Difference between revisions of "AUR User Guidelines"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(fix categorization; minor touch-ups)
m (moved AUR - uživatelský průvodce (Česky) to AUR User Guidelines: International naming standardization: Title in English (Lingua): User:Pointone/i18n)
Line 1: Line 1:
[[Category:Package management (English)]]
+
[[Category:Package management (Česky)]]
[[Category:About Arch (English)]]
+
[[Category:About Arch (Česky)]]
[[Category:Package development (English)]]
+
[[Category:Package development (Česky)]]
[[Category:AUR (English)]]
+
[[Category:Guidelines (Česky)]]
[[Category:Guidelines (English)]]
 
 
{{Article summary start}}
 
{{Article summary start}}
{{Article summary text|Explains how to access and use the Arch User Repository.}}
+
{{Article summary text|Vysvětluje jak přistupovat k AUR a jak jej používat.}}
{{Article summary heading|Available in languages}}
+
{{Article summary heading|Dostupné jazyky}}
 
{{i18n_entry|Česky|:AUR - uživatelský průvodce (Česky)}}
 
{{i18n_entry|Česky|:AUR - uživatelský průvodce (Česky)}}
 
{{i18n_entry|Dansk|:AUR_Brugervejledning}}
 
{{i18n_entry|Dansk|:AUR_Brugervejledning}}
{{i18n_entry|English|:AUR User Guidelines}}
+
{{i18n_entry|English|:AUR_User_Guidelines}}
 
{{i18n_entry|Español|:Guía de usuario AUR (Español)}}
 
{{i18n_entry|Español|:Guía de usuario AUR (Español)}}
 
{{i18n_entry|French|:AUR_User_Guidelines (French)}}
 
{{i18n_entry|French|:AUR_User_Guidelines (French)}}
 
{{i18n_entry|Italiano|:AUR_User_Guidelines (Italiano)}}
 
{{i18n_entry|Italiano|:AUR_User_Guidelines (Italiano)}}
 
{{i18n_entry|Русский|:AUR_руководство_пользователя}}
 
{{i18n_entry|Русский|:AUR_руководство_пользователя}}
{{i18n_entry|简体中文|:AUR_用户指南_(简体中文)}}
+
{{i18n_entry|简体中文|:AUR用户指南}}
{{Article summary heading|Related articles}}
+
{{Article summary heading|Souvisejicí články}}
{{Article summary wiki|Arch User Repository}}
 
{{Article summary wiki|AUR User Guidelines}}
 
 
{{Article summary wiki|AUR Trusted User Guidelines}}
 
{{Article summary wiki|AUR Trusted User Guidelines}}
 +
{{Article summary wiki|ArchLinux User-community Repository (AUR) (Česky)}}
 +
{{Article summary wiki|AUR Q & A (Česky)}}
 +
{{Article summary wiki|Aurbuild}}
 
{{Article summary end}}
 
{{Article summary end}}
  
The [[Arch User Repository]] (AUR) is a community-driven repository for Arch users. It contains package descriptions ([[PKGBUILD]]s) that allow you to compile a package from source with [[makepkg]] and then install it via [[pacman]]. This document shows the normal user how to access AUR using the web interface and how to work with AUR.
+
==Účel==
 +
[[ArchLinux User-community Repository (AUR) (Česky)|ArchLinux User-community Repository (AUR)]] je komunitou spravovaný repozitář pro uživatele Arch Linuxu. Tato stránka ukazuje jak se může normální uživatel k AURu dostat a pracovat s ním.
  
==Using the AUR==
+
==Uživatel a AUR==
 +
Běžní uživatelé hrají v AURu podstatnou a nezbytnou roli, bez podpory, angažovanosti a přispívání širší komunity uživatelů by AUR nemohl plnit svůj účel. Život balíčku v AURu  začíná i končí u uživatele a potřebuje přispívání uživatelů v několika směrech.
  
