Arch Build System (Polski)

From ArchWiki
Revision as of 07:01, 13 July 2010 by EROSMRW (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی


Warning: Artykuł jest nieskończony.

Czym jest ABS?

ABS to skrót od Arch Build System. Jest to coś na kształt portów. Porty to pomysł realizowany głównie w systemach rodziny *BSD. Jest to hierarchiczny zbiór plików ułatwiający ściąganie, rozpakowywanie, nakładanie łat, kompilację i instalację programów. ABS jest czymś na kształt portów, ponieważ zamiast instalować, buduje pakiet binarny. Taki plik może być potem zainstalowany lub usunięty programem Pacman. W ABS znajdują się tylko PKGBUILDy oficjalnie tworzone przez programistów Archa. Istnieje też zbiór PKGBUILDów tworzonych przez społeczność i nazywa się Arch User Repository. Znajomość ABS nie jest niezbędna przy korzystaniu z systemu Arch Linux, jednak w wielu przypadkach może być bardzo przydatna.

Dlaczego warto korzystać z ABS?

Arch Build System jest wykorzystywany do:

 • Kompilacji lub przebudowań pakietów z jakiegokolwiek powodu;
 • Instalacji nowych pakietów ze źródeł, które nie są jeszcze dostępne w repozytoriach;
 • Dostosowania istniejących pakietów do swoich potrzeb;
 • Przebudowy całego systemu przy użyciu flag kompilatora;
 • Kompilacji jądra systemu.

Instalacja ABS

Aby zacząć używać ABS, musisz najpierw zainstalować pakiety:

# pacman -S abs base-devel

Konfiguracja

Template:Filename

Edytujemy plik Template:Filename i wybieramy repozytoria ("!" oznacza niekorzystanie z danego repozytorium):

REPOS=(core extra community !testing)

Następnie, jako root, wpisujemy polecenie:

# abs

Utworzone zostało drzewo ABS w katalogu Template:Filename:

| -- core/
|   || -- base/
|   ||   || -- acl/
|   ||   ||   || -- PKGBUILD
|   ||   || -- attr/
|   ||   ||   || -- PKGBUILD
|   ||   || -- ...
|   || -- devel/
|   ||   || -- abs/
|   ||   ||   || -- PKGBUILD
|   ||   || -- autoconf/
|   ||   ||   || -- PKGBUILD
|   ||   || -- ...
|   || -- ...
| -- extra/
|   || -- daemons/
|   ||   || -- acpid/
|   ||   ||   || -- PKGBUILD
|   ||   ||   || -- ...
|   ||   || -- apache/
|   ||   ||   || -- ...
|   ||   || -- ...
|   || -- ...
| -- community/
|   || -- ...

Powyższe polecenie powinno być wykonywane okresowo, aby zachować synchronizację z oficjalnymi repozytoriami.

Aby pobrać wybrany pakiet:

# abs nazwa_repozytorium / nazwa_pakietu

Template:Filename

Globalne zmienne środowiskowe i flagi kompilatora określone są w pliku Template:Filename. Ustawienia domyślne są zoptymalizowane pod architektury i686 i x86_64.