Difference between revisions of "AUR User Guidelines"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(merged; redirect)
 
(43 intermediate revisions by 15 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Package management (Česky)]]
+
#REDIRECT [[Arch User Repository]]
[[Category:About Arch (Česky)]]
+
[[Category:Package development (Česky)]]
+
[[Category:Guidelines (Česky)]]
+
{{Article summary start}}
+
{{Article summary text|Vysvětlit jak přistupovat k AUR a jak jej používat.}}
+
{{Article summary heading|Dostupné jazyky}}
+
{{i18n_entry|Česky|:AUR - uživatelský průvodce (Česky)}}
+
{{i18n_entry|English|:AUR_User_Guidelines}}
+
{{i18n_entry|Español|:Guía de usuario AUR (Español)}}
+
{{i18n_entry|Italiano|:AUR_User_Guidelines (Italiano)}}
+
{{i18n_entry|Русский|:AUR_руководство_пользователя}}
+
{{i18n_entry|简体中文|:AUR用户指南}}
+
{{Article summary heading|Souvisejicí články}}
+
{{Article summary wiki|AUR Trusted User Guidelines}}
+
{{Article summary wiki|ArchLinux User-community Repository (AUR) (Česky)}}
+
{{Article summary wiki|AUR Q & A}}
+
{{Article summary wiki|Aurbuild}}
+
{{Article summary end}}
+
 
+
==Účel==
+
[[ArchLinux User-community Repository (AUR) (Česky)|ArchLinux User-community Repository (AUR)]] je komunitou spravovaný repozitář pro uživatele Arch Linuxu. Tato stránka ukazuje jak se může normální uživatel k AURu dostat a pracovat s ním.
+
 
+
==Uživatel a AUR==
+
Běžní uživatelé hrají v AURu podstatnou a nezbytnou roli, bez podpory, angažovanosti a přispívání širší komunity uživatelů by AUR nemohl plnit svůj účel. Život balíčku v AURu  začíná i končí u uživatele a potřebuje přispívání uživatelů v několika směrech.
+
 
+
===Sdílení PKGBUILDů v UNSUPPORTED===
+
Uživatelé mohou sdílet PKGBUILDy přes "UNSUPPORTED" oblast AURu. UNSUPPORTED neobsahuje žádné binární balíčky, ale umožňuje nahrát PKGBUILD, který si mohou stáhnout ostatní a pomocí něj vytvořit balíček který si nainstalují. Možnost komentování uživately umožňuje "zpětnou vazbu" formou návrhů pro správce PKGBUILDu, na úpravy/vylepšení. Nový "flagging" systém, který bude uveden, dovoluje TU uživatelům označit balíčky, které obsahují nebezpečný kód. Nicméně PKGBUILDy jsou neoficiální, měly by se používat s opatrností a vše je na vlastní nebezpečí.
+
 
+
===[community]===
+
[community] repozitář doplňuje k [extra] a [current] repozitářům nejpopulárnější balíčky z UNSUPPORTED, je udržován důvěryhodnými uživateli ( Trusted users). [community], narozdíl od UNSUPPORTED, obsahuje binární balíčky, které se dají instalovat přímo přes pacmana,  "build" soubory jsou dostupné pomocí [[ABS]]. Některé z těchto balíčků mohou přejít do [current] nebo [extra] repozitáře, pokud vývojáři usoudí, že jsou zásadní pro distribuci.
+
 
+
Uživatelé se do  AUR [community] repo dostanou přidáním/odkomentováním toho řádku v /etc/pacman.conf:
+
Include = /etc/pacman.d/community
+
Pokud soubor <code>/etc/pacman.d/community</code> neexistuje, vytvořte jej, a vložte do něj následující:
+
<pre>[community]
+
Server = ftp://ftp.archlinux.org/community/os/i686/</pre>
+
 
+
Pro přístup k [community] build souborům editujte <code>/etc/abs.conf</code> do této podoby:
+
<pre>REPOS=(core extra community)</pre>
+
 
+
===Hlasování===
+
Jedna z nejsnažších aktivit pro všechny uživatele Archu je brouzdání po AURu, pomocí webového rozhraní a  hlasování pro jejich oblíbené balíčky.  Kterýkoli balíček může být převzat Trusted userem - důvěryhodným uživatelem pro zahrnutí do [community], a počet hlasů je jedna z věcí, která se při tomto posuzuje - takže hlasujte pro své oblíbence!
+
 
