User:Kamahl/Install notes

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Instalace

 • viz Installation Guide
 • Rozdělení disku - 'cfdisk'. 32 MB na /boot je málo.
 • Formátování - 'mkfs.ext2', 'mkfs.ext4', 'mkswap'.
 • Tip - zkopírovat věci z /etc/zsh/ z instalačního média.
 • Před rebootem nainstalovat GRUB2 a vytvořit jeho konfigurační soubor!!!
 • nastavit /etc/locale.gen - asi jen cs_CZ UTF-8 UTF-8 pustit locale-gen
 • nainstalovat: vim zsh dialog terminus-font
 • nainstalovat netctl včetně volitelných závislostí. Bezdrátové připojení: wifi-menu
 • /etc/vconsole.conf nastaví češtinu v teminálu:
 #UNICODE=1
 KEYMAP=cz-qwertz
 FONT=ter-216n # ter-216b
 FONT_MAP=8859-2_to_uni

/etc/locale.conf

 LANG=cs_CZ.UTF-8

může být potřeba přidat ovladač grafárny do MODULES v /etc/mkinitcpio.conf - resetne to nastavení terminálu a použjie se chybný keymap nebo font

 • Přidání uživatele - prohlédnout si /etc/skel/ a /etc/login.defs
  • systemctl enable netctl-auto@<interfejs>.service příp netctl-ifplugd@.service
 • Konzole: gpm
 • systemctl enable gpm
 • Běžné utility: sudo tree imagemagick mc zip unrar
  • Alsa věci
 • X.org: xorg-server xorg-xinit xf86-input-mouse xf86-input-keyboard xorg-xkill xorg-xset xterm xorg-xset xorg-xsetroot xorg-xrdb
  • + ovladač grafárny
 • Desktop: rxvt-unicode xmonad xmobar unclutter dmenu xcompmgr feh polkit
 • Avahi