Install bundled 32-bit system in 64-bit system (Česky)

From ArchWiki
(Redirected from 32bit chroot (Česky))
Jump to navigation Jump to search

Instalace Arch64 svázaná s 32bit systémem

Tento článek je určený především pro ty, kdo opravdu potřebují používat 32bitové aplikace. Protože Arch64 se snaží být čistě 64bitovou distribucí, bývá občas problém sehnat knihovny pro 32bit emulaci. Tento postup vytvoří čistě 32bitovou instalaci ArchLinuxu ve vaší stávající 64bitové.

Instalace základních balíčků

Nejprve vytvoříme místo, kam stahovat a instalovat balíčky:

mkdir /opt/arch32

V libovolném editoru (třeba nano) upravte soubor /etc/pacman.d/core, případně (u pacmana>=3.1) /etc/pacman.d/mirrorlist:

nano /etc/pacman.d/core
nano /etc/pacman.d/mirrorlist

V těchto souborech nahraďte x86_64 za i686 (raději u více serverů, ale teoreticky stačí i jen jeden)

Nezapomeňte nakonec vrátit tyto soubory do původního stavu!!!

Dále je vhodné vytvořit pro 32bitovou instalaci samostatný log. Opět nezapomeňte po skončení tohoto návodu následující změnu zase vrátit zpátky.

nano /etc/pacman.conf

Upravte položku 'LogFile' podle potřeby (například /var/log/pacman_32.log).

Aktuální verze pacmana vyžaduje vytvořit adresářovou strukturu pro databázi:

mkdir -p /opt/arch32/var/lib/pacman

Nyní proveďte aktualizaci repozitářů:

pacman --root /opt/arch32 -Sy

A teď už můžeme nainstalovat základní balíčky (pokud nehodláte v chrootu kompilovat balíčky, můžete skupinu base-devel vynechat):

pacman --root /opt/arch32 -S base base-devel

Nyní vraťte zpátky změny v nastavení pacmana - /etc/pacman.d/core resp. /etc/pacman.d/mirrorlist a /etc/pacman.conf.

/etc/rc.d/arch32 rc skript

Pro spuštění 32bitového prostředí při bootování vytvořte v /etc/rc.d skript a nazvěte ho arch32:

nano /etc/rc.d/arch32
#!/bin/bash

. /etc/rc.conf
. /etc/rc.d/functions

case $1 in
  start)
    stat_busy "Starting Arch32 chroot"
    mount --bind /proc /opt/arch32/proc
    mount --bind /proc/bus/usb /opt/arch32/proc/bus/usb
    mount --bind /dev /opt/arch32/dev
    mount --bind /dev/pts /opt/arch32/dev/pts
    mount --bind /dev/shm /opt/arch32/dev/shm
    mount --bind /sys /opt/arch32/sys
    mount --bind /tmp /opt/arch32/tmp
    mount --bind /home /opt/arch32/home
    add_daemon arch32
    stat_done
    ;;
  stop)
    stat_busy "Stopping Arch32 chroot"
    umount /opt/arch32/proc/bus/usb
    umount /opt/arch32/proc
    umount /opt/arch32/dev/pts
    umount /opt/arch32/dev/shm
    umount /opt/arch32/dev
    umount /opt/arch32/sys
    umount /opt/arch32/tmp
    umount /opt/arch32/home
    rm_daemon arch32
    stat_done
    ;;
  restart)
    $0 stop
    sleep 1
    $0 start
    ;;
  *)
    echo "usage: $0 {start|stop|restart}"
esac
exit 0

Ještě udělejte soubor spustitelným:

chmod +x /etc/rc.d/arch32

A přidejte daemona do /etc/rc.conf:

DAEMONS=(syslog-ng network netfs crond arch32 gdm)

Konfigurace

Nejprve je nutné zkopírovat pár souborů s nastavením

cd /opt/arch32/etc

cp /etc/passwd* ./
cp /etc/shadow* ./
cp /etc/group* ./
cp /etc/rc.conf ./
ln /etc/resolv.conf ./
cp -a /etc/localtime ./
cp /etc/locale.gen ./
cp /etc/profile.d/locale.sh profile.d
cp /etc/mtab ./

Abychom zabránili kolizi binárek, je nutné upravit ještě nastavení 32bitového pacmana. Adresářovou strukturu pro pacmana není nutné vytvářet, tu si pacman udělá sám.

nano /opt/arch32/etc/pacman.conf
[options]
LogFile   = /var/log/pacman_32.log
DBPath   = /var/lib/pacman_32
CacheDir  = /var/cache/pacman_32

a následně:

mv /opt/arch32/var/lib/pacman /opt/arch32/var/lib/pacman_32
mv /opt/arch32/var/cache/pacman /opt/arch32/var/cache/pacman_32

Nyní můžete chrootovat do 32bitového systému (jako root):

/etc/rc.d/arch32 start
xhost +
chroot /opt/arch32

Ještě poslední doladění:

/usr/sbin/locale-gen
pacman -S ttf-bitstream-vera ttf-ms-fonts

Samozřejmě můžete nainstalovat libovolné jiné fonty, ale je nutné nainstaloval alespoň jedno písmo, jinak nebudou fungovat grafické aplikace.

Nyní můžete nainstalovat libovolné aplikace podle potřeby:

pacman -S acroread opera
pacman -S mozilla-firefox
pacman -S libxmu flashplugin
pacman -S mplayer-plugin

Pokud ještě chcete získat nějaké do místo navíc, můžete smazat stažené balíčky:

pacman -Scc

A ještě můžete odstranit pár drobností. Nezapomeňte, že /home adresář je provázaný s vaším normálním /home adresářem! Dávejte pozor na to co mažete!!!

rmdir /home/ftp
pacman -Rd mkinitcpio

Spouštění 32bitových aplikací z 64bitového systému

Stáhněte a nainstalujte schroot

Nainstalujte schroot z repozitáře community:

pacman -S schroot

Nastavení

Schroot již obsahuje připravené nastavení pro Arch32 chroot. Pouze zkontrolujte, že nastavení v /etc/schroot/schroot.conf v sekci [Arch32] odpovídá vašemu skutečnému nastavení.

Spuštění aplikací

Pro spuštění 32bitové aplikace instalované v chrootu použijte:

schroot -p opera -notrayicon

Tento příklad spustí Operu, instalovanou v 32bitovém chrootu bez ikony v tray.

Zvuk

Nejpoužívanější aplikací v 32 bitovém systému je flash, například pro YouTube. Aby flash ve Firefoxu přehrával hudbu, otevřete terminál a chrootujte do 32bitového systému:

chroot /opt/arch32

Odtud nainstalujte alsa-oss:

pacman -S alsa-oss

Potom napište:

export FIREFOX_DSP="aoss"

A spusťte Firefox