User:Wacek/brudnopis eCryptfs

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

W tym artykule opisano podstawowe użycie eCryptfs. Prowadzi Cię przez proces tworzenia prywatnego i bezpiecznego zaszyfrowanego katalogu w twoim katalogu domowym do przechowywania poufnych plików i prywatnych danych.

W implementacji eCryptfs różni się od dm-crypt, który zapewnia warstwę szyfrowania urządzenia blokowego, podczas gdy eCryptfs jest rzeczywistym systemem plików stacked cryptographic file system. Dla porównania tych dwóch można zapoznać się z tabelą Disk encryption#Comparison table. Jedną z wyróżniających się cech jest szyfrowanie stosu na istniejącym systemie plików; eCryptfs można zamontować w dowolnym istniejącym katalogu i nie wymaga osobnej partycji (lub wstępnego przydzielenia rozmiaru).

Podstawy

Jak wspomniano w podsumowaniu, eCryptfs nie wymaga specjalnego wysiłku przydzielania miejsca na dysku, takiego jak oddzielna partycja lub wstępnie przydzielone miejsce. Zamiast tego możesz zamontować eCryptfs na dowolnym pojedynczym katalogu, aby go chronić. Obejmuje to na przykład cały katalog domowy użytkownika lub pojedyncze dedykowane katalogi w nim zawarte. Wszystkie metadane kryptograficzne są przechowywane w nagłówkach plików, więc zaszyfrowane dane można łatwo przenosić, przechowywać w celu utworzenia kopii zapasowej i odzyskać. Są inne zalety, ale są też wady, na przykład eCryptfs nie nadaje się do szyfrowania kompletnych partycji, co oznacza również, że nie możesz z nim zabezpieczyć przestrzeni wymiany (ale możesz oczywiście połączyć to z Dm-crypt/Swap encryption). Jeśli dopiero zaczynasz konfigurować szyfrowanie dysku, szyfrowanie wymiany i inne punkty, które należy wziąć pod uwagę, są omówione w punkcie Disk encryption#Preparation.


Aby zapoznać się z eCryptfs kilka punktów:

 • Jako system plików w stosie, montowanie katalogu eCryptfs odnosi się do montowania (skumulowanego) zaszyfrowanego katalogu w innym nieszyfrowanym punkcie (katalogu) montowania w środowisku uruchomieniowym jądra Linux.
 • Możliwe jest udostępnianie zaszyfrowanego katalogu między użytkownikami. Szyfrowanie jest jednak powiązane z jednym hasłem, dlatego należy je również udostępnić. Możliwe jest także współdzielenie katalogu z odmiennie zaszyfrowanymi plikami (różnymi hasłami).
 • W dokumentacji użyto kilku terminów eCryptfs:
  • Zaszyfrowany katalog jest określany jako lower, a niezaszyfrowany jako upper katalog w dokumentacji eCryptfs i tym artykule. Chociaż nie dotyczy tego artykułu, system plików „nakładki” wprowadzony w Linuksie 3.18 używa (and explains) upper/lower nomenklatura do układania w stosy systemów plików.
  • Hasło montowania (lub klucz) zapewnia dostęp do zaszyfrowanych plików, tj. Odblokowuje szyfrowanie. eCryptfs używa terminu wrapped w odniesieniu do zabezpieczonego kryptograficznie hasła montowania.
  • FEFEK odnosi się do klucza szyfrowania pliku Klucz szyfrowania (zobacz kernel documentation).
  • FNEK odnosi się do klucza szyfrowania nazwy pliku, klucza (opcjonalnie) do szyfrowania nazw plików przechowywanych w zaszyfrowanym katalogu.

Przed użyciem eCryptfs należy sprawdzić następujące wady zastosowania.

