Arch compared to other distributions (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 14:27, 22 July 2006 by Andrej (talk | contribs) (Arch vs Ubuntu)
Jump to: navigation, search

Tato stránka shrnuje některé podobnosti a rozdíly mezi Archem a ostatními distribucemi. Prosím mějte na paměti: nejlepším způsobem jak porovnat Arch s ostatními distribucemi je, že si ho nainstalujete a vyzkoušíte sami. Arch má vynikající komunitu, která vždy ráda ochotně pomůže novým používatelům. Účelem shrnutí uvedených níže je pouze dát vám dostatek informácí, aby jste se rozhodli, zda je Arch opravdu pro vás.

Arch vs Gentoo

Arch distribuuje binární balíčky. Je tudíž o mnoho méně náročný na čas než Gentoo. Gentoo má víc balíčků. Arch umožňuje jak binární tak zdrojovou instalaci. Je lehčí vytvořit PKGBUILD než ebuild. Instalace Gentoo je přenositelnější, protože balíčky se budou kompilovat k vaší konkrétní architektuře. Instalační CD Arch je k dispozici pouze pro i686 a AMD64. Neexistuje žádný zdokumentovaný důkaz, že Gentoo je rychlejší než Archlinux nebo naopak. V Arch Linuxu existuje možnost překompilovat celý systém, podobně jako je tomu u Gentoo.

Arch vs Slackware

Slackware a Arch jsou oba 'jednoduché' distribuce. Oba používají init skripty ve stylu BSD. Arch dodává o mnoho mohutnejší systém správy balíčků 'pacman', který narozdíl od standardních nástrojů Slackware umožňuje jednoduché automatické upgrady systému. Slackware sa považuje za konzervativnejší ve svých cyklech vydávání, upřednostňuje osvědčené stabilní balíčky. Arch je v tomto směru mnohem progresivnejší. Arch je koncipován pouze pro procesory i686 a vyšší, popřípadě AMD64. Slackware může bežet i na systémech i486. Arch je velmi dobrý systém pro uživatele Slacku, kteří chtějí robustnější správu balíčků nebo aktuálnější verze software.

Arch vs Debian

Arch je jednoduší než Debian. Arch má méně balíčů. Arch poskutuje lepší podporu pro budování vašich vlastních balíčků než jakou poskytuje Debian. Arch je shovívavější, pokud jde o 'non-free' balíčky, definované v GNU. Arch je optimalizovaný pro i686, a proto může být rychlejší než Debian. Balíčky Archu jsou většinou novější než balíčky Debianu. (Arch current je často aktuálnější než Debian unstable!)

Arch vs Ubuntu

Arch má jednoduší základ než Ubuntu. Pokud chcete kompilovat svá vlastní jádra, zkoušíte nejnovější projekty CVS nebo občas kompilujete programy, Arch je vhodnejší. Pokud však chcete rychle nainstalovat a hned používat software a nechcete si příliš hrát s nastavením systému, je pro vás vhodnejší Ubuntu. Všeobecně, vývojárům a kutilům se bude pravděpodobně více líbit Arch než Ubuntu.

Arch vs Crux

Arch Linux pochází z Crux-u. Judd shrnul své rozdíly takto: "Používal jsem Crux predtím, než jsem začal s Archem. Arch začal v podstate jako Crux. Potom jsem napsal pacmana a makepkg, aby jsem nahradil svoje bash pseudo balíčkové skripty. Takže tyto jsou dvě úplně odlišné samostatné distribuce, ale technicky jsou téměř stejné. Máme například (oficiálně) podporu závislostí, avšak Crux má komunitu, která poskytuje jiné aspekty. Prt-get z dílny CLC bude dělat elementární závislostní logiku. Crux také ignoruje mnoho problémů které máme, je to velmi minimalistická sada balíčů, v podstate co používá Per a nic víc."

Arch vs Grafické distribuce

Grafické distribuce mají mnoho podobností, a Arch je od každé z nich velmi odlišný. Arch je textově založený a orientovaný na příkazový řádek. Arch je lepší distribuce pokud se chcete skutečně naučit Linux. Graficky založené distribuce jsou zvyklé vydávat s grafickými (GUI) instalátory (napr. Anaconda ve Fedoře) a s GUI nástroji na konfiguraci systému (napr. Yast v SuSe). Konkrétní rozdíly mezi distribucemi jsou popísané níže.

Arch vs Distribuce založené na RPM

Balíčky RPM jsou dostupné z mnoha, mnoha míst, avšak balíčky třetí strany mají často problémy se závislostmi, jako napríklad vyžadování starší verze nějaké knihovny. Také je zmatek mezi RPM balíčky pro Red Hat a RPM balíčy pro Mandrake. (Tieto problémy jsem měl jako nováček Linuxu s Mandrake 8.2, a možná už neodrážejí současný stav.) Pacman dokáže omnoho víc a je spolehlivější než RPM.

Arch vs Fedora

Fedora je vedlejším produktem distribuce RedHat a už delší čas je stále jedna z nejpopulárnějších distribúcí. Z tohto důvodu existuje početná komunita, množství před-vyrobených balíčků a podpora. Tak jako všchny distribuce založené na RPM, správa balíčů je problém. Fedora dodala Yum jako front-end na spravování a získávání RPM balíčků a stanovení jejich závislostí. Tomuto systému chybí solídní integrace yum-u a velká čast Fedory stále používá zastaralý a chybový systém up2date/anaconda/rpm. Fedora však inovuje a nedávno si vysloužila pochvalu za integraci SELinux a GCJ kompilovaných balíčků, aby odstranila potřebu pro JRE od Sun-u. Fedora, jako je už notoricky známé, se nesnaží podporovat mediální formát mp3 kvůli patentovým otázkám.

Arch vs Mandrake

Mandrake, je slavný díky svému instalátoru, je velmi ruce-svazující distribuce, která po nějakém čase může být až "otravná". Dalším problémem je to, že je to distribuce založená na RPM, jako bylo popsané nahoře. Arch umožnuje víc svobody a méně svazování rukou. S ním se skutečně učíte a naučíte.

Arch vs SuSE

Suse se točí okolo svého konfiguračního nástroje Yast, který se považuje za dobrý. Ten je pro konfigurační požiadavky většiny uživatelů "obchod na jedno zastavení". Arch nemá takovýto nástroj, jelikož je to proti TheArchWay. Suse se proto považuje za vhodnější pro méně zkúšené uživatele, nebo pro tý, kteří chtějí jednodužší život s očakávanou funkčností hned od výroby. Suse nepodporuje mp3 hned po instalaci. Avšak může se lehce pridat přez Yast.

Arch vs Frugalware

Arch je textově založený a orientovaný na příkazový řádek. Frugalware je jakoby Arch který se snaží být podobný SuSe/Mandrive. Oba používají pacman.