Difference between revisions of "AUR User Guidelines"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (rm all traces of [unstable])
m (rm all traces of [unstable] (and other cruft))
Line 1: Line 1:
[[Category:Package management (English)]]
+
[[Category:Package management (Česky)]]
[[Category:About Arch (English)]]
+
[[Category:About Arch (Česky)]]
[[Category:Package development (English)]]
+
[[Category:Package development (Česky)]]
[[Category:AUR]]
+
[[Category:Guidelines (Česky)]]
[[Category:Guidelines (English)]]
 
 
{{Article summary start}}
 
{{Article summary start}}
{{Article summary text|Explains how to access and use the Arch User Repository}}
+
{{Article summary text|Vysvětlit jak přistupovat k AUR a jak jej používat.}}
{{Article summary heading|Available in languages}}
+
{{Article summary heading|Dostupné jazyky}}
 
{{i18n_entry|Česky|:AUR - uživatelský průvodce (Česky)}}
 
{{i18n_entry|Česky|:AUR - uživatelský průvodce (Česky)}}
{{i18n_entry|Dansk|:AUR_Brugervejledning}}
 
 
{{i18n_entry|English|:AUR_User_Guidelines}}
 
{{i18n_entry|English|:AUR_User_Guidelines}}
 
{{i18n_entry|Español|:Guía de usuario AUR (Español)}}
 
{{i18n_entry|Español|:Guía de usuario AUR (Español)}}
{{i18n_entry|French|:AUR_User_Guidelines (French)}}
 
 
{{i18n_entry|Italiano|:AUR_User_Guidelines (Italiano)}}
 
{{i18n_entry|Italiano|:AUR_User_Guidelines (Italiano)}}
 
{{i18n_entry|Русский|:AUR_руководство_пользователя}}
 
{{i18n_entry|Русский|:AUR_руководство_пользователя}}
 
{{i18n_entry|简体中文|:AUR用户指南}}
 
{{i18n_entry|简体中文|:AUR用户指南}}
{{Article summary heading|Related articles}}
+
{{Article summary heading|Souvisejicí články}}
 
{{Article summary wiki|AUR Trusted User Guidelines}}
 
{{Article summary wiki|AUR Trusted User Guidelines}}
 
{{Article summary wiki|AUR}}
 
{{Article summary wiki|AUR}}
Line 22: Line 19:
 
{{Article summary end}}
 
{{Article summary end}}
  
==Purpose==
+
==Účel==
  
The [[ArchLinux User-community Repository (AUR)]] is a community driven repository for Arch users. It contains package descriptions that allow you to compile a package from source and then install it via [[Pacman]]. This document shows the normal user how to access AUR and work with it.  
+
[[ArchLinux User-community Repository (AUR)]] je komunitou spravovaný repozitář pro uživatele Arch Linuxu. Tato stránka ukazuje jak se může normální uživatel k AURu dostat a pracovat s ním.
  
==How to use the AUR==
+
==Uživatel a AUR==
  
===Installing Packages from the AUR===
+
Běžní uživatelé hrají v AURu podstatnou a nezbytnou roli, bez podpory, angažovanosti a přispívání širší komunity uživatelů by AUR nemohl plnit svůj účel. Život balíčku v AURu  začíná i končí u uživatele a potřebuje přispívání uživatelů v několika směrech.
To install a package found in AUR (aka the UNSUPPORTED repository) follow the steps listed below:
 
  
''Included in these steps is an example installation of a package called "foo".''
+
===Sdílení PKGBUILDů v UNSUPPORTED===
 +
Uživatelé mohou sdílet PKGBUILDy přes "UNSUPPORTED" oblast AURu. UNSUPPORTED neobsahuje žádné binární balíčky, ale umožňuje nahrát PKGBUILD, který si mohou stáhnout ostatní a pomocí něj vytvořit balíček který si nainstalují. Možnost komentování uživately umožňuje "zpětnou vazbu" formou návrhů pro správce PKGBUILDu, na úpravy/vylepšení. Nový "flagging" systém, který bude uveden, dovoluje TU uživatelům označit balíčky, které obsahují nebezpečný kód. Nicméně PKGBUILDy jsou neoficiální, měly by se používat s opatrností a vše je na vlastní nebezpečí.
  