===Searching the AUR===
+
===Sdílení PKGBUILDů v Unsupported===
The AUR web interface can be found [http://aur.archlinux.org/ here].  
+
Uživatelé mohou sdílet PKGBUILDy přes "Unsupported" oblast AURu. Unsupported neobsahuje žádné binární balíčky, ale umožňuje nahrát PKGBUILD, který si mohou stáhnout ostatní a pomocí něj vytvořit balíček který si nainstalují. Možnost komentování uživately umožňuje "zpětnou vazbu" formou návrhů pro správce PKGBUILDu, na úpravy/vylepšení. Nový "flagging" systém, který bude uveden, dovoluje TU uživatelům označit balíčky, které obsahují nebezpečný kód. Nicméně PKGBUILDy jsou neoficiální, měly by se používat s opatrností a vše je na vlastní nebezpečí.
  
Queries search package names and descriptions via a MySQL LIKE comparison. This allows for more flexible search criteria (e.g. try searching for 'tool%like%grep' instead of 'tool like grep'). If you need to search for a description that contains '%', escape it with '\%'.  
+
===[community]===
 +
[community] repozitář doplňuje k [extra] a [current] repozitářům nejpopulárnější balíčky z Unsupported, je udržován důvěryhodnými uživateli ( Trusted users). [community], narozdíl od Unsupported, obsahuje binární balíčky, které se dají instalovat přímo přes pacmana,  "build" soubory jsou dostupné pomocí [[ABS]]. Některé z těchto balíčků mohou přejít do [current] nebo [extra] repozitáře, pokud vývojáři usoudí, že jsou zásadní pro distribuci.
  
===Installing Packages from the AUR===
+
Uživatelé se do  AUR [community] repo dostanou přidáním/odkomentováním toho řádku v /etc/pacman.conf:
Installing packages from the AUR (aka the [unsupported] repository) is a relatively simple process. Essentially:
+
  Include = /etc/pacman.d/community
# Acquire a [[PKGBUILD]] and any other required files (e.g. patches)
+
Pokud soubor <code>/etc/pacman.d/community</code> neexistuje, vytvořte jej, a vložte do něj následující:
# Run [[makepkg]] in the directory where the files are saved
+
<pre>[community]
# Install the resulting package with [[pacman]]
+
Server = ftp://ftp.archlinux.org/community/os/i686/</pre>
 
 
What follows is a detailed example of installation of a package called "foo".
 
 
 
====Prerequisites====
 
First ensure that the necessary tools are installed. The package group "base-devel" should be sufficient, as it includes [[makepkg]] and the tools needed for compiling from source.
 
 
 
{{Warning|Packages in the AUR assume "base-devel" is installed, and will not list members of this group as dependencies even if the package cannot be built without them. Please ensure this group is installed before complaining about failed builds.}}
 
 
 
# pacman -Sy base-devel
 
 
 
Next choose an appropriate build directory. A build directory is simply a directory where the package will be made or "built" and can be any directory. Examples of commonly used directories are:
 
 
 
  ~/builds
 
 
 
or if using ABS (the [[Arch Build System]]):
 
 
 
/var/abs/local
 
 
 
For more information on ABS read the [[Arch Build System]] article. The example will use {{Filename|~/builds}} as the build directory.
 
 
 
====Acquire build files====
 
Locate the package in the AUR. This is done using the search feature (text field at the top of the [http://aur.archlinux.org/ AUR home page]). Clicking the application's name in the search list brings up an information page on the package. Read through the description to confirm that this is the desired package, note when the package was last updated, and read any comments.
 
 
 
Download the necessary build files. From the package's information page download the build files by clicking the "Tarball" link on the left-hand side near the end of the package details. This file should be saved to the build directory or otherwise copied to the directory after downloading. In this example, the file is called "foo.tar.gz" (standard format is <pkgname>.tar.gz, if it has been properly submitted).
 
 
 
====Build the package====
 
Extract the tarball. Change directories to the build directory if not already there and extract the build files.
 
 
 
$ cd ~/builds
 
$ tar -xvzf foo.tar.gz
 
 
 
This should create a new directory called "foo" in the build directory.
 
 
 
{{Warning|'''Carefully check all files.'''  Change directories to the newly created directory and carefully check the {{Filename|PKGBUILD}} and any {{Filename|.install}} file for malicious commands.  If in doubt, do NOT build the package and seek advice on the forums or mailing list.}}
 
 
 
$ cd foo
 
$ nano PKGBUILD
 
$ nano foo.install
 
 
 
Make the package.  After manually confirming the integrity of the files, run [[makepkg]] as a normal user in the build directory.
 
