Difference between revisions of "โครงสร้างของ ArchWiki ภาษาไทย (ไทย)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(fixing another)
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 7: Line 7:
 
==โครงสร้างของ Thai ArchWiki==
 
==โครงสร้างของ Thai ArchWiki==
 
*[[:Category:ไทย|ไทย]]
 
*[[:Category:ไทย|ไทย]]
**[[:Category:หน้าเรียงตามหัวข้อเรื่อง|หน้าเรียงตามหัวข้อเรื่อง]]
+
**[[:Category:หน้าเรียงตามหัวข้อเรื่อง (ไทย)|หน้าเรียงตามหัวข้อเรื่อง]]
 
***[[:Category:About Arch (ไทย)|About Arch (ไทย)]]
 
***[[:Category:About Arch (ไทย)|About Arch (ไทย)]]
 
***[[:Category:Getting and installing Arch (ไทย)|Getting and installing Arch (ไทย)]]
 
***[[:Category:Getting and installing Arch (ไทย)|Getting and installing Arch (ไทย)]]
***[[:Category:การบริหารและจัดการระบบ|การบริหารและจัดการระบบ]]
+
***[[:Category:การบริหารและจัดการระบบ (ไทย)|การบริหารและจัดการระบบ]]
 
****[[:Category:Hardware (ไทย)|Hardware (ไทย)]]
 
****[[:Category:Hardware (ไทย)|Hardware (ไทย)]]
 
****[[:Category:Software (ไทย)|Software (ไทย)]]
 
****[[:Category:Software (ไทย)|Software (ไทย)]]
****[[:Category:ระบบจัดการ Package|ระบบจัดการ Package]]
+
****[[:Category:ระบบจัดการ Package (ไทย)|ระบบจัดการ Package]]
***[[:Category:คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป|คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป]]
+
***[[:Category:คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป (ไทย)|คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป]]
****[[:Category:ชุดโปรแกรมสำนักงาน|ชุดโปรแกรมสำนักงาน]]
+
****[[:Category:ชุดโปรแกรมสำนักงาน (ไทย)|ชุดโปรแกรมสำนักงาน]]
**[[:Category:หน้าเรียงตามประเภท|หน้าเรียงตามประเภท]]
+
**[[:Category:หน้าเรียงตามประเภท (ไทย)|หน้าเรียงตามประเภท]]
 
***[[:Category:FAQs (ไทย)|FAQs (ไทย)]]
 
***[[:Category:FAQs (ไทย)|FAQs (ไทย)]]
 
***[[:Category:HOWTOs (ไทย)|HOWTOs (ไทย)]]
 
***[[:Category:HOWTOs (ไทย)|HOWTOs (ไทย)]]

Revision as of 23:48, 20 September 2011


โครงสร้างของ ArchWiki ภาษาไทย อ้างอิงมาจาก ArchWiki_Category_Tree หลังจากบทความต่างๆ ได้ถูกแปลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หัวข้อต่างๆ จะถูกเพิ่มเข้ามาในโครงสร้างนี้


โครงสร้างของ Thai ArchWiki