Arch Build System (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 11:40, 30 October 2006 by DaBoX (talk | contribs) (First use of ABS : customizing a package)
Jump to: navigation, search

Úvod

Arch Build System (ABS for short) se používá pro

 • Tvorbu nových balíčků jenž ještě neexistují
 • Úpravu existujících balíčků pro vlastní potřeby (např. přidání parametru)
 • Re-build celého vašeho systému s použitím compiler flags, "a la freebsd" (a rozběhnutí modulů jádra s vaším vlastním kernelem!)

ABS není nezbytný pro používání Arch Linuxu ale je užitečný.

Toto how-to se vám pokusí dát přehled o ABS a baličcích Archu, není to kompletní referenční příručka! Pokud chcete víc, zkuste si přečíst manuálovou stránku.

Instalace balíčků

Pro použití abs, musíte nejprve nainstalovat cvsup a wget, to uděláte snadno příkazem:

pacman -Sy cvsup wget

Nebo, pokud máte stažené balíčku do adresáře pojmenovaného 'foo' (pro příklad):

cd foo
pacman -A cvsup-*.pkg.tar.gz wget-*.pkg.tar.gz

Co je to balíček ?

Typický soubor balíčku má tvar balíček.pkg.tar.gz

Ve skutečnosti to neni víc než gzipovaný tar archiv který obsahuje:

 • Soubory pro instalaci
 • .PKGINFO : obsahuje všechna metadata potřebné pacmanem k výměně s balíčky, závislostmi, apod.
 • .FILELIST : seznam všech souborů obsažených v archivu. Je to vhodné pro zpětné odinstalování nebo konfliktu souborů.
 • .INSTALL : soubor pro provedení příkazů po instalaci/upgradu/odebrání.

Co je PKGBUILD a co obsahuje?

Vzhledem k vysvětlení výše, soubor PKGBUILD obsahuje metadata o balíčcích. Je to jednoduchý textový soubor. Zde je příklad:

# $Id: PKGBUILD,v 1.12 2003/11/06 08:26:13 dorphell Exp $
# Maintainer: judd <jvinet@zeroflux.org>
# Contributor: Judd Vinet <jvinet@zeroflux.org>
pkgname=foo
pkgver=0.99 # note: if the pkgver had been '0.99-10' then use an underscore. like '0.99_10'
pkgrel=1
pkgdesc="short description of foo"
arch=(i686 x86_64)
url="http://www.foo.org"
groups=
provides=
depends=('qt' 'python')
makedepends=('guile')
conflicts=('yafoo')
replaces=('mffoo')
backup=('etc/foo/foo.conf')
install=('foo.install')
source=(http://www.foo.org/download/$pkgname-$pkgver.tar.gz)
md5sums=('2c0cca3ef6330a187c6ef4fe41ecaa4d35175bee593a7cc7d6205584a94d8625')

build() {
 cd $startdir/src/$pkgname-$pkgver
 ./configure --prefix=/usr
 make || return 1
 make prefix=$startdir/pkg/usr install
}

Zde si vysvětleme jednotlivé pojmy :

 • # text : komentář
 • # $Id: PKGBUILD,v ... : cvs-tag pro tento balíček (z archlinux-cvs system)
 • # Maintainer : vývojář zodpovědný za balíček v oficiálním repozitáři
 • # Contributor : osoba která napsala PKGBUILD pro tento balíček
 • pkgname : jméno balíčku
 • pkgver : verze balíčku
 • pkgrel : číslo vydání Arch balíčku. V základu je to číslo verze změněné pokud je PKGBUILD modifikován. To se může přihodit z mnoha důvodů pro příklad pokud povolíte compile-time pro něco.
 • pkgdesc : výstižný popis balíčku. Toto je co uvidíte pokud se podíváte na databázi balíčků
 • arch : ukazuje na jakou architektutu je tvořen a odskoušen Arch64_FAQ pro portování.
 • url : domovská stránka softwaru (objevíse pokud kliknete na balíček v databázi balíčků)
 • groups : je užívané ve skupinách balíčků: například když zkusíte nainstalovat kde, nainstalujete všechny balíčky obsažené ve skupině kde.
 • provides : pokud balíček poskytuje jiný balíček, pro příklad kernel-scsi poskytuje kernel
 • depends : seznam závislostí balíčku (co potřebuje k běhu)
 • makedepends : závislosti potřebné k tvorbě balíčku ale nepotřebné k samotnému spuštění
 • conflicts : balíčky které jsou v konfliktu. Např, foo má konflikt s yafoo (yet another foo). Nemůže proto být instalován ve stejnou dobu.
 • replaces : nový balíček přepíše starý. Pokud mffoo (my first foo) je podporován, přepíše foo
 • backup : soubory pro zálohu (jako soubor.pacsave) pokud je balíček odstraněn
 • install : specifikuje speciální instalační script který může být obsažen v balíčku (ve stejném adresáři jako PKGBUILD)
 • source : specifikuje cestu odkud stáhnout zdrojový kód balíčku. Může to být např. "http" nebo "ftp".
 • md5sums : md5 součet pro ověření integrity

