Technical Terms (Nederlands)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Introductie

Deze pagina wordt gebruikt om een lijst te maken van technische linux termen en voorbeelden. Voeg dingen toe waar je dat nodig vindt. Waarschuwing: Alle informatie op deze pagina is Arch-specifiek. maar het is mogelijk dat het ook op andere distributies werkt.


Richtlijnen

Volg a.u.b. de richtlijnen en lees Help:Editing al voor het aanpassen van deze pagina.

Partities

Deze sectie bevat voorbeelden en informatie over de verschillende types bestandssystemen en partitie-layouts

Standaard Mappen structuur

De standaard mappen structuur van Arch Linux is als volgt:
(Items die vet zijn afgedrukt worden automatisch gemaakt.)

 • root partitie
  • bin — syteem utilities
  • boot — kernel boot images en configuratie
  • devapparaten
  • etc — systeem configuratie bestanden
   • rc.d — daemon start/stop scripts
   • conf.d — daemon configuratie
   • profile.d — globale shell configuratie
  • home — persoonlijke informatie van gebruikers
  • lib
   • firmware — firmware voor kernel modules
   • modules — kernel modules
   • security — authencatie modules
   • tls — glibc modules
   • udev — udev scripts
  • mnt — gemounte media
  • opt — grote groepen applicaties
  • procprocess informatie
  • root — root's persoonlijke bestanden
  • sbin — systeem utilities (alleen toegang voor root)
  • syssystem informatie
  • tmptijdelijke bestanden
  • usr
   • bin — uitvoerbare applicaties
   • include — applicatie headers
   • lib — applicatie bibliotheken
   • man — man pages
   • sbin — uitvoerbare applicaties (alleen toegang voor root)
   • src — kernel broncode
   • share — gedeelde bestanden voor applicaties
  • var
   • abs — Arch ABS bestanden
   • cache — tijdelijke opslag (cache bestanden)
    • pacman — pacman cache van pakketten en broncode-bestanden
   • lib — informatiedatabase
    • pacman — pacman repository databases
   • log — log bestanden
   • spool — inkomende mail


Partitie Layout

Er zijn verschillende manieren om de harde schijf te partitioneren. Dit zijn enkele voorbeelden van gebruikers. Richtlijnen:

*root_partition — size (filesystem)
**partition — size (filesystem)
***sub_partition — size (filesystem)
**partition — size (filesystem)

Verklaring en details (optioneel)

Shadowhands's Layout

 • root — 8G (ext3)
  • boot — 1G (ext3)
  • home — 30G (jfs)
  • var — 4G (reiserfs)
  • media — 140G (ext3)

Alle ext3 partities gebruiken ook dir_index (Details). Ik verkies ext3 over ext2 voor /boot omdat ext3 ook als ext2 gemount kan worden en het biedt betere opties voor data recovery. Ik gebruik reiserfs voor /var omdat reiserfs goed is met kleine bestanden (<16K), waaruit /var voor het meeste bestaat. Ik sla al mijn muziek, spellen, films etc. in /media op, omdat ik mijn home-map alleen gebruik voor persoonlijke bestanden.

Romashka's Layout

 • root — 1G (ext3)
  • boot — 64M (ext3)
  • usr — 8G (ext3)
  • var — 4G (ext3)
  • home — 32G (ext3)
  • storage — 120G (xfs)

Apparaat namen

Richtlijnen:

Description
*type
#name 1
#name 2
*type
#name 1
#name 2
#name 3

Harde schijven

In de volgende lijst staat X voor een schijf-letter of nummer (a-z of 0-99) en is Y een partitie-nummer (0-99). De eerste schijf in udev is a, in devfs en GRUB is het 0.

 • udev naam
 1. /dev/hdXY (IDE)
 2. /dev/sdXY (SATA/SCSI)
 • devfs naam (niet meer gebruikt sinds Arch 0.7.1)
 1. /dev/discs/discX/partY
 • GRUB naam
 1. (hdX,Y)

CD/DVD apparaten

In de volgende lijst is X de apparaat-letter (a-z)

 • udev IDE naam
1. /dev/hdX
 • udev SCSI naam (SATA of SCSCI cdrom)
1. /dev/sdX

USB schijven

Nog te doen