 
 
$ makepkg -s
 
 
 
The {{Codeline|-s}} switch will use [[sudo]] to install any needed dependencies. If the use of sudo is undesirable, use fakeroot (see [[#Using fakeroot]]) and exclude the {{Codeline|-s}} in the above command.
 
 
 
====Install the package====
 
Install the package using [[pacman]].  A tarball should have been created named:
 
 
 
<application name>-<version number>-<architecture>.pkg.tar.gz
 
 
 
This package can be installed using [[pacman]]'s "upgrade" command:
 
 
 
# pacman -U foo-0.1-i686.pkg.tar.gz 
 
 
 
{{Note|The above example is only a brief summary of the package building process. A visit to the [[makepkg]] and [[ABS]] pages will provide more detail and is highly recommended (particularly for first-time users).}}
 
 
 
===Using {{Codeline|fakeroot}}===
 
{{Codeline|fakeroot}} simply allows a normal user the necessary root permissions to create packages in the build environment without being able to alter the wider system.  If the build process attempts to alter files outside of the build environment then errors are produced and the build fails -- this is very useful for checking the quality/safety/integrity of PKGBUILDs for distribution.  By default, {{Codeline|<nowiki>export USE_FAKEROOT="y"</nowiki>}} is enabled in {{Filename|/etc/makepkg.conf}}.
 
  
===Submitting Packages to UNSUPPORTED===
+
Pro přístup k [community] build souborům editujte <code>/etc/abs.conf</code> do této podoby:
After logging in to the AUR web interface, a user can [http://aur.archlinux.org/pkgsubmit.php submit] a gzipped tarball (.tar.gz) of a directory containing build files for a package. The directory inside the tarball should contain a {{Filename|PKGBUILD}}, any {{Filename|.install}} files, patches, etc. (ABSOLUTELY no binaries). Examples of what such a directory should look like can be seen inside {{Filename|/var/abs}} if [[ABS]] was installed.
+
<pre>REPOS=(core extra community)</pre>
  
Note that this is a gzipped tarball - assuming you're uploading a package called 'libfoo', when you create the file it should look similar to this:
+
===Hlasování===
$ ls -a libfoo
+
Jedna z nejsnažších aktivit pro všechny uživatele Archu je brouzdání po AURu, pomocí webového rozhraní hlasování pro jejich oblíbené balíčkyKterýkoli balíček může být převzat Trusted userem - důvěryhodným uživatelem pro zahrnutí do [community], a počet hlasů je jedna z věcí, která se při tomto posuzuje - takže hlasujte pro své oblíbence!
  . .. PKGBUILD libfoo.install
 