*First make sure that the necessary tools are installed. The metapackage "base-devel" should be sufficient, as it includes makepkg and the tools needed for compiling from source.
+
===[community]===
 +
[community] repozitář doplňuje k [extra] a [current] repozitářům nejpopulárnější balíčky z UNSUPPORTED, je udržován důvěryhodnými uživateli ( Trusted users). [community], narozdíl od UNSUPPORTED, obsahuje binární balíčky, které se dají instalovat přímo přes pacmana,  "build" soubory jsou dostupné pomocí [[ABS]]. Některé z těchto balíčků mohou přejít do [current] nebo [extra] repozitáře, pokud vývojáři usoudí, že jsou zásadní pro distribuci.
  
  <code>pacman -Sy base-devel </code>
+
Uživatelé se do AUR [community] repo dostanou přidáním/odkomentováním toho řádku v /etc/pacman.conf:
 
+
Include = /etc/pacman.d/community
*Next choose an appropriate build directory. A build directory is simply a directory where the package will be made or "built" and can be any directory. Examples of commonly used directories are:
+
Pokud soubor <code>/etc/pacman.d/community</code> neexistuje, vytvořte jej, a vložte do něj následující:
 +
<pre>[community]
 +
Server = ftp://ftp.archlinux.org/community/os/i686/</pre>
  
<code>~/builds</code>
+
Pro přístup k [community] build souborům editujte <code>/etc/abs.conf</code> do této podoby:
+
<pre>REPOS=(core extra community)</pre>
:or if using ABS (Arch Build System):
 
  
  <code>/var/abs/local</code>
+
===Hlasování===
 +
Jedna z nejsnažších aktivit pro všechny uživatele Archu je brouzdání po AURu, pomocí webového rozhraní a hlasování pro jejich oblíbené balíčky.  Kterýkoli balíček může být převzat Trusted userem - důvěryhodným uživatelem pro zahrnutí do [community], a počet hlasů je jedna z věcí, která se při tomto posuzuje - takže hlasujte pro své oblíbence !
  
:For more information on ABS go to the [[ABS]] page. The example will use <code>~/builds</code> as the build directory.
+
==Jak používat AUR==
  
*locate the package in the AUR. This is done using the [http://aur.archlinux.org/packages.php search feature], to navigate to this feature from the [http://aur.archlinux.org/ AUR home page] click on the "packages" link in the top right menu. Clicking the application's name in the search list brings up an information page on the package. Read through the description to make sure this is the desired package, it is also good to check when the package was last updated and read any comments.
+
===Jak na balíček z UNSUPPORTED===
 +
Instalace balíčku z UNSUPPORTED sestává z těchto kroků :
 +
* vyhledání aplikace v AURu pomocí [http://aur.archlinux.org/packages.php vyhledávače] (v našem příkladě budeme chtít nainstalovat balíček "foo") a kliknutí na jméno balíčku ve výsledku vyhledávání.  Tímto se dostaneme na stránku s informacemi o balíčku.  Na levé straně vidíme vedle sebe dva odkazy:
 +
<pre> Tarball :: Files </pre>
 +
* Kliknutím na <code>Tarball</code> stáhneme nezbytné build soubory na disk.  V našem vzorovém případě se soubor jmenuje <code>foo.tar.gz</code>.
 +
* Zkopírujeme <code>foo.tar.gz</code> tarball do "build" adresáře, například <code>/var/abs/local</code> a rozbalíme jej. Tímto se vytvoří nový adresář, <code>/var/abs/local/foo</code> ve kterém jsou všechny soubory, potřebné k vytvoření požadovaného balíčku.
 +
* '''DŮLEŽITÉ''': otevřete nově vytvořený adresář a pečlivě zkontrolujte PKGBUILD a ostatní .install soubory, zda neobsahují nebezpečný kód - pokud máte jakékoli pochybnosti, NEVYTVÁŘEJTE balíček a pošlete oznámení o problému na fórum nebo mailing list.
 +
* Pro vytváření balíčků je vhodné využít <code>fakeroot</code> (čtěte níže), zdrojový soubor by měl být stažen, zkontrolován a vytvořen pomocí normálního uživatele, to umožní fakeroot.
 +
* makepkg vytvoří tarball pojmenovaný foo.pkg.tar.gz který se dá normálně instalovat pomocí pacmana, například:
 +
  <code>pacman -U foo.pkg.tar.gz</code>
  
