AUR User Guidelines

From ArchWiki
Revision as of 17:12, 14 December 2008 by Byte (talk | contribs) (rm all traces of [unstable] (and other cruft))
Jump to navigation Jump to search

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary end

Účel

ArchLinux User-community Repository (AUR) je komunitou spravovaný repozitář pro uživatele Arch Linuxu. Tato stránka ukazuje jak se může normální uživatel k AURu dostat a pracovat s ním.

Uživatel a AUR

Běžní uživatelé hrají v AURu podstatnou a nezbytnou roli, bez podpory, angažovanosti a přispívání širší komunity uživatelů by AUR nemohl plnit svůj účel. Život balíčku v AURu začíná i končí u uživatele a potřebuje přispívání uživatelů v několika směrech.

Sdílení PKGBUILDů v UNSUPPORTED

Uživatelé mohou sdílet PKGBUILDy přes "UNSUPPORTED" oblast AURu. UNSUPPORTED neobsahuje žádné binární balíčky, ale umožňuje nahrát PKGBUILD, který si mohou stáhnout ostatní a pomocí něj vytvořit balíček který si nainstalují. Možnost komentování uživately umožňuje "zpětnou vazbu" formou návrhů pro správce PKGBUILDu, na úpravy/vylepšení. Nový "flagging" systém, který bude uveden, dovoluje TU uživatelům označit balíčky, které obsahují nebezpečný kód. Nicméně PKGBUILDy jsou neoficiální, měly by se používat s opatrností a vše je na vlastní nebezpečí.

[community]

[community] repozitář doplňuje k [extra] a [current] repozitářům nejpopulárnější balíčky z UNSUPPORTED, je udržován důvěryhodnými uživateli ( Trusted users). [community], narozdíl od UNSUPPORTED, obsahuje binární balíčky, které se dají instalovat přímo přes pacmana, "build" soubory jsou dostupné pomocí ABS. Některé z těchto balíčků mohou přejít do [current] nebo [extra] repozitáře, pokud vývojáři usoudí, že jsou zásadní pro distribuci.

Uživatelé se do AUR [community] repo dostanou přidáním/odkomentováním toho řádku v /etc/pacman.conf:

Include = /etc/pacman.d/community

Pokud soubor /etc/pacman.d/community neexistuje, vytvořte jej, a vložte do něj následující:

[community]
Server = ftp://ftp.archlinux.org/community/os/i686/

Pro přístup k [community] build souborům editujte /etc/abs.conf do této podoby:

REPOS=(core extra community)

Hlasování

Jedna z nejsnažších aktivit pro všechny uživatele Archu je brouzdání po AURu, pomocí webového rozhraní a hlasování pro jejich oblíbené balíčky. Kterýkoli balíček může být převzat Trusted userem - důvěryhodným uživatelem pro zahrnutí do [community], a počet hlasů je jedna z věcí, která se při tomto posuzuje - takže hlasujte pro své oblíbence !

Jak používat AUR

Jak na balíček z UNSUPPORTED

Instalace balíčku z UNSUPPORTED sestává z těchto kroků :

 • vyhledání aplikace v AURu pomocí vyhledávače (v našem příkladě budeme chtít nainstalovat balíček "foo") a kliknutí na jméno balíčku ve výsledku vyhledávání. Tímto se dostaneme na stránku s informacemi o balíčku. Na levé straně vidíme vedle sebe dva odkazy:
 Tarball :: Files 
 • Kliknutím na Tarball stáhneme nezbytné build soubory na disk. V našem vzorovém případě se soubor jmenuje foo.tar.gz.
 • Zkopírujeme foo.tar.gz tarball do "build" adresáře, například /var/abs/local a rozbalíme jej. Tímto se vytvoří nový adresář, /var/abs/local/foo ve kterém jsou všechny soubory, potřebné k vytvoření požadovaného balíčku.
 • DŮLEŽITÉ: otevřete nově vytvořený adresář a pečlivě zkontrolujte PKGBUILD a ostatní .install soubory, zda neobsahují nebezpečný kód - pokud máte jakékoli pochybnosti, NEVYTVÁŘEJTE balíček a pošlete oznámení o problému na fórum nebo mailing list.
 • Pro vytváření balíčků je vhodné využít fakeroot (čtěte níže), zdrojový soubor by měl být stažen, zkontrolován a vytvořen pomocí normálního uživatele, to umožní fakeroot.
 • makepkg vytvoří tarball pojmenovaný foo.pkg.tar.gz který se dá normálně instalovat pomocí pacmana, například:
 pacman -U foo.pkg.tar.gz