Wady

 • Ease of use
The ecryptfs-utils package provides several different ways of setting up eCryptfs. The high-level #Ubuntu tools are the easiest to use, but they hard-code the lower directory path and other settings, limiting their usefulness. The package also includes low-level tools which are fully configurable, but they are somewhat more difficult to use compared to alternatives like EncFS.
 • File name length
File names longer than 143 characters cannot be encrypted (with the FNEK option).[1] This can break some programs in your home directory (for example Symfony caching).
 • Network storage mounts
eCryptfs has long-standing bugs when used on top of NFS and possibly other networked filesystems, for example, #Mounting may fail on a remote host when connecting via Mosh. It is always possible to use eCryptfs on a local directory and then copy the encrypted files from the local directory to a network host. However, if you want to set up eCryptfs directly on top of an NFS mount, with no local copy of the files, eCryptfs may crash or behave incorrectly. If in doubt, EncFS may be a better choice in this case.
 • Sparse files
Sparse files written to eCryptfs will produce larger, non-sparse encrypted files in the lower directory. For example, in an eCryptfs directory running truncate -s 1G file.img creates a 1GB encrypted file on the underlying filesystem, with the corresponding resource (disk space, data throughput) requirements. If the same file were created on an unencrypted filesystem or a filesystem using block device encryption, it would only take a few kilobytes.
This should be considered before encrypting large portions of the directory structure, though in most cases the disadvantages will be minor. If you need to use large sparse files, you can work around this issue by putting the sparse files in an unencrypted directory or using block device encryption for them.

Setup & mounting

Before starting, check the eCryptfs documentation. It is distributed with a very good and complete set of manual pages.

eCryptfs has been included in Linux since version 2.6.19. Start by loading the ecryptfs module:

# modprobe ecryptfs

To actually mount an eCryptfs filesystem, you need to use userspace tools provided by the package ecryptfs-utils available in the Official repositories. Unfortunately, due to the poor design of these tools, you must choose between three ways of setting up eCryptfs with different tradeoffs:

 1. Use the high-level #Ubuntu tools, which set things up automatically but require the lower directory to be ~/.Private/, and allow only one encrypted filesystem per user.
 2. Use ecryptfs-simple, available from AUR, which is an easy way to mount eCryptfs filesystems using any lower directory and upper directory.
 3. #Manual setup, which involves separate steps for loading the passphrase and mounting eCryptfs, but allows complete control over the directories and encryption settings.

Ubuntu tools

Most of the user-friendly convenience tools installed by the ecryptfs-utils package assume a very specific eCryptfs setup, namely the one that is officially used by Ubuntu (where it can be selected as an option during distro installation). Unfortunately, these choices are not just default options but are actually hard-coded in the tools. If this set-up does not suit your needs, then you can not use the convenience tools and will have to follow the steps at #Manual setup instead.

The set-up used by these tools is as follows:

 • each user can have only one encrypted directory that is managed by these tools:
  • either full $HOME directory encryption, or
  • a single encrypted data directory (by default ~/Private/, but this can be customized).
 • the lower directory for each user is always ~/.Private/
  (in the case of full home dir encryption, this will be a symlink to the actual location at /home/.ecryptfs/$USER/.Private/)
 • the encryption options used are:
  • cipher: AES
  • key length: 16 bytes (128 bits)
  • key management scheme: passphrase
  • plaintext passthrough: enabled
 • the configuration / control info for the encrypted directory is stored in a bunch of files at ~/.ecryptfs/:
  (in the case of full home dir encryption, this will be a symlink to the actual location at /home/.ecryptfs/$USER/.ecryptfs/)
  • Private.mnt [plain text file] - contains the path where the upper directory should be mounted (e.g. /home/lucy or /home/lucy/Private)
  • Private.sig [plain text file] - contains the signature used to identify the mount passphrase in the kernel keyring
  • wrapped-passphrase [binary file] - the mount passphrase, encrypted with the login passphrase
  • auto-mount, auto-umount [empty files] - if they exist, the pam_ecryptfs.so module will (assuming it is loaded) automatically mount/unmount this encrypted directory when the user logs in/out

Encrypting a data directory

For a full $HOME directory encryption see #Encrypting a home directory

Before the data directory encryption is setup, decide whether it should later be mounted manually or automatically with the user log-in.

