Arch Build System (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 08:31, 30 October 2006 by DaBoX (talk | contribs) (Instalace balíčků)
Jump to: navigation, search

Úvod

Arch Build System (ABS for short) se používá pro

  • Tvorbu nových balíčků jenž ještě neexistují
  • Úpravu existujících balíčků pro vlastní potřeby (např. přidání parametru)
  • Re-build celého vašeho systému s použitím compiler flags, "a la freebsd" (a rozběhnutí modulů jádra s vaším vlastním kernelem!)

ABS není nezbytný pro používání Arch Linuxu ale je užitečný.

Toto how-to se vám pokusí dát přehled o ABS a baličcích Archu, není to kompletní referenční příručka! Pokud chcete víc, zkuste si přečíst manuálovou stránku.

Instalace balíčků

Pro použití abs, musíte nejprve nainstalovat cvsup a wget, to uděláte snadno příkazem:

pacman -Sy cvsup wget

Nebo, pokud máte stažené balíčku do adresáře pojmenovaného 'foo' (pro příklad):

cd foo
pacman -A  cvsup-*.pkg.tar.gz  wget-*.pkg.tar.gz

Co je to balíček ?

Typický soubor balíčku má tvar balíček.pkg.tar.gz

Ve skutečnosti to neni víc než gzipovaný tar archiv který obsahuje:

  • Soubory pro instalaci
  • .PKGINFO : obsahuje všechna metadata potřebné pacmanem k výměně s balíčky, závislostmi, apod.
  • .FILELIST : seznam všech souborů obsažených v archivu. Je to vhodné pro zpětné odinstalování nebo konfliktu souborů.
  • .INSTALL : soubor pro provedení příkazů po instalaci/upgradu/odebrání.