Tak pojdme si vysvětlit funkci :

 • build : všechny akce potřebné pro tvorbu balíčku (to bude vysvětleno v tomto dokumentu níže)

Dobře, podíváme se co PKGBUILD obsahuje za informace potřebné pro správce balíčků. To je srdce pacmana a abs.

Jsou tam také instalační soubory. Soubor PKGBUILD odkazuje na 'foo.install' jako na instalační soubor balíčku. Zde je příklad instalačního souboru:

post_install() {
/bin/true
}

post_upgrade() {
/bin/true
}

pre_remove() {
/bin/true
}

op=$1
shift

$op "$@"

Zde je vysvětlení funkcí :

 • post_install : tento script se spístí když jsou soubory nainstalovány, předává jeden argument :
  • the package version
 • post_upgrade : tento script se pustí jsou-li soubory upgradovány předává dva argumenty  :
  • the new package version
  • the old package version
 • pre_remove : spustí se jsou-li soubory odstraněny (například zastaví daemona) a předá jeden argument :
  • the package version

Ostatní jsou řádky potřebné pro každou instalaci.

Funkce build

Jestli nejste seznámen s tvorbou balíčku, měl by jste vědět že většina balíčků (ale ne všechny) jde vytvořit touto cestou :

 • rozbalit zdrojový soubor :
 tar -xzf foo-0.99.tar.gz
 tar -xjf foo-0.99.tar.bz2
 • otevřít adresář
cd foo-0.99
 • konfigurace balíčku : V adresáři je malý script zvaný configure který je použit ke konfiguraci balíčku a kontrole zda má váš pačítač všechen potřebný software. Můžete ho spustit pomocí :
./configure [[option]]

Klidně se můžete podívat na nápovědu jak to pracuje :

./configure --help
 • kompilace zdroje :
make
 • instalace
make install

Vždycky by jste měl číst soubor INSTALL pro informace jak program sestavit a nainstalovat ! Všechny balíčky nepoužívají configure; make; make install systém!

Podívejme se nyní na "standardní" build funkci :

build() {
 cd $startdir/src/$pkgname-$pkgver
 ./configure --prefix=/usr
 make || return 1
 make prefix=$startdir/pkg/usr install
}

Co děláme je to, že :

 • zadání adresáře kde máme zdrojové kódy :
cd $startdir/src/$pkgname-$pkgver

Pokud zkoušíte sestavit balíček, pečlivě zkontrolujte, že je to správný adresář : někdy je adresář pojmenován :

tar -xzf foo-0.99.tar.gz

a ls může vypsat :

 .
 ..
 foo-0.99.tar.gz
 foo/

a ne :

 .
 ..
 foo-0.99.tar.gz
 foo-0.99/
 • konfigurace balíčku a provedení instalace v adresáři /usr :
 ./configure --prefix=/usr
 • kompilace
 make || return 1
 • instaluje software ale ne v adresáři /usr, ale v $startdir/pkg/usr.
 make prefix=$startdir/pkg/usr install

Co potřebujeme je vytvořit balíček ale neinstalovat ho do standartního adresáře (/usr), my chceme pomocí make nastavit náš speciální adresář : $startdir/pkg/usr.

