Difference between revisions of "Arch Linux (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(added translateme flag and changed Slovak to Slovenčina)
(rm temporary i18n template)
(20 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{i18n_links_start}}
+
[[Category:Slovenský]]
{{i18n_entry|Deutsch|ArchLinux (Deutsch)}}
+
[[bg:Arch Linux]]
{{i18n_entry|English|ArchLinux}}
+
[[cs:Arch Linux]]
{{i18n_entry|Français|ArchLinux (Français)}}
+
[[da:Arch Linux]]
{{i18n_entry|Português do Brasil|ArchLinux_(Portugues_do_Brasil)}}
+
[[de:Über Arch Linux]]
{{i18n_entry|繁體中文|ArchLinux (繁體中文)}}
+
[[el:Arch Linux]]
{{i18n_entry|简体中文|ArchLinux (简体中文)}}
+
[[en:Arch Linux]]
{{i18n_entry|Русский|ArchLinux (Русский)}}
+
[[es:Arch Linux]]
{{i18n_entry|Slovenčina|ArchLinux_(Slovenčina)}}
+
[[fr:Arch Linux]]
{{i18n_links_end}}
+
[[he:Arch Linux]]
 +
[[hr:Arch Linux]]
 +
[[hu:Arch Linux]]
 +
[[id:Arch Linux]]
 +
[[it:Arch Linux]]
 +
[[ja:Arch Linux]]
 +
[[ko:Arch Linux]]
 +
[[lt:Arch Linux]]
 +
[[nl:Arch Linux]]
 +
[[pl:Arch Linux]]
 +
[[pt:Arch Linux]]
 +
[[ro:Arch Linux]]
 +
[[ru:Arch Linux]]
 +
[[sr:Arch Linux]]
 +
[[th:Arch Linux]]
 +
[[tr:Arch_Linux]]
 +
[[uk:Arch Linux]]
 +
[[zh-CN:Arch Linux]]
 +
[[zh-TW:Arch Linux]]
 +
== Čo je to Arch Linux? ==
 +
Arch Linux je '''distribúcia linuxu optimalizovaná pre i686''', ktorá bola pôvodne založená na myšlienkách CRUX-u, skvelej distribúcie, ktorú vyvinul Per Lidén.
  
{{translateme}}
+
== Výhody ==
 +
Arch je rýchly, nenáročný, flexibilný a jednoduchý. Nie sú to síce veľmi chytľavé módne slová, ale sú všetky pravdivé. Arch je optimalizovaný pre procesory i686, takže získate viac z vášho cyklu CPU. V porovnaní s Red Hat-om a inými, je nenáročný na hardware a jeho jednoduchý dizajn ho robí ľahko rozšíriteľným a prispôsobiteľným na ľubovoľný systém, ktorý budujete.
  
= What is Arch Linux? =
+
== Jedinečný systém spravovania balíčkov ==
 +
Ten je zabezpečený binárnym balíčkovým systémom - [[pacman]] - ktorý je na používanie jednoduchý a umožňuje vám s jedným príkazom upgradovať celý váš systém. Okrem toho Arch používa na ľahké vytváranie balíčkov portom podobný systém budovania balíčkov (Arch Build System), ktorý sa tiež môže synchronizovať jediným príkazom. Och áno, a tiež môžete jediným príkazom prebudovať celý váš systém. Všetko sa robí celkom jednoducho a prehľadne.
  
Arch Linux is an '''i686-optimized linux distribution''' that was originally based on ideas from CRUX, a great distribution developed by Per Lidén.
+
== Len to najlepšie ==
 +
Arch Linux sa snaží udržiavať najnovšiu stabilnú verziu svojho softvéru. Momentálne podporujeme dosť rozumne štrukturalizovanú sadu základných balíčkov s rozrastajúcou sa zbierkou extra balíčkov, ktoré vytvárajú používatelia a vývojári AL.
  
== Advantages ==
+
== Kľúčom je jednoduchosť ==
Arch is fast, lightweight, flexible and simple. Those aren't very fancy buzzwords but they're all true. Arch is optimized for the i686 processor, so you get more for your cpu cycle. It's lightweight compared to RedHat et al, and its simple design makes it easy to extend and mold into whatever kind of system you're building.
+
Majúc na zreteli ako cieľ jednoduchosť a nenáročnosť na hardware, vynechal som relatívne zbytočné časti systému linux, ako sú /usr/doc a informačné strany. Podľa osobnej skúsenosti sa tieto zriedkakedy používajú, a ak treba, ekvivalentné informácie sa dajú získať z netu alebo z návodových stránok (man).
  
