Difference between revisions of "Apache HTTP Server (Polski)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
(Blanked the page)
Line 1: Line 1:
[[Category:Networking (Polski)]]
 
[[Category:HOWTOs (Polski)]]
 
[[Category:Web Server (Polski)]]
 
{{i18n|LAMP}}
 
  
==Wstęp==
 
 
Z tego artykułu dowiesz się jak zainstalować oraz wstępnie skonfigurować serwer apache bazę danych [[MYSQL]] i środowisko [[PHP]] .
 
 
Jeśli potrzebujesz serwer środowisko do prowadzenia testów polecam prostsze rozwiązanie jakim jest [[Xampp]]
 
 
==Instalacja ==
 
Najprostszym sposobem instalacji a zarazem najszybszym będzię użycie użycie zasobów repozytorium
 
 
# pacman -S apache php php-apache mysql
 
 
==Konfiguracja  APACHE ==
 
 
Tworzymy nowego użytkownika przypisujemy mu katalog
 
/srv/http/
 
 
# useradd -d /srv/http -r -s /bin/false -U http
 
 
: Dzięki tej komendzie utworzyliśmy użytkownika http jako katalog przypisaliśmy mu ścieżkę do folderu /srv/http/ i dodaliśmy go do grupy o nazwie również http:
 
 
: Edytujemy plik hosts ; vim/etc/hosts
 
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
 
 
:Jeżeli chcemy ustawić naszą własną uroczą nazwę chosta dopisujemy sowoją nazwę w pole myhostanem
 
 
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost myhostname
 
 
Następnie edytujemy plik rc.d jeżeli ustawiliśmy nazwę hostna na localhost równiez do zmieniej Hostname przypisujemy localhost
 
 
vim /etc/rc.d
 
#
 
# Networking
 
#
 
HOSTNAME="localhost"
 
 
 
 
Aby uruchomić serwer http
 
  /etc/rc.d/httpd start
 
 
Aby serwer http uruchamiał się automatycznie należy dopisąc go do demona w rc.conf
 
 
vim /etc/rc.conf
 
DEAMONS = ( ... httpd .... )
 
 
lub należy dopisac linijkę do pliku starotwego rc.local
 
vim /etc/rc.local
 
/etc/rc.d/httpd start
 
 
 
...
 

Revision as of 05:44, 13 July 2010