*Download the necessary build files. From the package's information page download the  build files by clicking the link "Tarball" on the left hand side near the end of the page. This file should be saved to a build directory, but could be copied to the directory after downloading. In the example the file download should be called "foo.tar.gz" if it has been properly submitted.
+
===Použití <code>fakeroot</code>===
 +
<code>fakeroot</code> dává běžnému uživateli nezbytná oprávnení roota, pro vytvoření balíčku, avšak nedovolí modifikaci jiných souborů systému. Pokud se build proces pokusí o modifikaci souborů mimo build rozhraní, dojde k chybě a build selže - to je velmi užitečné pro ověřování kvality/bezpečnosti/integrity PKGBUILDů. Standardně <code>export USE_FAKEROOT="y"</code> najdete v
 +
/etc/makepkg.conf takže pokud jste nenastavili jinak, je fakeroot již povolený.
  
*Extract the tarball. Change directories to the build directory if not already done and extract the build files.
+
===Odeslání balíčku do UNSUPPORTED===
 +
Po příhlášení do webového rozhraní AURu, může uživatel [http://aur.archlinux.org/pkgsubmit.php odeslat] tarball (tar.gz) adresáře, se soubory pro vytvoření balíčku. Adresář by tedy měl obsahovat PKGBUILD, nebo nějaký .install soubor, patche, atd. ROZHODNĚ NE binárky ! Příklad jak takovýto adresář může vypadat najdete v /var/abs.
  
<code>cd ~/builds
+
Když odesíláte balíček, dodržujte následující pravidla:
  tar -xvzf foo.tar.gz</code>
+
* Zkontrolujte [extra], [current], UNSUPPORTED, a [community] zda-li už tam balíček není. Pokud ho v jakékoli formě v některých z repozitářů najdete, NEODESÍLEJTE JEJ (pokud je stávající balíček poškozen, nebo chybí nějaká vlastnost, zašlete bug-report do [http://bugs.archlinux.org/ FlySpray]).
 +
* Zkontrolujte pečlivě, zda to co posíláte je správně. Všichni přispívající si musí přečíst a dodržovat [[Arch Packaging Standards]] když píší PKGBUILDy. To je podstatné pro hladký běh a celkovou úspěšnost AURu.  Vytvářením špatných PKGBUILDů plýtváte časem uživatelů a žádnou slávu či respekt si takto neuděláte.
 +
* Balíčky obsahující binárky nebo jsou velice mizerně napsány, jsou mazány bez varování.
 +
* Pokud jste si balíčkem jakkoli nejistí, odešlete nejdříve PKGBUILD do AUR Mailing List nebo AUR fóra, kde se na něj podívají ostatní, opraví se chyby a může se přidat do AURu.
  
This should create a new directory called "foo" in the build directory.
+
===Údržba balíčků v UNSUPPORTED===
 +
* Kontrolujte komentáře ostatních uživatelů,snažte se zabudovat vylepšení které vám navrhují; učíte se tím nové věci!
 +
* Prosím po odeslání NEZAPOMÍNEJTE na váš balíček ! Pokud je v UNSUPPORTED, je uživatelova práce kontrolovat updaty balíčku a provádět následné úpravy PKGBUILDu.
 +
*Pokud nechcete pokračovat v udržování balíčku, <code>disown - zřekněte se</code> balíčku použitím webového rozhraní AURu a/nebo odešlete zprávu do AUR Mailing List.
  
