ข้อแตกต่างระหว่าง Arch กับ Distro อื่นๆ

From ArchWiki
Revision as of 02:16, 1 January 2010 by Gen2ly (talk | contribs) (moved ข้อแตกต่างระหว่าง Arch กับ Distro อื่นๆ to Arch Compared to Other Distributions (ไทย): International naming standardization: Title in English (Lingua): User:Pointone/i18n)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Redirect page
Jump to: navigation, search