Difference between revisions of "Arch boot process (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (fix spaces, links)
m (Translated section title)
Line 38: Line 38:
 
* [[Startup files]]
 
* [[Startup files]]
  
== External resources ==
+
== Externí zdroje ==
 
* [http://archlinux.me/brain0/2010/02/13/early-userspace-in-arch-linux/ Early Userspace in Arch Linux]
 
* [http://archlinux.me/brain0/2010/02/13/early-userspace-in-arch-linux/ Early Userspace in Arch Linux]
 
* [http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-linuxboot/ Inside the Linux boot process]
 
* [http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-linuxboot/ Inside the Linux boot process]

Revision as of 14:37, 13 July 2013

zh-CN:Arch Boot Process Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary end

Zavaděč (Grub, Syslinux, Lilo)

Poté, co je sytém zapnut a POST dokončen, nalezne BIOS preferované bootovací médium a předá kontrolu programu v Master Boot Record (Česky) na tomto médiu. Na GNU/Linux počítači se často v MBR nalézá bootloader jako je např. GRUB (Česky) nebo LILO (Česky). Bootloader pak uživateli nabídne možné operační systémy pro bootování, např. Arch Linux a Windows v tzv. dual-boot sestavě. Jakmile je Arch zvolen, zavaděč nahraje obraz jádra (vmlinuz-linux) a prvotní obraz root filesystému do paměti a dále adresuje do paměti umístění obrazů.

Jádro

Jádro je základ operačního systému. Operuje v nízké úrovni systému (kernelspace) a zprostředkovává interakce mezi hardwarem a programy. K dosažení efektivního využití CPU používá jádro plánovač, který určuje, jaký program bude mít v daném okamžiku prioritu, čímž docílí iluze, že je více programů prováděno zároveň.

Initframs

Poté, co se zavede jádro, načte informace z initramfs (initial RAM filesystem). Účelem initramfs je zavést systém do stavu, kdy už má přístup ke kořenovému souborovému systému (viz. FHS). To znamená, že moduly potřebné k přístupu k zařízením jako jsou např. IDE, SCSI, or SATA disky (nebo USB/FW, v případě bootování z USB/FW disku) musí být naloadovány. Jakmile se z initramfs naloadují správné moduly, buď manuálně, nebo prostřednictvím udev, předá se kontrola zpět jádru a bootování pokračuje. Díky tomu musí v initramfs být pouze moduly potřebné k přístupu ke kořenovému souborovému systému, tudíž nemusí obsahovat všechny ostatní moduly, které by mohly být kdy použity, protože většina modulů bude zavedena později během init procesu.

Init proces

Během poslední fáze, která se nazývá early userspace, root filesystem je připojen a následně nahradí prvotní root filesystem. Nakonec se zavolá se /sbin/init, který dokončí bootování po předchozím /init procesu.

Dříve, Arch Linux využíval SysVinit jako init proces. Nyní při nové instalaci již je jako výchozí systemd. Uživatelům, kteří nadále používají SysVinit je doporučeno přejít k systemd.

Viz také

Externí zdroje