Difference between revisions of "Advanced Linux Sound Architecture (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(ood)
(use https for links to archlinux.org)
Line 20: Line 20:
 
http://www.soulfly.nl/~arjan/archlinux/alsa-setup.html
 
http://www.soulfly.nl/~arjan/archlinux/alsa-setup.html
 
s ďalšou informáciou:
 
s ďalšou informáciou:
http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=2544
+
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=2544
 
Ak máte počítač Dell vybavený kartou Creative Labs Sound Blaster Live! budete musieť skompilovať systém ALSA manuálne.
 
Ak máte počítač Dell vybavený kartou Creative Labs Sound Blaster Live! budete musieť skompilovať systém ALSA manuálne.
  

Revision as of 07:43, 5 December 2012

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: please use the first argument of the template to provide a brief explanation. (Discuss in Talk:Advanced Linux Sound Architecture (Slovenský)#)
zh-CN:Advanced Linux Sound Architecture

Tento dokument je venovaný tomu, ako nastaviť systém ALSA, aby fungoval s kernelmi 2.4 a 2.6.

Založené na Alsa Setup howto od Arjana Timmermana: http://www.soulfly.nl/~arjan/archlinux/alsa-setup.html s ďalšou informáciou: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=2544 Ak máte počítač Dell vybavený kartou Creative Labs Sound Blaster Live! budete musieť skompilovať systém ALSA manuálne.

Inštalácia

 • Nevyhnutné pre kernely 2.4 a 2.6:
 # pacman -S alsa-lib alsa-utils
 • nevyhnutné pre kernely 2.4:
 # pacman -S alsa-driver
 # depmod -a
 • Odporúčané ale nie nevyhnutné:
 # pacman -S alsa-oss

Zapamätajte si, že balíček 'alsa-driver' zahŕňa potrebné moduly založené na Arch stock kerneli! Ake ste kompilovali svoj vlastný kernel 2.4, tak najskôr nebudú fungovať, a mali by ste skompilovať nový balíček 'alsa-driver' pomocou ABS počas behu skompilovaného jadra, a nainštalovať tento balíček.

Konfigurácia

Poznámka: Ak hotplug detekuje vašu zvukovú kartu správne, nemusíte nahrávať moduly manuálne. Ak je toto váš prípad, potrebujete spraviť iba krok 3 (a 4). Ak si nie ste istí, či vaša zvuková karta bola detekovaná správne, ako root napíšte "lsmod". Mali bzy ste vidieť niekoľko nahratých modulov začínajúcich sa na "snd-".

 • Nahrajte moduly:
 # modprobe snd-NAME-OF-MODULE
 # modprobe snd-pcm-oss
 • Pridajte hlasitosť zvukovej karty a zapnite jej zvuk:
 # amixer set Master 75 unmute
 # amixer set PCM 75 unmute

Alebo to môžte urobiť graficky použitím príkazu 'alsamixer'
POZNÁMKA Keď používate 'alsamixer', uistite sa, že zapnete zvuk (unmute) (stlačte klávesu M) taktiež pridajte úroveň hlasitosti.

 • Test vášho systému na súbore wav:
 # aplay mywav.wav
 • Pridajte snd-pcm-oss a 'snd-NAME-OF-MODULE' do zoznamu modulov (MODULES) v '/etc/rc.conf'

Ste stále bez zvuku?

Dokonca aj napriek tomu, že máte ovládače nahraté správne, and hlasitosť je v poriadku, nič nie je vypnuté, nepočujete nič! Pridanie nasledujúceho riadku do /etc/modprobe.d/modprobe.conf opraví tento problém (minimálne s ovládačom via82xx ).

options snd-NAME-OF-MODULE ac97_quirk=0

Nastavenie povolení

 • Pridajte svojho užívateľa do skupiny Audio:
 # gpasswd -a Meno_užívateľa audio
 • Odhláste sa a prihláste, aby ste zaistili, že skupina audio je nahraná.

Obnovenie nastavení Alsa Mixer pri štarte systému

 • Spustite 'alsactl' raz pre vytvorenie '/etc/asound.state'
 alsactl store
 • Upravte '/etc/rc.conf' a pridajte 'alsa' do zoznamu daemons, aby zvuk nabiehal pri bootovaní

Nastavenia KDE

 • spustite KDE:
 # startx
 • Nastavte úrovne hlasitosti ako ich chcete pre daného užívateľa (každý užívateľ má svoje vlastné nastavenia):
 # alsamixer
 • KDE 3.3 Choďte do K Menu > Multimédiá > KMix
  • Vyberte nastavenia> Konfigurácia KMix...
  • Odškrtnite možnosť "Restore volumes on logon" (Obnoviť hlasitosť pri prihlásení)
  • Stlačte OK, a mali by ste mať všetko nastavené. Teraz všetky úrovne hlasitosti budú rovnaké z príkazového riadka a KDE.