*'''IMPORTANT''' Carefully check all files.  Change directories to the newly created directory and carefully check the PKGBUILD and any .install file for malicious commands.  If in any doubt DO NOT build the package and seek advice on the forums or mailing list.
+
==AUR-DMS (scripty pro stahování a správu)==
  
<code>cd foo
+
=== Seznam AUR-DMS ===
<favourite text editor> PKGBUILD # Carefully check
+
#[[aurbuild]] (Python)
# Carefully check any other files like .install</code>
+
#aur-install (bash)
 
+
#aur-sync (Perl) - pro stáhnutí všech AUR tarballs
*Make the package.  After manually confirming the integrity of the files run makepkg as a normal user in the build directory.
+
#aurup (bash) - pro upload balíčku do AURu
 
+
#aurscripts (bash):
<code>makepkg -s</code>
+
##aurcreate - vytvoří čístý balík připravený pro upload do AURu
 
+
##aurdownload - stáhnutí a rozbalení balíčku z AURu
This will use [[sudo]] to install any dependencies, if the use of sudo is undesirable use fakeroot (see below) and don't include the "-s" in the makepkg command.
+
##aurupdate - updatování balíčku a md5sum
 
+
#autoaur (bash, závisí na aurscripts, automaticky updatuje všechny vaše balíčky instalované z AURu)  
*Install the package using pacman.  A tarball should have been created that is named:
+
#[[qpkg]] (Python, pracuje taky s ne-AUR-aplikacemi, druhý nejhlasovanější)  
 
+
#yaourt (bash, wrapper pro srcpac s podporou AURu )
<code><applications name>-<version number>-<architecture>.pkg.tar.gz.</code>
+
   
 
 
this package can be installed using the upgrade command of pacman.
 
 
 
<code>pacman -U foo-0.1-i686.pkg.tar.gz</code>   
 
 
 
'''Please Note''': the above is a brief summary of the package building process. A visit to the [[ABS]] page will provide full details, and is highly recommended, particularly for first-time packagers.
 
 
 
===Using <code>fakeroot</code>===
 
<code>fakeroot</code> simply allows a normal user the necessary root permissions to create pkgs in the build environment without being able to alter the wider system. If the build process attempts to alter files outside of the build environment then errors are produced and the build fails - this is very useful for checking the quality/safety/integrity of PKGBUILDs for distribution.  By default <code>export USE_FAKEROOT="y"</code> is included in <code>/etc/makepkg.conf</code>, so unless you have switched it off it is already enabled.
 
 
 
===Submitting Packages to UNSUPPORTED===
 
After logging in to the AUR web interface, a user can [http://aur.archlinux.org/pkgsubmit.php submit] a gzipped tarball (tar.gz) of a directory containing build files for a package. The directory inside the tarball should contain a PKGBUILD, any .install files, patches, etc (ABSOLUTELY no binaries). Examples of what such a directory should look like can be seen inside /var/abs.
 
 
 
Note that this is a gzipped tarball - ie. assuming you're uploading a package called 'libfoo', when you create the file it should look similar to this (note the -zcvvf option to tar):
 
    $ ls -a libfoo
 
    . .. PKGBUILD libfoo.install
 
    $ tar -zcvvf libfoo.tar.gz libfoo
 
    a libfoo
 
    a libfoo/PKGBUILD
 
    a libfoo/libfoo.install
 
 
 
When submitting a package, observe the following rules:
 
* Check [core], [extra], and [community] for the package. If it is inside any of those repositories in ANY form, DO NOT submit the package (if the current package is broken or is lacking an included feature then please file a bug report in [http://bugs.archlinux.org/ FlySpray]).
 
* Check UNSUPPORTED for the package. If it is currently maintained, changes can be submitted in a comment for the maintainer's attention. If it is unmaintained, the package can be adopted and updated as required.
 
