pot escollir un total de 4 seccions.
    4 KB (472 words) - 12:11, 6 August 2016
  • ...tura digital. Es recomanable verificar la imatge abans del seu ús. Això es pot fer descarregant l'arxiu ''.sig'' de la pàgina de descarrega (o des de un ...nstal·lacions, Arch Linux es un ''rolling release'' i el sistema sempre se pot actualitzar amb {{ic|pacman -Syu}}.
    9 KB (1,364 words) - 09:35, 28 September 2018
  • ...App|[[Wikipedia:Poedit|Poedit]]|Simple translation editor for gettext (PO, POT) and XLIFF.|https://poedit.net|{{Pkg|poedit}}}}
    55 KB (7,519 words) - 07:28, 10 November 2019