To encrypt a single data directory as a user and mount it manually later, run:

$ ecryptfs-setup-private --nopwcheck --noautomount 

and follow the instructions. The option --nopwcheck enables you to choose a passphrase different to the user login passphrase and the option --noautomount is self-explanatory. So, if you want to setup the encrypted directory automatically on log-in later, just leave out both options right away.

The script will automatically create the ~/.Private/ and ~/.ecryptfs/ directory structures as described in the box above. It will also ask for two passphrases:

login passphrase
This is the password you will have to enter each time you want to mount the encrypted directory. If you want auto-mounting on login to work, it has to be the same password you use to login to your user account.
mount passphrase
This is used to derive the actual file encryption master key. Thus, you should not enter a custom one unless you know what you are doing - instead press Enter to let it auto-generate a secure random one. It will be encrypted using the login passphrase and stored in this encrypted form in ~/.ecryptfs/wrapped-passphrase. Later it will automatically be decrypted ("unwrapped") again in RAM when needed, so you never have to enter it manually. Make sure this file does not get lost, otherwise you can never access your encrypted folder again! You may want to run ecryptfs-unwrap-passphrase to see the mount passphrase in unencrypted form, write it down on a piece of paper, and keep it in a safe (or similar), so you can use it to recover your encrypted data in case the wrapped-passphrase file is accidentally lost/corrupted or in case you forget the login passphrase.

The mount point ("upper directory") for the encrypted folder will be at ~/Private by default, however you can manually change this right after the setup command has finished running, by doing:

$ mv ~/Private /path/to/new/folder
$ echo /path/to/new/folder > ~/.ecryptfs/Private.mnt

To actually use your encrypted folder, you will have to mount it - see #Mounting below.

Encrypting a home directory

The wrapper script ecryptfs-migrate-home will set up an encrypted home directory for a user and take care of migrating any existing files they have in their not yet encrypted home directory.

To run it, the user in question must be logged out and own no processes. The best way to achieve this is to log the user out, log into a console as the root user, and check that ps -U username returns no output. You also need to ensure that you have rsync, lsof, and which installed. Once the prerequisites have been met, run:

# modprobe ecryptfs
# ecryptfs-migrate-home -u username

and follow the instructions. After the wrapper script is complete, follow the instructions for auto-mounting - see #Auto-mounting below. It is imperative that the user logs in before the next reboot, to complete the process.

Once everything is working, the unencrypted backup of the users home directory, which is saved to /home/username.random_characters, can and should be deleted.

Mounting

Manually

Executing the wrapper

$ ecryptfs-mount-private 

and entering the passphrase is all needed to mount the encrypted directory to the upper directory ~/Private, described in #Ubuntu tools.

Likewise, executing

$ ecryptfs-umount-private

will unmount it again.

Tip: If it is not required to access the private data permanently during a user session, maybe define an alias to speed the manual step up.

The tools include another script that can be very handy to access an encrypted .Private data or home directory. Executing ecryptfs-recover-private as root will search the system (or an optional specific path) for the directory, interactively query the passphrase for it and mount the directory. It can, for example, be used from a live-CD or different system to access the encrypted data in case of a recovery. Note that if booting from an Arch Linux ISO you must first install the ecryptfs-utils to it. Further, it will only be able to mount .Private directories created with the Ubuntu tools.

Auto-mounting

The default way to auto-mount an encrypted directory is via PAM. See pam_ecryptfs(8) and - for more details - 'PAM MODULE' in:

/usr/share/doc/ecryptfs-utils/README

For auto-mounting it is required that the passphrase to access the encrypted directory is synchronised with the user log-in.

The following steps set it up:

1. Check if ~/.ecryptfs/auto-mount, ~/.ecryptfs/auto-umount and ~/.ecryptfs/wrapped-passphrase exist (these are automatically created by ecryptfs-setup-private).