== Unique Package Management ==
+
== Moderné nástroje ==
This is backed by an easy-to-use binary package system - [[pacman]] - that allows you to upgrade your entire system with one command. Arch also uses a ports-like package build system (Arch Build System) to make it easy to build packages, which can also be synchronized with one command. Oh yea, and you can rebuild your entire system with one command, too. Everything is done quite simply and transparently.
+
Arch Linux sa taktiež snaží používať niektoré z novších vlastností, ktoré sú k dispozícii používateľom linuxu, ako napríklad Ext3/ReiserFS alebo podpora udev. Arch Linux 0.7 (Wombat) používa ako východzie linuxovské jadro 2.6, a má podporu pre XFS/JFS.
  
== Only the best ==
+
== Ďalšie čítanie ==
Arch Linux strives to maintain the latest stable version of its software. We currently support a fairly streamlined core package set with a growing collection of extra packages made by users and AL developers.
+
Domovská stránka Archu je na http://www.archlinux.org/, kde tiež môžete nájsť odkzy na [http://bbs.archlinux.org používateľské fóra], oficiálnu dokumentáciu, a všetko ostatné čo je Arch. Taktiež si môžete prečítať [[The Arch Way]] na hlbšie preniknutie do Archu.
 
 
== Simplicity is the key ==
 
In its goal to be simple and lightweight, I've left out the relatively useless portions of a linux system, things like /usr/doc and the info pages. In my own personal experience these are rarely used, and the equivalent information can be obtained from the net if need be. Man pages all the way...
 
 
 
== Modern Tools ==
 
Arch Linux also strives to use some of the newer features that are available to Linux users, such as Ext3/ReiserFS and udev support. Arch Linux 0.7 (Wombat) uses the 2.6 linux kernel by default, and has support for XFS/JFS.
 
 
 
== Further Reading ==
 
Arch's Homepage is at http://www.archlinux.org/, where you can also find links to the [http://bbs.archlinux.org user forums], official documentation, and everything else that is Arch. You can also read the [[TheArchWay]] for a bit more insight.
 

Revision as of 07:50, 20 June 2012

zh-CN:Arch Linux zh-TW:Arch Linux

Čo je to Arch Linux?

Arch Linux je distribúcia linuxu optimalizovaná pre i686, ktorá bola pôvodne založená na myšlienkách CRUX-u, skvelej distribúcie, ktorú vyvinul Per Lidén.

Výhody

Arch je rýchly, nenáročný, flexibilný a jednoduchý. Nie sú to síce veľmi chytľavé módne slová, ale sú všetky pravdivé. Arch je optimalizovaný pre procesory i686, takže získate viac z vášho cyklu CPU. V porovnaní s Red Hat-om a inými, je nenáročný na hardware a jeho jednoduchý dizajn ho robí ľahko rozšíriteľným a prispôsobiteľným na ľubovoľný systém, ktorý budujete.

Jedinečný systém spravovania balíčkov

Ten je zabezpečený binárnym balíčkovým systémom - pacman - ktorý je na používanie jednoduchý a umožňuje vám s jedným príkazom upgradovať celý váš systém. Okrem toho Arch používa na ľahké vytváranie balíčkov portom podobný systém budovania balíčkov (Arch Build System), ktorý sa tiež môže synchronizovať jediným príkazom. Och áno, a tiež môžete jediným príkazom prebudovať celý váš systém. Všetko sa robí celkom jednoducho a prehľadne.

Len to najlepšie

Arch Linux sa snaží udržiavať najnovšiu stabilnú verziu svojho softvéru. Momentálne podporujeme dosť rozumne štrukturalizovanú sadu základných balíčkov s rozrastajúcou sa zbierkou extra balíčkov, ktoré vytvárajú používatelia a vývojári AL.

Kľúčom je jednoduchosť

Majúc na zreteli ako cieľ jednoduchosť a nenáročnosť na hardware, vynechal som relatívne zbytočné časti systému linux, ako sú /usr/doc a informačné strany. Podľa osobnej skúsenosti sa tieto zriedkakedy používajú, a ak treba, ekvivalentné informácie sa dajú získať z netu alebo z návodových stránok (man).

Moderné nástroje

Arch Linux sa taktiež snaží používať niektoré z novších vlastností, ktoré sú k dispozícii používateľom linuxu, ako napríklad Ext3/ReiserFS alebo podpora udev. Arch Linux 0.7 (Wombat) používa ako východzie linuxovské jadro 2.6, a má podporu pre XFS/JFS.

Ďalšie čítanie

Domovská stránka Archu je na http://www.archlinux.org/, kde tiež môžete nájsť odkzy na používateľské fóra, oficiálnu dokumentáciu, a všetko ostatné čo je Arch. Taktiež si môžete prečítať The Arch Way na hlbšie preniknutie do Archu.