Technical Terms (Nederlands)

From ArchWiki
Jump to: navigation, search

Introductie

Deze pagina wordt gebruikt om een lijst te maken van technische linux termen en voorbeelden. Voeg dingen toe waar je dat nodig vindt. Waarschuwing: Alle informatie op deze pagina is Arch-specifiek. maar het is mogelijk dat het ook op andere distributies werkt.


Richtlijnen

Volg a.u.b. de richtlijnen en lees Help:Editing al voor het aanpassen van deze pagina.

Partities

Deze sectie bevat voorbeelden en informatie over de verschillende types bestandssystemen en partitie-layouts

Standaard Mappen structuur

De standaard mappen structuur van Arch Linux is als volgt:
(Items die vet zijn afgedrukt worden automatisch gemaakt.)

 • root partitie
  • bin — syteem utilities
  • boot — kernel boot images en configuratie
  • devapparaten
  • etc — systeem configuratie bestanden
   • rc.d — daemon start/stop scripts
   • conf.d — daemon configuratie
   • profile.d — globale shell configuratie
  • home — persoonlijke informatie van gebruikers
  • lib
   • firmware — firmware voor kernel modules
   • modules — kernel modules
   • security — authencatie modules
   • tls — glibc modules
   • udev — udev scripts
  • mnt — gemounte media
  • opt — grote groepen applicaties
  • procprocess informatie
  • root — root's persoonlijke bestanden
  • sbin — systeem utilities (alleen toegang voor root)
  • syssystem informatie
  • tmptijdelijke bestanden
  • usr
   • bin — uitvoerbare applicaties
   • include — applicatie headers
   • lib — applicatie bibliotheken
   • man — man pages
   • sbin — uitvoerbare applicaties (alleen toegang voor root)
   • src — kernel broncode
   • share — gedeelde bestanden voor applicaties
  • var
   • abs — Arch ABS bestanden
   • cache — tijdelijke opslag (cache bestanden)
    • pacman — pacman cache van pakketten en broncode-bestanden
   • lib — informatiedatabase
    • pacman — pacman repository databases
   • log — log bestanden
   • spool — inkomende mail


Partitie Layout

Er zijn verschillende manieren om de harde schijf te partitioneren. Dit zijn enkele voorbeelden van gebruikers. Richtlijnen:

*root_partition — size (filesystem)
**partition — size (filesystem)
***sub_partition — size (filesystem)
**partition — size (filesystem)

Verklaring en details (optioneel)

Shadowhands's Layout

 • root — 8G (ext3)
  • boot — 1G (ext3)
  • home — 30G (jfs)
  • var — 4G (reiserfs)
  • media — 140G (ext3)

Alle ext3 partities gebruiken ook dir_index (Details). Ik verkies ext3 over ext2 voor /boot omdat ext3 ook als ext2 gemount kan worden en het biedt betere opties voor data recovery. Ik gebruik reiserfs voor /var omdat reiserfs goed is met kleine bestanden (<16K), waaruit /var voor het meeste bestaat. Ik sla al mijn muziek, spellen, films etc. in /media op, omdat ik mijn home-map alleen gebruik voor persoonlijke bestanden.

Romashka's Layout

 • root — 1G (ext3)
  • boot — 64M (ext3)
  • usr — 8G (ext3)
  • var — 4G (ext3)
  • home — 32G (ext3)
  • storage — 120G (xfs)

Apparaat namen

Richtlijnen:

Description
*type
#name 1
#name 2
*type
#name 1
#name 2
#name 3

Harde schijven

In de volgende lijst staat X voor een schijf-letter of nummer (a-z of 0-99) en is Y een partitie-nummer (0-99). De eerste schijf in udev is a, in devfs en GRUB is het 0.

 • udev naam
 1. /dev/hdXY (IDE)
 2. /dev/sdXY (SATA/SCSI)
 • devfs naam (niet meer gebruikt sinds Arch 0.7.1)
 1. /dev/discs/discX/partY
 • GRUB naam
 1. (hdX,Y)

CD/DVD apparaten

In de volgende lijst is X de apparaat-letter (a-z)

 • udev IDE naam
1. /dev/hdX
 • udev SCSI naam (SATA of SCSCI cdrom)
1. /dev/sdX

USB schijven

Nog te doen