Použití fakeroot

fakeroot dává běžnému uživateli nezbytná oprávnení roota, pro vytvoření balíčku, avšak nedovolí modifikaci jiných souborů systému. Pokud se build proces pokusí o modifikaci souborů mimo build rozhraní, dojde k chybě a build selže - to je velmi užitečné pro ověřování kvality/bezpečnosti/integrity PKGBUILDů. Standardně export USE_FAKEROOT="y" najdete v /etc/makepkg.conf takže pokud jste nenastavili jinak, je fakeroot již povolený.

Odeslání balíčku do UNSUPPORTED

Po příhlášení do webového rozhraní AURu, může uživatel odeslat tarball (tar.gz) adresáře, se soubory pro vytvoření balíčku. Adresář by tedy měl obsahovat PKGBUILD, nebo nějaký .install soubor, patche, atd. ROZHODNĚ NE binárky ! Příklad jak takovýto adresář může vypadat najdete v /var/abs.

Když odesíláte balíček, dodržujte následující pravidla:

 • Zkontrolujte [extra], [current], UNSUPPORTED, a [community] zda-li už tam balíček není. Pokud ho v jakékoli formě v některých z repozitářů najdete, NEODESÍLEJTE JEJ (pokud je stávající balíček poškozen, nebo chybí nějaká vlastnost, zašlete bug-report do FlySpray).
 • Zkontrolujte pečlivě, zda to co posíláte je správně. Všichni přispívající si musí přečíst a dodržovat Arch Packaging Standards když píší PKGBUILDy. To je podstatné pro hladký běh a celkovou úspěšnost AURu. Vytvářením špatných PKGBUILDů plýtváte časem uživatelů a žádnou slávu či respekt si takto neuděláte.
 • Balíčky obsahující binárky nebo jsou velice mizerně napsány, jsou mazány bez varování.
 • Pokud jste si balíčkem jakkoli nejistí, odešlete nejdříve PKGBUILD do AUR Mailing List nebo AUR fóra, kde se na něj podívají ostatní, opraví se chyby a může se přidat do AURu.

Údržba balíčků v UNSUPPORTED

 • Kontrolujte komentáře ostatních uživatelů,snažte se zabudovat vylepšení které vám navrhují; učíte se tím nové věci!
 • Prosím po odeslání NEZAPOMÍNEJTE na váš balíček ! Pokud je v UNSUPPORTED, je uživatelova práce kontrolovat updaty balíčku a provádět následné úpravy PKGBUILDu.
 • Pokud nechcete pokračovat v udržování balíčku, disown - zřekněte se balíčku použitím webového rozhraní AURu a/nebo odešlete zprávu do AUR Mailing List.

AUR-DMS (scripty pro stahování a správu)

Seznam AUR-DMS

 1. aurbuild (Python)
 2. aur-install (bash)
 3. aur-sync (Perl) - pro stáhnutí všech AUR tarballs
 4. aurup (bash) - pro upload balíčku do AURu
 5. aurscripts (bash):
  1. aurcreate - vytvoří čístý balík připravený pro upload do AURu
  2. aurdownload - stáhnutí a rozbalení balíčku z AURu
  3. aurupdate - updatování balíčku a md5sum
 6. autoaur (bash, závisí na aurscripts, automaticky updatuje všechny vaše balíčky instalované z AURu)
 7. qpkg (Python, pracuje taky s ne-AUR-aplikacemi, druhý nejhlasovanější)
 8. yaourt (bash, wrapper pro srcpac s podporou AURu )


Všechny z těchto skriptů najdete v UNSUPPORTED.