* Verify carefully that what you are uploading is correct. All contributors must read and adhere to the [[Arch Packaging Standards]] when writing PKGBUILDs.  This is essential to the smooth running and general success of the AUR.  Remember you are not going to earn any credit or respect from your peers by wasting their time with a bad PKGBUILD.
 
* Packages that contain binaries or that are very poorly written may be deleted without warning.
 
* If you are unsure about the package (or the build/submission process) in any way, submit the PKGBUILD to the AUR Mailing List or the AUR boards on the forum for public review before adding it to the AUR.
 
* Make sure the package is useful. Will anyone else want to use this package? Is it extremely specialized? If more than a few people would find this package useful, it is appropriate for submission.
 
* Gain some experience before submitting packages. Build a few packages to learn the process and then submit.
 
* If you submit a package.tar.gz with a file named 'package' in it you'll get a an error: 'Could not change to directory /home/aur/unsupported/package/package'.  To resolve this rename the file named 'package' to something else, for example, 'package.rc'.  When it is installed in the pkg directory you may rename it back to 'package'.
 
 
 
===Maintaining Packages in UNSUPPORTED===
 
* Check for feedback and comments from other users and try to incorporate any improvements they suggest; consider it a learning process!
 
* Please DO NOT just submit and forget about packages! While in UNSUPPORTED, it is the user's job to maintain the package by checking for updates and improving the PKGBUILD.
 
* If you do not want to continue to maintain the package for some reason, <code>disown</code> the pkg using the AUR web interface and/or post a message to the AUR Mailing List.
 
 
 
==The User and the AUR==
 
 
 
The normal user plays an essential role in the AUR and without the support, involvement and contribution of the wider user community the AUR cannot fulfill its potential.  The lifecycle of an AUR package starts and ends with the user and requires the user to contribute in several ways.
 
 
 
===Sharing PKGBUILDs in UNSUPPORTED===
 
Users can '''share PKGBUILDs''' using the UNSUPPORTED area in the AUR.  UNSUPPORTED does not contain any binary packages but allows users to upload PKGBUILDs that can be downloaded by others.  A comments facility allows users to provide suggestions and feedback on improvements to the PKGBUILD contributor.  These PKGBUILDs are completely unofficial and have not been thoroughly vetted, so they should be used at your own risk.
 
 
 
There is not and will never be an official mechanism for downloading build material from UNSUPPORTED, but there are many scripts and tools which can do so.
 
 
 
===[community]===
 
The [community] repo is a supplement to the [extra] and [core] repositories where the most popular packages from UNSUPPORTED are maintained by the Trusted Users group on behalf of the users. [community], unlike UNSUPPORTED, contains binary packages that can be installed directly with pacman and the build files can also be accessed with [[ABS]]. Some of these packages may eventually make the transition to the [core] or [extra] repositories as the developers consider them crucial to the distribution.
 
 
 
Users can access the AUR [community] repo by adding/uncommenting this line in their pacman.conf file (''enabled by default''):
 
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
 
If <code>/etc/pacman.d/mirrorlist</code> does not exist then it should be created and contain the following:
 
<pre>[community]
 
Server = ftp://ftp.archlinux.org/community/os/i686/</pre>
 
 
 
Users can also access the [community] build files by editing <code>/etc/abs.conf</code> and removing the exclamation mark from in front of the community repo (''disabled by default''), as follows:
 
<pre>REPOS=(core extra community !testing)</pre>
 
 
 
===Voting===
 
One of the easiest activities for '''all''' Arch users is to browse the AUR and '''vote''' for their favorite packages using the online interface. All packages are eligible for adoption by a TU for inclusion in [community], and the vote count is one of the considerations in that process - so it is in everyone's interest to vote!
 
 
 
===Install an AUR Helper===
 
[[AUR Helpers]] add seamless access to the [[AUR]]. They vary in their features, but can ease in searching, fetching, building, and installing from over 9000 PKGBUILDs found in AUR.
 
  
All of these scripts can be found in UNSUPPORTED.
+
Všechny z těchto skriptů najdete v  UNSUPPORTED.