  $ makepkg --source
 
  
# List contents of tarball.
+
==Jak používat AUR==
$ tar tf libfoo-0.1-1.src.tar.gz
 
libfoo/
 
libfoo/PKGBUILD
 
libfoo/libfoo.install
 
  
When submitting a package, observe the following rules:  
+
===Jak na balíček z UNSUPPORTED===
* Check [core], [extra], and [community] for the package. If it is inside any of those repositories in ANY form, DO NOT submit the package (if the current package is broken or is lacking an included feature then please file a bug report in [http://bugs.archlinux.org/ FlySpray]).
+
Instalace balíčku z Unsupported sestává z těchto kroků :
* Check UNSUPPORTED for the package. If it is currently maintained, changes can be submitted in a comment for the maintainer's attention. If it is unmaintained, the package can be adopted and updated as required.
+
* vyhledání aplikace v AURu pomocí [http://aur.archlinux.org/packages.php vyhledávače] (v našem příkladě budeme chtít nainstalovat balíček "foo") a kliknutí na jméno balíčku ve výsledku vyhledávání. Tímto se dostaneme na stránku s informacemi o balíčku. Na levé straně vidíme vedle sebe dva odkazy:
* Verify carefully that what you are uploading is correct. All contributors must read and adhere to the [[Arch Packaging Standards]] when writing PKGBUILDs. This is essential to the smooth running and general success of the AUR. Remember you are not going to earn any credit or respect from your peers by wasting their time with a bad PKGBUILD.
+
<pre> Tarball :: Files </pre>
* Packages that contain binaries or that are very poorly written may be deleted without warning.
+
* Kliknutím na <code>Tarball</code> stáhneme nezbytné build soubory na disk. V našem vzorovém případě se soubor jmenuje <code>foo.tar.gz</code>.
* If you are unsure about the package (or the build/submission process) in any way, submit the PKGBUILD to the AUR Mailing List or the AUR boards on the forum for public review before adding it to the AUR.
+
* Zkopírujeme <code>foo.tar.gz</code> tarball do "build" adresáře, například <code>/var/abs/local</code> a rozbalíme jej.  Tímto se vytvoří nový adresář, <code>/var/abs/local/foo</code> ve kterém jsou všechny soubory, potřebné k vytvoření požadovaného balíčku.
* Make sure the package is useful. Will anyone else want to use this package? Is it extremely specialized? If more than a few people would find this package useful, it is appropriate for submission.
+
* '''DŮLEŽITÉ''': otevřete nově vytvořený adresář a pečlivě zkontrolujte PKGBUILD a ostatní .install soubory, zda neobsahují nebezpečný kód - pokud máte jakékoli pochybnosti, '''nevytvářejte''' balíček a pošlete oznámení o problému na fórum nebo mailing list.
* Gain some experience before submitting packages. Build a few packages to learn the process and then submit.
+
* Pro vytváření balíčků je vhodné využít <code>fakeroot</code> (čtěte níže), zdrojový soubor by měl být stažen, zkontrolován a vytvořen pomocí normálního uživatele, to umožní fakeroot.
* If you submit a package.tar.gz with a file named 'package' in it you'll get a an error: 'Could not change to directory /home/aur/unsupported/package/package'. To resolve this rename the file named 'package' to something else, for example, 'package.rc'.  When it is installed in the pkg directory you may rename it back to 'package'.
+
* makepkg vytvoří tarball pojmenovaný foo.pkg.tar.gz který se dá normálně instalovat pomocí pacmana, například:
 +
  # pacman -U foo.pkg.tar.gz
  
===Maintaining Packages in UNSUPPORTED===
+
===Použití <code>fakeroot</code>===
* Check for feedback and comments from other users and try to incorporate any improvements they suggest; consider it a learning process!
+
<code>fakeroot</code> dává běžnému uživateli nezbytná oprávnení roota, pro vytvoření balíčku, avšak nedovolí modifikaci jiných souborů systému. Pokud se build proces pokusí o modifikaci souborů mimo build rozhraní, dojde k chybě a build selže - to je velmi užitečné pro ověřování kvality/bezpečnosti/integrity PKGBUILDů. Standardně <code>export USE_FAKEROOT="y"</code> najdete v
* Please DO NOT just submit and forget about packages! While in UNSUPPORTED, it is the user's job to maintain the package by checking for updates and improving the PKGBUILD.
+
/etc/makepkg.conf takže pokud jste nenastavili jinak, je fakeroot již povolený.
* If you do not want to continue to maintain the package for some reason, <code>disown</code> the pkg using the AUR web interface and/or post a message to the AUR Mailing List.
 
  
==The User and the AUR==
+
===Odeslání balíčku do Unsupported===
 
+
Po příhlášení do webového rozhraní AURu, může uživatel [http://aur.archlinux.org/pkgsubmit.php odeslat] tarball (tar.gz) adresáře, se soubory pro vytvoření balíčku. Adresář by tedy měl obsahovat PKGBUILD, nebo nějaký .install soubor, patche, atd. '''Rozhodně ne binárky!''' Příklad jak takovýto adresář může vypadat najdete v /var/abs.
The normal user plays an essential role in the AUR and without the support, involvement and contribution of the wider user community the AUR cannot fulfill its potential.  The lifecycle of an AUR package starts and ends with the user and requires the user to contribute in several ways.
 
