Difference between revisions of "Advanced Linux Sound Architecture (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (User:Sventevith moved to Nastavenie ALSA)
Line 4: Line 4:
 
{{i18n_entry|Deutsch|ALSA Einrichten}}
 
{{i18n_entry|Deutsch|ALSA Einrichten}}
 
{{i18n_entry|Русский|ALSA Setup (Русский)}}
 
{{i18n_entry|Русский|ALSA Setup (Русский)}}
 +
{{i18n_entry|Slovensky|Nastavenie ALSA}}
 
{{i18n_links_end}}
 
{{i18n_links_end}}
  

Revision as of 08:24, 31 October 2005

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Tento dokument je venovaný tomu, ako nastaviť systém ALSA, aby fungoval s kernelmi 2.4 a 2.6.

Založené na Alsa Setup howto od Arjana Timmermana: http://www.soulfly.nl/~arjan/archlinux/alsa-setup.html s ďalšou informáciou: http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=2544 Ak máte počítač Dell vybavený kartou Creative Labs Sound Blaster Live! budete musieť skompilovať systém ALSA manuálne.

Inštalácia

 • Nevyhnutné pre kernely 2.4 a 2.6:
 # pacman -Sy alsa-lib alsa-utils


 • nevyhnutné pre kernely 2.4:
 # pacman -S alsa-driver
 # depmod -a


 • Odporúčané ale nie nevyhnutné:
 # pacman -S alsa-oss


Zapamätajte si, že balíček 'alsa-driver' zahŕňa potrebné moduly založené na Arch stock kerneli! Ake ste kompilovali svoj vlastný kernel 2.4, tak najskôr nebudú fungovať, a mali by ste skompilovať nový balíček 'alsa-driver' pomocou ABS počas behu skompilovaného jadra, a nainštalovať tento balíček.

Konfigurácia

Poznámka: Ak hotplug detekuje vašu zvukovú kartu správne, nemusíte nahrávať moduly manuálne. Ak je toto váš prípad, potrebujete spraviť iba krok 3 (a 4). Ak si nie ste istí, či vaša zvuková karta bola detekovaná správne, ako root napíšte "lsmod". Mali bzy ste vidieť niekoľko nahratých modulov začínajúcich sa na "snd-".

 • Nahrajte moduly:
 # modprobe snd-NAME-OF-MODULE
 # modprobe snd-pcm-oss


 • Pridajte hlasitosť zvukovej karty a zapnite jej zvuk:
 # amixer set Master 75 unmute
 # amixer set PCM 75 unmute


Alebo to môžte urobiť graficky použitím príkazu 'alsamixer'
POZNÁMKA Keď používate 'alsamixer', uistite sa, že zapnete zvuk (unmute) (stlačte klávesu M) taktiež pridajte úroveň hlasitosti.


 • Test vášho systému na súbore wav:
 # aplay mywav.wav


 • Pridajte snd-pcm-oss a 'snd-NAME-OF-MODULE' do zoznamu modulov (MODULES) v '/etc/rc.conf'

Ste stále bez zvuku?

Dokonca aj napriek tomu, že máte ovládače nahraté správne, and hlasitosť je v poriadku, nič nie je vypnuté, nepočujete nič! Pridanie nasledujúceho riadku do /etc/modprobe.conf opraví tento problém (minimálne s ovládačom via82xx ).

options snd-NAME-OF-MODULE ac97_quirk=0


Nastavenie povolení

 • Pridajte svojho užívateľa do skupiny Audio:
 # gpasswd -a Meno_užívateľa audio


 • Odhláste sa a prihláste, aby ste zaistili, že skupina audio je nahraná.

Obnovenie nastavení Alsa Mixer pri štarte systému

 • Spustite 'alsactl' raz pre vytvorenie '/etc/asound.state'
 alsactl store


 • Upravte '/etc/rc.conf' a pridajte 'alsa' do zoznamu daemons, aby zvuk nabiehal pri bootovaní

Nastavenia KDE

 • spustite KDE:
 # startx


 • Nastavte úrovne hlasitosti ako ich chcete pre daného užívateľa (každý užívateľ má svoje vlastné nastavenia):
 # alsamixer


 • KDE 3.3 Choďte do K Menu > Multimédiá > KMix
  • Vyberte nastavenia> Konfigurácia KMix...
  • Odškrtnite možnosť "Restore volumes on logon" (Obnoviť hlasitosť pri prihlásení)
  • Stlačte OK, a mali by ste mať všetko nastavené. Teraz všetky úrovne hlasitosti budú rovnaké z príkazového riadka a KDE.