Arch Build System (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 08:21, 30 October 2006 by DaBoX (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Úvod

Arch Build System (ABS for short) se používá pro

  • Tvorbu nových balíčků jenž ještě neexistují
  • Úpravu existujících balíčků pro vlastní potřeby (např. přidání parametru)
  • Re-build celého vašeho systému s použitím compiler flags, "a la freebsd" (a rozběhnutí modulů jádra s vaším vlastním kernelem!)

ABS není nezbytný pro používání Arch Linuxu ale je užitečný.

Toto how-to se vám pokusí dát přehled o ABS a baličcích Archu, není to kompletní referenční příručka! Pokud chcete víc, zkuste si přečíst manuálovou stránku.