 
 
===Sharing PKGBUILDs in UNSUPPORTED===
 
Users can '''share PKGBUILDs''' using the UNSUPPORTED area in the AUR. UNSUPPORTED does not contain any binary packages but allows users to upload PKGBUILDs that can be downloaded by others. A comments facility allows users to provide suggestions and feedback on improvements to the PKGBUILD contributor. These PKGBUILDs are completely unofficial and have not been thoroughly vetted, so they should be used at your own risk.
 
 
 
There is not and will never be an official mechanism for downloading build material from UNSUPPORTED, but there are many scripts and tools which can do so.
 
 
 
===[community]===
 
The [community] repo is a supplement to the [extra] and [core] repositories where the most popular packages from UNSUPPORTED are maintained by the Trusted Users group on behalf of the users. [community], unlike UNSUPPORTED, contains binary packages that can be installed directly with pacman and the build files can also be accessed with [[ABS]]. Some of these packages may eventually make the transition to the [core] or [extra] repositories as the developers consider them crucial to the distribution.
 
 
 
Users can access the AUR [community] repo by adding/uncommenting this line in their pacman.conf file (''enabled by default''):
 
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
 
If <code>/etc/pacman.d/mirrorlist</code> does not exist then it should be created and contain the following:
 
<pre>[community]
 
Server = ftp://ftp.archlinux.org/community/os/i686/</pre>
 
  
Users can also access the [community] build files by editing <code>/etc/abs.conf</code> and removing the exclamation mark from in front of the community repo (''disabled by default''), as follows:
+
Když odesíláte balíček, dodržujte následující pravidla:
<pre>REPOS=(core extra community !testing)</pre>
+
* Zkontrolujte [extra], [current], Unsupported, a [community] zda-li už tam balíček není. Pokud ho v jakékoli formě v některých z repozitářů najdete, '''neodesílejte jej!''' (pokud je stávající balíček poškozen, nebo chybí nějaká vlastnost, zašlete bug-report do [http://bugs.archlinux.org/ FlySpray]).
 +
* Zkontrolujte pečlivě, zda to co posíláte je správně. Všichni přispívající si musí přečíst a dodržovat [[Arch Packaging Standards]] když píší PKGBUILDy.  To je podstatné pro hladký běh a celkovou úspěšnost AURu.  Vytvářením špatných PKGBUILDů plýtváte časem uživatelů a žádnou slávu či respekt si takto neuděláte.
 +
* Balíčky obsahující binárky nebo jsou velice mizerně napsány, jsou mazány bez varování.
 +
* Pokud jste si balíčkem jakkoli nejistí, odešlete nejdříve PKGBUILD do AUR Mailing List nebo AUR fóra, kde se na něj podívají ostatní, opraví se chyby a může se přidat do AURu.
  
===Voting===
+
===Údržba balíčků v Unsupported===
One of the easiest activities for '''all''' Arch users is to browse the AUR and '''vote''' for their favorite packages using the online interface. All packages are eligible for adoption by a TU for inclusion in [community], and the vote count is one of the considerations in that process - so it is in everyone's interest to vote!
+
* Kontrolujte komentáře ostatních uživatelů,snažte se zabudovat vylepšení které vám navrhují; učíte se tím nové věci!
 +
* Prosím po odeslání '''nezapomínejte''' na váš balíček! Pokud je v Unsupported, je uživatelova práce kontrolovat updaty balíčku a provádět následné úpravy PKGBUILDu.
 +
*Pokud nechcete pokračovat v udržování balíčku, zřekněte se (disown) balíčku použitím webového rozhraní AURu a/nebo odešlete zprávu do AUR Mailing List.
  
===Install an AUR Helper===
+
==AUR-DMS (skripty pro stahování a správu)==
[[AUR Helpers]] add seamless access to the [[AUR]]. They vary in their features, but can ease in searching, fetching, building, and installing from PKGBUILDs found in AUR.
 