+
==Jak používat AUR==
+
 
+
===Jak na balíček z UNSUPPORTED===
+
Instalace balíčku z UNSUPPORTED sestává z těchto kroků :
+
* vyhledání aplikace v AURu pomocí [http://aur.archlinux.org/packages.php vyhledávače] (v našem příkladě budeme chtít nainstalovat balíček "foo") a kliknutí na jméno balíčku ve výsledku vyhledávání.  Tímto se dostaneme na stránku s informacemi o balíčku.  Na levé straně vidíme vedle sebe dva odkazy:
+
<pre> Tarball :: Files </pre>
+
* Kliknutím na <code>Tarball</code> stáhneme nezbytné build soubory na disk.  V našem vzorovém případě se soubor jmenuje <code>foo.tar.gz</code>.
+
* Zkopírujeme <code>foo.tar.gz</code> tarball do "build" adresáře, například <code>/var/abs/local</code> a rozbalíme jej.  Tímto se vytvoří nový adresář, <code>/var/abs/local/foo</code> ve kterém jsou všechny soubory, potřebné k vytvoření požadovaného balíčku.
+
* '''DŮLEŽITÉ''': otevřete nově vytvořený adresář a pečlivě zkontrolujte PKGBUILD a ostatní .install soubory, zda neobsahují nebezpečný kód - pokud máte jakékoli pochybnosti, NEVYTVÁŘEJTE balíček a pošlete oznámení o problému na fórum nebo mailing list.
+
* Pro vytváření balíčků je vhodné využít <code>fakeroot</code> (čtěte níže), zdrojový soubor by měl být stažen, zkontrolován a vytvořen pomocí normálního uživatele, to umožní fakeroot.
+
* makepkg vytvoří tarball pojmenovaný foo.pkg.tar.gz který se dá normálně instalovat pomocí pacmana, například:
+
  # pacman -U foo.pkg.tar.gz
+
 
+
===Použití <code>fakeroot</code>===
+
<code>fakeroot</code> dává běžnému uživateli nezbytná oprávnení roota, pro vytvoření balíčku, avšak nedovolí modifikaci jiných souborů systému. Pokud se build proces pokusí o modifikaci souborů mimo build rozhraní, dojde k chybě a build selže - to je velmi užitečné pro ověřování kvality/bezpečnosti/integrity PKGBUILDů. Standardně <code>export USE_FAKEROOT="y"</code> najdete v
+
/etc/makepkg.conf takže pokud jste nenastavili jinak, je fakeroot již povolený.
+
 
+
===Odeslání balíčku do UNSUPPORTED===
+
Po příhlášení do webového rozhraní AURu, může uživatel [http://aur.archlinux.org/pkgsubmit.php odeslat] tarball (tar.gz) adresáře, se soubory pro vytvoření balíčku. Adresář by tedy měl obsahovat PKGBUILD, nebo nějaký .install soubor, patche, atd. ROZHODNĚ NE binárky ! Příklad jak takovýto adresář může vypadat najdete v /var/abs.
+
 
+
Když odesíláte balíček, dodržujte následující pravidla:
+
* Zkontrolujte [extra], [current], UNSUPPORTED, a [community] zda-li už tam balíček není. Pokud ho v jakékoli formě v některých z repozitářů najdete, NEODESÍLEJTE JEJ (pokud je stávající balíček poškozen, nebo chybí nějaká vlastnost, zašlete bug-report do [http://bugs.archlinux.org/ FlySpray]).
+
* Zkontrolujte pečlivě, zda to co posíláte je správně. Všichni přispívající si musí přečíst a dodržovat [[Arch Packaging Standards]] když píší PKGBUILDy.  To je podstatné pro hladký běh a celkovou úspěšnost AURu.  Vytvářením špatných PKGBUILDů plýtváte časem uživatelů a žádnou slávu či respekt si takto neuděláte.
+
* Balíčky obsahující binárky nebo jsou velice mizerně napsány, jsou mazány bez varování.
+
* Pokud jste si balíčkem jakkoli nejistí, odešlete nejdříve PKGBUILD do AUR Mailing List nebo AUR fóra, kde se na něj podívají ostatní, opraví se chyby a může se přidat do AURu.
+
 
+
===Údržba balíčků v UNSUPPORTED===
+
* Kontrolujte komentáře ostatních uživatelů,snažte se zabudovat vylepšení které vám navrhují; učíte se tím nové věci!
+
* Prosím po odeslání NEZAPOMÍNEJTE na váš balíček ! Pokud je v UNSUPPORTED, je uživatelova práce kontrolovat updaty balíčku a provádět následné úpravy PKGBUILDu.
+
*Pokud nechcete pokračovat v udržování balíčku, <code>disown - zřekněte se</code> balíčku použitím webového rozhraní AURu a/nebo odešlete zprávu do AUR Mailing List.
+
 
+
==AUR-DMS (skripty pro stahování a správu)==
+
 
+
=== Seznam AUR-DMS ===
+
#[[aurbuild]] (Python)
+
#aur-install (bash)
+
#aur-sync (Perl) - pro stáhnutí všech  AUR tarballs
+
#aurup (bash) - pro upload balíčku do AURu
+
#aurscripts (bash):
+
##aurcreate - vytvoří čístý balík připravený pro upload do AURu
+
##aurdownload - stáhnutí a rozbalení balíčku z AURu
+
##aurupdate - updatování balíčku a md5sum
+
#autoaur (bash, závisí na aurscripts, automaticky updatuje všechny vaše balíčky instalované z AURu)
+
#[[qpkg]] (Python, pracuje taky s ne-AUR-aplikacemi, druhý nejhlasovanější)
+
#yaourt (bash, wrapper pro srcpac s podporou AURu )
+
+
 
+
Všechny z těchto skriptů najdete v  UNSUPPORTED.
+

Latest revision as of 00:43, 28 March 2010