2. Add ecryptfs to the pam-stack exactly as following to allow transparent unwrapping of the passphrase on login:

Open /etc/pam.d/system-auth and after the line containing auth required pam_unix.so add:

auth  required  pam_ecryptfs.so unwrap

Next, above the line containing password required pam_unix.so insert:

password  optional  pam_ecryptfs.so

And finally, after the line session required pam_unix.so add:

session  optional  pam_ecryptfs.so unwrap

3. Re-login and check output of mount which should now contain a mountpoint, e.g.:

/home/$USER/.Private on /home/$USER/Private type ecryptfs (...)

for the user's encrypted directory. It should be perfectly readable at ~$HOME/Private/.

The latter should be automatically unmounted and made unavailable when the user logs off.

Note: The above changes to system-auth enable auto-mounting for normal login. If you switch users instead, using su - or su -l, you need to apply similar changes also to /etc/pam.d/su-l.
Warning: Unfortunately the automatic unmounting is susceptible to break with systemd and bugs are filed against it.[2] [3] [4] [5] If you experience this problem, you can test it by commenting out -session optional pam_systemd.so in /etc/pam.d/system-login. However, this is no solution because commenting out will break other systemd functionalities.

ecryptfs-simple

Use ecryptfs-simple if you just want to use eCryptfs to mount arbitrary directories the way you can with EncFS. ecryptfs-simple does not require root privileges or entries in /etc/fstab, nor is it limited to hard-coded directories such as ~/.Private. The package is available to be installed as ecryptfs-simpleAUR and from Xyne's repos.

As the name implies, usage is simple:

# simple mounting
ecryptfs-simple /path/to/foo /path/to/bar
# automatic mounting: prompts for options on the first mount of a directory then reloads them next time
ecryptfs-simple -a /path/to/foo /path/to/bar
# unmounting by source directory
ecryptfs-simple -u /path/to/foo
# unmounting by mountpoint
ecryptfs-simple -u /path/to/bar

Manual setup

The following details instructions to set up eCryptfs encrypted directories manually. This involves two steps. First, the passphrase is processed and loaded into the kernel keyring. Second, the filesystem is actually mounted using the key from the keyring.

There are two ways to add the passphrase to the kernel keyring in the first step. The simpler option is ecryptfs-add-passphrase, which uses a single passphrase to encrypt the files. The disadvantage is that you cannot change the passphrase later. It works like this:

$ ecryptfs-add-passphrase
Passphrase: 
Inserted auth tok with sig [78c6f0645fe62da0] into the user session keyring

You can also pipe a passphrase into ecryptfs-add-passphrase -. Keep in mind that if you leave your passphrase in a file, it will usually defeat the purpose of using encryption.

As an alternative to a plain passphrase, you can use a "wrapped passphrase", where the files are encrypted using a randomly generated key, which is itself encrypted with your passphrase and stored in a file. In this case, you can change your passphrase by unwrapping the key file with your old passphrase and rewrapping it using your new passphrase.

In the following we prompt for the wrapping passphrase and do a generation similar to the source and then use ecryptfs-wrap-passphrase to wrap it with the given password to ~/.ecryptfs/wrapped-passphrase:

$ ( stty -echo; printf "Passphrase: " 1>&2; read PASSWORD; stty echo; echo $PASSWORD; ) | xargs printf "%s\n%s" $(od -x -N 100 --width=30 /dev/random | head -n 1 | sed "s/^0000000//" | sed "s/\s*//g") | ecryptfs-wrap-passphrase /home/username/.ecryptfs/wrapped-passphrase

Do not use a passphrase with more than 64 characters as this will result in an error later when using ecryptfs-insert-wrapped-passphrase-into-keyring.