  
All of these scripts can be found in UNSUPPORTED.
+
=== Seznam AUR-DMS ===
 +
*[[aurbuild]] (Python)
 +
*aur-install (bash)
 +
*aur-sync (Perl) - pro stáhnutí všech  AUR tarballs
 +
*aurup (bash) - pro upload balíčku do AURu
 +
*aurscripts (bash):
 +
*#aurcreate - vytvoří čístý balík připravený pro upload do AURu
 +
*#aurdownload - stáhnutí a rozbalení balíčku z AURu
 +
*#aurupdate - updatování balíčku a md5sum
 +
*autoaur (bash, závisí na aurscripts, automaticky updatuje všechny vaše balíčky instalované z AURu)
 +
*qpkg (Python, pracuje taky s ne-AUR-aplikacemi, druhý nejhlasovanější)
 +
*[[yaourt]] (bash, wrapper pro srcpac s podporou AURu)
 +
 +
Všechny z těchto skriptů najdete v Unsupported.

Revision as of 22:12, 31 December 2009

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary end

Účel

ArchLinux User-community Repository (AUR) je komunitou spravovaný repozitář pro uživatele Arch Linuxu. Tato stránka ukazuje jak se může normální uživatel k AURu dostat a pracovat s ním.

Uživatel a AUR

Běžní uživatelé hrají v AURu podstatnou a nezbytnou roli, bez podpory, angažovanosti a přispívání širší komunity uživatelů by AUR nemohl plnit svůj účel. Život balíčku v AURu začíná i končí u uživatele a potřebuje přispívání uživatelů v několika směrech.

Sdílení PKGBUILDů v Unsupported

Uživatelé mohou sdílet PKGBUILDy přes "Unsupported" oblast AURu. Unsupported neobsahuje žádné binární balíčky, ale umožňuje nahrát PKGBUILD, který si mohou stáhnout ostatní a pomocí něj vytvořit balíček který si nainstalují. Možnost komentování uživately umožňuje "zpětnou vazbu" formou návrhů pro správce PKGBUILDu, na úpravy/vylepšení. Nový "flagging" systém, který bude uveden, dovoluje TU uživatelům označit balíčky, které obsahují nebezpečný kód. Nicméně PKGBUILDy jsou neoficiální, měly by se používat s opatrností a vše je na vlastní nebezpečí.

[community]

[community] repozitář doplňuje k [extra] a [current] repozitářům nejpopulárnější balíčky z Unsupported, je udržován důvěryhodnými uživateli ( Trusted users). [community], narozdíl od Unsupported, obsahuje binární balíčky, které se dají instalovat přímo přes pacmana, "build" soubory jsou dostupné pomocí ABS. Některé z těchto balíčků mohou přejít do [current] nebo [extra] repozitáře, pokud vývojáři usoudí, že jsou zásadní pro distribuci.

Uživatelé se do AUR [community] repo dostanou přidáním/odkomentováním toho řádku v /etc/pacman.conf:

Include = /etc/pacman.d/community

Pokud soubor /etc/pacman.d/community neexistuje, vytvořte jej, a vložte do něj následující:

[community]
Server = ftp://ftp.archlinux.org/community/os/i686/

Pro přístup k [community] build souborům editujte /etc/abs.conf do této podoby:

REPOS=(core extra community)

Hlasování

Jedna z nejsnažších aktivit pro všechny uživatele Archu je brouzdání po AURu, pomocí webového rozhraní a hlasování pro jejich oblíbené balíčky. Kterýkoli balíček může být převzat Trusted userem - důvěryhodným uživatelem pro zahrnutí do [community], a počet hlasů je jedna z věcí, která se při tomto posuzuje - takže hlasujte pro své oblíbence!

Jak používat AUR

Jak na balíček z UNSUPPORTED

Instalace balíčku z Unsupported sestává z těchto kroků :

 • vyhledání aplikace v AURu pomocí vyhledávače (v našem příkladě budeme chtít nainstalovat balíček "foo") a kliknutí na jméno balíčku ve výsledku vyhledávání. Tímto se dostaneme na stránku s informacemi o balíčku. Na levé straně vidíme vedle sebe dva odkazy:
 Tarball :: Files 
 • Kliknutím na Tarball stáhneme nezbytné build soubory na disk. V našem vzorovém případě se soubor jmenuje foo.tar.gz.
 • Zkopírujeme foo.tar.gz tarball do "build" adresáře, například /var/abs/local a rozbalíme jej. Tímto se vytvoří nový adresář, /var/abs/local/foo ve kterém jsou všechny soubory, potřebné k vytvoření požadovaného balíčku.
 • DŮLEŽITÉ: otevřete nově vytvořený adresář a pečlivě zkontrolujte PKGBUILD a ostatní .install soubory, zda neobsahují nebezpečný kód - pokud máte jakékoli pochybnosti, nevytvářejte balíček a pošlete oznámení o problému na fórum nebo mailing list.
 • Pro vytváření balíčků je vhodné využít fakeroot (čtěte níže), zdrojový soubor by měl být stažen, zkontrolován a vytvořen pomocí normálního uživatele, to umožní fakeroot.
 • makepkg vytvoří tarball pojmenovaný foo.pkg.tar.gz který se dá normálně instalovat pomocí pacmana, například:
 # pacman -U foo.pkg.tar.gz