Revision as of 17:12, 14 December 2008

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary end

Účel

ArchLinux User-community Repository (AUR) je komunitou spravovaný repozitář pro uživatele Arch Linuxu. Tato stránka ukazuje jak se může normální uživatel k AURu dostat a pracovat s ním.

Uživatel a AUR

Běžní uživatelé hrají v AURu podstatnou a nezbytnou roli, bez podpory, angažovanosti a přispívání širší komunity uživatelů by AUR nemohl plnit svůj účel. Život balíčku v AURu začíná i končí u uživatele a potřebuje přispívání uživatelů v několika směrech.

Sdílení PKGBUILDů v UNSUPPORTED

Uživatelé mohou sdílet PKGBUILDy přes "UNSUPPORTED" oblast AURu. UNSUPPORTED neobsahuje žádné binární balíčky, ale umožňuje nahrát PKGBUILD, který si mohou stáhnout ostatní a pomocí něj vytvořit balíček který si nainstalují. Možnost komentování uživately umožňuje "zpětnou vazbu" formou návrhů pro správce PKGBUILDu, na úpravy/vylepšení. Nový "flagging" systém, který bude uveden, dovoluje TU uživatelům označit balíčky, které obsahují nebezpečný kód. Nicméně PKGBUILDy jsou neoficiální, měly by se používat s opatrností a vše je na vlastní nebezpečí.

[community]

[community] repozitář doplňuje k [extra] a [current] repozitářům nejpopulárnější balíčky z UNSUPPORTED, je udržován důvěryhodnými uživateli ( Trusted users). [community], narozdíl od UNSUPPORTED, obsahuje binární balíčky, které se dají instalovat přímo přes pacmana, "build" soubory jsou dostupné pomocí ABS. Některé z těchto balíčků mohou přejít do [current] nebo [extra] repozitáře, pokud vývojáři usoudí, že jsou zásadní pro distribuci.

Uživatelé se do AUR [community] repo dostanou přidáním/odkomentováním toho řádku v /etc/pacman.conf:

Include = /etc/pacman.d/community

Pokud soubor /etc/pacman.d/community neexistuje, vytvořte jej, a vložte do něj následující:

[community]
Server = ftp://ftp.archlinux.org/community/os/i686/

Pro přístup k [community] build souborům editujte /etc/abs.conf do této podoby:

REPOS=(core extra community)

Hlasování

Jedna z nejsnažších aktivit pro všechny uživatele Archu je brouzdání po AURu, pomocí webového rozhraní a hlasování pro jejich oblíbené balíčky. Kterýkoli balíček může být převzat Trusted userem - důvěryhodným uživatelem pro zahrnutí do [community], a počet hlasů je jedna z věcí, která se při tomto posuzuje - takže hlasujte pro své oblíbence !

Jak používat AUR

Jak na balíček z UNSUPPORTED

Instalace balíčku z UNSUPPORTED sestává z těchto kroků :

 • vyhledání aplikace v AURu pomocí vyhledávače (v našem příkladě budeme chtít nainstalovat balíček "foo") a kliknutí na jméno balíčku ve výsledku vyhledávání. Tímto se dostaneme na stránku s informacemi o balíčku. Na levé straně vidíme vedle sebe dva odkazy:
 Tarball :: Files 
 • Kliknutím na Tarball stáhneme nezbytné build soubory na disk. V našem vzorovém případě se soubor jmenuje foo.tar.gz.
 • Zkopírujeme foo.tar.gz tarball do "build" adresáře, například /var/abs/local a rozbalíme jej. Tímto se vytvoří nový adresář, /var/abs/local/foo ve kterém jsou všechny soubory, potřebné k vytvoření požadovaného balíčku.
 • DŮLEŽITÉ: otevřete nově vytvořený adresář a pečlivě zkontrolujte PKGBUILD a ostatní .install soubory, zda neobsahují nebezpečný kód - pokud máte jakékoli pochybnosti, NEVYTVÁŘEJTE balíček a pošlete oznámení o problému na fórum nebo mailing list.
 • Pro vytváření balíčků je vhodné využít fakeroot (čtěte níže), zdrojový soubor by měl být stažen, zkontrolován a vytvořen pomocí normálního uživatele, to umožní fakeroot.
 • makepkg vytvoří tarball pojmenovaný foo.pkg.tar.gz který se dá normálně instalovat pomocí pacmana, například:
 pacman -U foo.pkg.tar.gz