Next, we can enter our passphrase to load the key into the keyring:

$ ( stty -echo; printf "Passphrase: " 1>&2; read PASSWORD; stty echo; echo $PASSWORD; ) | ecryptfs-insert-wrapped-passphrase-into-keyring /home/username/.ecryptfs/wrapped-passphrase -
Inserted auth tok with sig [7c5d3dd8a1b49db0] into the user session keyring

In either case, when you successfully add the passphrase to the kernel keyring, you will get a "key signature" like 78c6f0645fe62da0 which you will need in the next step.

There are two different ways of manually mounting eCryptfs, described in the following sections. The first way, using mount.ecryptfs_private, can be run as a regular user and involves setting up some configuration files. This method does not allow you to change the encryption settings, such as key size. The second way is to use a raw mount command, which gives you complete control over all settings, but requires you to either run it as root, or add an entry to /etc/fstab which lets a user mount eCryptfs.

Tip: The following examples use an encrypted directory (.secret) different to the default, hard-coded .Private in the Ubuntu tools. This is on purpose to avoid problems of erroneous #Auto-mounting when the system has PAM setup for it, as well as problems with other tools using the hard-coded defaults.

With configuration files

This method involves running mount.ecryptfs_private from the ecryptfs-utils package, after first loading your passphrase. This binary requires no root privileges to work by default.

First choose a name for your configuration files in ~/.ecryptfs and decide on the lower and upper directories. In this example we use secret for the configuration files, put in encrypted data in ~/.secret, and mount the decrypted files at ~/secret. Create the required directories:

$ mkdir ~/.secret ~/secret ~/.ecryptfs

Now specify the directories in ~/.ecryptfs/secret.conf, using full paths. Its format looks like the one in /etc/fstab without the mount options:

$ echo "$HOME/.secret $HOME/secret ecryptfs" > ~/.ecryptfs/secret.conf

Write the key signature you got from ecryptfs-add-passphrase or ecryptfs-insert-wrapped-passphrase-into-keyring (see above) into ~/.ecryptfs/secret.sig:

$ echo 78c6f0645fe62da0 > ~/.ecryptfs/secret.sig

If you also want to enable filename encryption, add a second passphrase to the keyring (or reuse the first passphrase) and append its key signature to ~/.ecryptfs/secret.sig:

 $ echo 326a6d3e2a5d444a >> ~/.ecryptfs/secret.sig

Finally, mount ~/.secret on ~/secret:

$ mount.ecryptfs_private secret

When you are done, unmount it:

$ umount.ecryptfs_private secret

Raw mount command

By running the actual mount command manually, you get complete control over the encryption options. The disadvantage is that you need to either run mount as root, or add an entry to /etc/fstab for each eCryptfs directory so users can mount them.

First create your private directories. In this example, we use the same ones as the previous section:

$ mkdir -m 700 ~/.secret
$ mkdir -m 500 ~/secret

To summarize:

 • Actual encrypted data will be stored in the lower ~/.secret directory
 • While mounted, decrypted data will be available in ~/secret directory
  • While not mounted nothing can be written to this directory
  • While mounted it has the same permissions as the lower directory

Now, supposed you have created the wrapped keyphrase above, you need to insert the encryption key once to the root user's keyring:

# ( stty -echo; printf "Passphrase: " 1>&2; read PASSWORD; stty echo; echo $PASSWORD; ) | ecryptfs-insert-wrapped-passphrase-into-keyring /home/username/.ecryptfs/wrapped-passphrase -
Inserted auth tok with sig [7c5d3dd8a1b49db0] into the user session keyring

so that the followng mount command succeeds:

# mount -i -t ecryptfs ~/.secret ~/secret -o ecryptfs_sig=7c5d3dd8a1b49db0,ecryptfs_fnek_sig=7c5d3dd8a1b49db0,ecryptfs_cipher=aes,ecryptfs_key_bytes=32,ecryptfs_unlink_sigs
 • ecryptfs_sig sets the data passphrase key signature.
 • ecryptfs_fnek_sig sets the filename passphrase key signature; you can omit this option if you do not want to encrypt filenames.
 • ecryptfs_key_bytes can be 16, 24, or 32 to change the encryption key size.
 • ecryptfs_unlink_sigs will remove the passphrase(s) from the keyring when you unmount, so you have to add the passphrase(s) back again in order to re-mount the filesystem.
 • There are a few other options listed in the ecryptfs man page.
Tip: There is a mount.ecryptfs tool, which you can run as root to enter the mount settings interactively. Once you have used it to mount eCryptfs, you can check /etc/mtab to find out what options it used.