Použití fakeroot

fakeroot dává běžnému uživateli nezbytná oprávnení roota, pro vytvoření balíčku, avšak nedovolí modifikaci jiných souborů systému. Pokud se build proces pokusí o modifikaci souborů mimo build rozhraní, dojde k chybě a build selže - to je velmi užitečné pro ověřování kvality/bezpečnosti/integrity PKGBUILDů. Standardně export USE_FAKEROOT="y" najdete v /etc/makepkg.conf takže pokud jste nenastavili jinak, je fakeroot již povolený.

Odeslání balíčku do Unsupported

Po příhlášení do webového rozhraní AURu, může uživatel odeslat tarball (tar.gz) adresáře, se soubory pro vytvoření balíčku. Adresář by tedy měl obsahovat PKGBUILD, nebo nějaký .install soubor, patche, atd. Rozhodně ne binárky! Příklad jak takovýto adresář může vypadat najdete v /var/abs.

Když odesíláte balíček, dodržujte následující pravidla:

 • Zkontrolujte [extra], [current], Unsupported, a [community] zda-li už tam balíček není. Pokud ho v jakékoli formě v některých z repozitářů najdete, neodesílejte jej! (pokud je stávající balíček poškozen, nebo chybí nějaká vlastnost, zašlete bug-report do FlySpray).
 • Zkontrolujte pečlivě, zda to co posíláte je správně. Všichni přispívající si musí přečíst a dodržovat Arch Packaging Standards když píší PKGBUILDy. To je podstatné pro hladký běh a celkovou úspěšnost AURu. Vytvářením špatných PKGBUILDů plýtváte časem uživatelů a žádnou slávu či respekt si takto neuděláte.
 • Balíčky obsahující binárky nebo jsou velice mizerně napsány, jsou mazány bez varování.
 • Pokud jste si balíčkem jakkoli nejistí, odešlete nejdříve PKGBUILD do AUR Mailing List nebo AUR fóra, kde se na něj podívají ostatní, opraví se chyby a může se přidat do AURu.

Údržba balíčků v Unsupported

 • Kontrolujte komentáře ostatních uživatelů,snažte se zabudovat vylepšení které vám navrhují; učíte se tím nové věci!
 • Prosím po odeslání nezapomínejte na váš balíček! Pokud je v Unsupported, je uživatelova práce kontrolovat updaty balíčku a provádět následné úpravy PKGBUILDu.
 • Pokud nechcete pokračovat v udržování balíčku, zřekněte se (disown) balíčku použitím webového rozhraní AURu a/nebo odešlete zprávu do AUR Mailing List.

AUR-DMS (skripty pro stahování a správu)

Seznam AUR-DMS

 • aurbuild (Python)
 • aur-install (bash)
 • aur-sync (Perl) - pro stáhnutí všech AUR tarballs
 • aurup (bash) - pro upload balíčku do AURu
 • aurscripts (bash):
  1. aurcreate - vytvoří čístý balík připravený pro upload do AURu
  2. aurdownload - stáhnutí a rozbalení balíčku z AURu
  3. aurupdate - updatování balíčku a md5sum
 • autoaur (bash, závisí na aurscripts, automaticky updatuje všechny vaše balíčky instalované z AURu)
 • qpkg (Python, pracuje taky s ne-AUR-aplikacemi, druhý nejhlasovanější)
 • yaourt (bash, wrapper pro srcpac s podporou AURu)

Všechny z těchto skriptů najdete v Unsupported.