Strom ABS

Když spustíte poprvé abs :

# abs

provede se synchronizace věci zvané "strom ABS" což by se vlastně dalo nazvat jako cvs system Archlinuxu. Takže co je vlastně ABS strom ? Je uložen v /var/abs vypadá takto :

|-
| -- base/
|-
|   ||-- autoconf/
|-
|   ||-- automake/
|-
|   ||-- ...
|-
| -- devel/
|-
| -- ...
|-
| -- extra/
|-
|   || -- deamons/
|-
|   ||   || -- acpid/
|-
|   ||   ||   || -- PKGBUILD
...  ...  ...  ...

ABS strom má strukturu abs databáze :

 • první úroveň adresáře reprezentuje kategorii
 • první úroveň adresářů reprezentuje balíčky
 • PKGBUILD obsahují všechny informace vztahující se k balíčku

Existuje speciální adresář : local. Tento adresář je váš, Tohle je to pravé místo kam budete vše dávat : Nikdy nemodifikujte položky stromu !.


Takže nyní již víme co je ABS strom. Jak ho ale používat ?

První použití ABS : přizpůsobení balíčku

Tato situace nastane jistě víckrát než se domníváte : oficiální balíčky jsou kompilované s centrálním kódováním --enable nebo --disable.

Pro ilustraci uvedu příklad : foo Balíček foo je sestaven bez arts podpory. Představme si že chceme povolit arts. Zde je návod jak to udělat :

 • najděte kde je foo balíček umístěn. Můžete to udělat pomocí :
 find /var/abs -name "foo"

nebo použijte příkaz slocate :

 slocate foo | grep ^/var/abs

Zjistili jsme že foo patří do extra a multimedia (pro příklad)

 • kopírujte foo PKGBUILD do /var/abs/local/foo
 mkdir /var/abs/local/foo
 cp /var/abs/extra/multimedia/foo/* /var/abs/local/foo
 cd /var/abs/local/foo
 • modifikujte PKGBUILD : pro podporu arts :
 build() {
  cd $startdir/src/$pkgname-$pkgver
  ./configure --prefix=/usr
  make || return 1
  make prefix=$startdir/pkg/usr install
 }

becomes :

 build() {
  cd $startdir/src/$pkgname-$pkgver
  ./configure --enable-arts --prefix=/usr
  make || return 1
  make prefix=$startdir/pkg/usr install
 }
 • launch makepkg :
 makepkg
 • nainstalujte balíček (-A pro instalaci, -U pro upgrade):
 pacman -A foo-*.pkg.tar.gz
 pacman -U foo-*.pkg.tar.gz

Compiler Flags and Customizing makepkg

The configuration file for makepkg is /etc/makepkg.conf. Here you can set environment variables for gcc and make, as well as some for makepkg itself. The following is an example of /etc/makepkg.conf.

# The FTP/HTTP download utility that makepkg will use to acquire sources
export FTPAGENT="/usr/bin/wget --continue --passive-ftp --tries=3 --waitretry=3"

# Information passed to gcc about what type of computer this is.
export CARCH="i686"
export CHOST="i686-pc-linux-gnu"

# Flags passed to gcc when a package is being compiled
export CFLAGS "-march athlon-tbird -O2 -pipe"
export CXXFLAGS "-march athlon-tbird -02 -pipe"

# Flags passed to make when a package is being compiled
export MAKEFLAGS="-j 2"

# Enable colorized output messages
export USE_COLOR="y"

# The remaining variables only affect the behavior of makepkg
# Enable fakeroot for building packages as a non-root user.
# See 'man fakeroot' for more information on fakeroot
export USE_FAKEROOT="y"

# The directory where all packages will be placed (default is ./)
export PKGDEST=/home/packages

# Base of the ABS tree (default is /var/abs)
export ABSROOT=/var/abs

# Set this if you want your name to show up in the packages you build
export PACKAGER="John Doe <nowhere@microsoft.com>"

A word of caution: Users should be sure of any changes they may make to the variables CFLAGS, CXXFLAGS, and MAKEFLAGS as they can cause packages to be unstable or impossible to compile. Also, the average Arch Linux user will not need to change the values for CARCH, CHOST, and USE_FAKEROOT.

References for gcc and make flags