Once you have chosen the right mount options, you can add an entry to /etc/fstab so regular users can mount eCryptfs on these directories. Copy the mount options to a new /etc/fstab entry and add the options user and noauto. The full entry will look similar to (bold entries added):

/etc/fstab
/home/username/.secret /home/username/secret ecryptfs noauto,user,ecryptfs_sig=7c5d3dd8a1b49db0,ecryptfs_fnek_sig=7c5d3dd8a1b49db0,ecryptfs_cipher=aes,ecryptfs_key_bytes=32,ecryptfs_unlink_sigs 0 0
 • The noauto option is important, because otherwise systemd will error trying to mount the entry directly on boot.
 • The user option enables to mount the directory as a user.
  • The user mount will default to option noexec. If you want to have at least executable files in your private directory, you can add exec to the fstab options.

The setup is now complete and the directory should be mountable by the user.

Mounting

To mount the encrypted directory as the user, the passphrase must be unwrapped and made available in the user's keyring. Following above section example:

$ ecryptfs-insert-wrapped-passphrase-into-keyring /home/username/.ecryptfs/wrapped-passphrase
Passphrase: 
Inserted auth tok with sig [7c5d3dd8a1b49db0] into the user session keyring 

Now the directory can be mounted without the mount helper questions:

$ mount -i /home/username/secret

and files be placed into the secret directory. The above two steps are necessary every time to mount the directory manually.

To unmount it again:

$ umount /home/username/secret

To finalize, the preliminary passphrase to wrap the encryption passphrase may be changed:

$ ecryptfs-rewrap-passphrase /home/username/.ecryptfs/wrapped-passphrase
Old wrapping passphrase: 
New wrapping passphrase: 
New wrapping passphrase (again):

The un-mounting should also clear the keyring, to check the user's keyring or clear it manually:

$ keyctl list @u
$ keyctl clear @u
Note: One should remember that /etc/fstab is for system-wide partitions only and should not generally be used for user-specific mounts
Auto-mounting

Different methods can be employed to automount the previously defined user-mount in /etc/fstab on login. As a first general step, follow point (1) and (2) of #Auto-mounting.

Then, if you login via console, a simple way is to specify the user-interactive mount and umount in the user's shell configuration files, for example Bash#Configuration files.

Tango-inaccurate.pngThe factual accuracy of this article or section is disputed.Tango-inaccurate.png

Reason:
- the section should be more generic than it is now
- the described method does not work for users, for encountered problems: (Discuss in User talk:Wacek/brudnopis eCryptfs##Automounting)

Another method is to automount the eCryptfs directory on user login using pam_mount. To configure this method, add the following lines to /etc/security/pam_mount.conf.xml:

<luserconf name=".pam_mount.conf.xml" />
<mntoptions require="" /> 
<lclmount>mount -i %(VOLUME) "%(before=\"-o\" OPTIONS)"</lclmount> 

Please prefer writing manually these lines instead of simply copy/pasting them (especially the lclmount line), otherwise you might get some corrupted characters. Explanation:

 • the first line indicates where the user-based configuration file is located (here ~/.pam_mount.conf.xml)
 • the second line overwrites the default required mount options which are unnecessary ("nosuid,nodev")
 • the last line indicates which mount command to run (eCryptfs needs the -i switch).

Then set the volume definition, preferably to ~/.pam_mount.conf.xml:

<pam_mount>
  <volume noroot="1" fstype="ecryptfs" path="/home/user/.secret/" mountpoint="/home/user/secret/"/>
</pam_mount>

"noroot" is needed because the encryption key will be added to the user's keyring.