Použití fakeroot

fakeroot dává běžnému uživateli nezbytná oprávnení roota, pro vytvoření balíčku, avšak nedovolí modifikaci jiných souborů systému. Pokud se build proces pokusí o modifikaci souborů mimo build rozhraní, dojde k chybě a build selže - to je velmi užitečné pro ověřování kvality/bezpečnosti/integrity PKGBUILDů. Standardně export USE_FAKEROOT="y" najdete v /etc/makepkg.conf takže pokud jste nenastavili jinak, je fakeroot již povolený.

Odeslání balíčku do UNSUPPORTED

Po příhlášení do webového rozhraní AURu, může uživatel odeslat tarball (tar.gz) adresáře, se soubory pro vytvoření balíčku. Adresář by tedy měl obsahovat PKGBUILD, nebo nějaký .install soubor, patche, atd. ROZHODNĚ NE binárky ! Příklad jak takovýto adresář může vypadat najdete v /var/abs.

Když odesíláte balíček, dodržujte následující pravidla:

 • Zkontrolujte [extra], [current], UNSUPPORTED, a [community] zda-li už tam balíček není. Pokud ho v jakékoli formě v některých z repozitářů najdete, NEODESÍLEJTE JEJ (pokud je stávající balíček poškozen, nebo chybí nějaká vlastnost, zašlete bug-report do FlySpray).
 • Zkontrolujte pečlivě, zda to co posíláte je správně. Všichni přispívající si musí přečíst a dodržovat Arch Packaging Standards když píší PKGBUILDy. To je podstatné pro hladký běh a celkovou úspěšnost AURu. Vytvářením špatných PKGBUILDů plýtváte časem uživatelů a žádnou slávu či respekt si takto neuděláte.
 • Balíčky obsahující binárky nebo jsou velice mizerně napsány, jsou mazány bez varování.
 • Pokud jste si balíčkem jakkoli nejistí, odešlete nejdříve PKGBUILD do AUR Mailing List nebo AUR fóra, kde se na něj podívají ostatní, opraví se chyby a může se přidat do AURu.

Údržba balíčků v UNSUPPORTED

 • Kontrolujte komentáře ostatních uživatelů,snažte se zabudovat vylepšení které vám navrhují; učíte se tím nové věci!
 • Prosím po odeslání NEZAPOMÍNEJTE na váš balíček ! Pokud je v UNSUPPORTED, je uživatelova práce kontrolovat updaty balíčku a provádět následné úpravy PKGBUILDu.
 • Pokud nechcete pokračovat v udržování balíčku, disown - zřekněte se balíčku použitím webového rozhraní AURu a/nebo odešlete zprávu do AUR Mailing List.

AUR-DMS (scripty pro stahování a správu)

Seznam AUR-DMS

 1. aurbuild (Python)
 2. aur-install (bash)
 3. aur-sync (Perl) - pro stáhnutí všech AUR tarballs
 4. aurup (bash) - pro upload balíčku do AURu
 5. aurscripts (bash):
  1. aurcreate - vytvoří čístý balík připravený pro upload do AURu
  2. aurdownload - stáhnutí a rozbalení balíčku z AURu
  3. aurupdate - updatování balíčku a md5sum
 6. autoaur (bash, závisí na aurscripts, automaticky updatuje všechny vaše balíčky instalované z AURu)
 7. qpkg (Python, pracuje taky s ne-AUR-aplikacemi, druhý nejhlasovanější)
 8. yaourt (bash, wrapper pro srcpac s podporou AURu )


Všechny z těchto skriptů najdete v UNSUPPORTED.