Finally, edit /etc/pam.d/login as described in the pam_mount article.

Optional step

To avoid wasting time needlessly unwrapping the passphrase you can create a script that will check pmvarrun to see the number of open sessions:

#!/bin/sh
#
#  /usr/local/bin/doecryptfs

exit $(/usr/sbin/pmvarrun -u$PAM_USER -o0)

With the following line added before the eCryptfs unwrap module in your PAM stack:

auth  [success=ignore default=1]  pam_exec.so   quiet /usr/local/bin/doecryptfs
auth  required           pam_ecryptfs.so unwrap

The article suggests adding these to /etc/pam.d/login, but the changes will need to be added to all other places you login, such as /etc/pam.d/kde.

Usage

Tango-view-fullscreen.pngThis article or section needs expansion.Tango-view-fullscreen.png

Reason: Content that still may to be covered:

- point to the above "Setup & Mounting" section for how to mount and unmount [this section here will cover all other (i.e. setup-independent) usage info]
- reference ecryptfs tools not used/mentioned in the prior sections (e.g. with a short link to the online manpages and mention of the other tools usage, as it seems useful (not covered yet are, e.g. ecryptfs-stat, ecryptfs-find, ecryptfs-rewrite-file.)
- mention the options to share an encrypted folder between users and to place non-encrypted files or folders in the encrypted container ("pass-through") (references for the points: [6] and (maybe) [7])

(Discuss in User talk:Wacek/brudnopis eCryptfs#Major_restructuring/rewrite)

Symlinking into the encrypted directory

Besides using your private directory as storage for sensitive files, and private data, you can also use it to protect application data. Firefox for example has an internal password manager, but the browsing history and cache can also be sensitive. Protecting it is easy:

 $ mv ~/.mozilla ~/Private/mozilla
 $ ln -s ~/Private/mozilla ~/.mozilla

Removal of encryption

There are no special steps involved, if you want to remove your private directory. Make sure it is un-mounted and delete the respective lower directory (e.g. ~/.Private), along with all the encrypted files. After also removing the related encryption signatures and configuration in ~/.ecryptfs, all is gone.

If you were using the #Ubuntu tools to setup a single directory encryption, you can directly follow the steps detailed by:

$ ecryptfs-setup-private --undo

and follow the instructions.

Backup

If you want to move a file out of the private directory just move it to the new destination while ~/Private is mounted.

With eCryptfs the cryptographic metadata is stored in the header of the files. Setup variants explained in this article separate the directory with encrypted data from the mount point. The unencrypted mount point is fully transparent and available for a backup. Obviously this has to be considered for automated backups, if one has to avoid leaking sensitive unencrypted data into a backup.

You can do backups, or incremental backups, of the encrypted (e.g. ~/.Private) directory, treating it like any other directory.

Further points to note:

 • If you used the Ubuntu tools for #Encrypting a home directory, be aware the location of the lower directory with the encrypted files is outside the regular user's $HOME at /home/.ecryptfs/$USER/.Private.
 • It should be ensured to include the eCryptfs setup files (located in ~/.ecryptfs usually) into the regular or a separate backup.
 • If you use special filesystem mount options, for example ecryptfs_xattr, do extra checks on restore integrity.

Known issues

Mounting may fail on a remote host when connecting via Mosh

This is a known issue of Mosh server, which does not keep the eCryptfs /home directory mounted.

See also

 • eCryptfs - Manpages and project home
 • Security audit of eCryptfs by Taylor Hornby (January 22, 2014).
 • eCryptfs and $HOME by Adrian C. (anrxc) - Article with installation instructions and discussion of eCryptfs usage
 • Chromium data protection (November 2009) - Design document detailing encryption options for Chromium OS, including explanation on its eCryptfs usage
 • eCryptfs design by Michael Halcrow (May 2005) - Original design document detailing and discussing eCryptfs