Difference between revisions of "Arch Linux (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
(added translateme flag and changed Slovak to Slovenčina)
Line 7: Line 7:
 
{{i18n_entry|简体中文|ArchLinux (简体中文)}}
 
{{i18n_entry|简体中文|ArchLinux (简体中文)}}
 
{{i18n_entry|Русский|ArchLinux (Русский)}}
 
{{i18n_entry|Русский|ArchLinux (Русский)}}
{{i18n_entry|Slovenčina|ArchLinux_(Slovenčina)}}
+
{{i18n_entry|Slovak|ArchLinux_(Slovenčina)}}
 
{{i18n_links_end}}
 
{{i18n_links_end}}
  
{{translateme}}
+
= Čo je to Arch Linux? =
  
= What is Arch Linux? =
+
Arch Linux je '''distribúcia linuxu optimalizovaná pre i686''' ktorá bola pôvodne založená na myšlienkách CRUX-u, skvelej distribúcie ktorú vyvinul Per Lidén.
  
Arch Linux is an '''i686-optimized linux distribution''' that was originally based on ideas from CRUX, a great distribution developed by Per Lidén.
+
== Výhody ==
 +
Arch je rýchly, nenáročný, flexibilný a jednoduchý. Nie sú to veľmi chytľavé reklamné slová, ale sú pravdivé. Arch je optimalizovaný pre procesory i686, takže získate viac z vášho cyklu CPU. V porovnaní s Red Hat a pod. je nenáročný na hardware, a jeho jednoduchý dizajn ho robí ľahko rozšíriteľným a prispôsobiteľným na ľubovoľný systém, ktorý budujete.
  
== Advantages ==
+
== Jedinečný systém spravovania balíčkov ==
Arch is fast, lightweight, flexible and simple. Those aren't very fancy buzzwords but they're all true. Arch is optimized for the i686 processor, so you get more for your cpu cycle. It's lightweight compared to RedHat et al, and its simple design makes it easy to extend and mold into whatever kind of system you're building.
+
Ten je zabezpečený binárnym balíčkovým systémom - [[pacman]] - ktorý je na používanie jednoduchý a umožňuje vám s jedným príkazom upgradovať celý váš systém. Arch tiež používa portom podobný systém budovania balíčkov (Arch Build System) aby sa balíčky ľahko robili, ktorý sa tiež môže synchronizovať jediným príkazom. Och áno, a tiež môžete jediným príkazom prebudovať celý váš systém. Všetko sa robí celkom jednoducho a prehľadne.
  
== Unique Package Management ==
+
== Len to najlepšie ==
This is backed by an easy-to-use binary package system - [[pacman]] - that allows you to upgrade your entire system with one command. Arch also uses a ports-like package build system (Arch Build System) to make it easy to build packages, which can also be synchronized with one command. Oh yea, and you can rebuild your entire system with one command, too. Everything is done quite simply and transparently.
+
Arch Linux sa snaží udržiavať najnovšiu stabilnú verziu svojho softwareu. Momentálne podporujeme dosť rozumne štrukturalizovanú sadu základných balíčkov s rozrastajúcou sa zbierkou extra balíčkov, ktoré vytvárajú používatelia a vývojári AL.
  
== Only the best ==
+
== Kľúčom je jednoduchosť ==
Arch Linux strives to maintain the latest stable version of its software. We currently support a fairly streamlined core package set with a growing collection of extra packages made by users and AL developers.
+
Majúc na zreteli cieľ jednoduchosť a nenáročnosť na hardware som vynechal relatívne zbytočné časti systému linux, ako sú /usr/doc a informačné strany. Podľa osobnej skúsenosti sa tieto zriedkakedy používajú, a ak treba, ekvivalentné informácie sa dajú získať z netu alebo z návodových stránok (man).
  
== Simplicity is the key ==
+
== Moderné nástroje ==
In its goal to be simple and lightweight, I've left out the relatively useless portions of a linux system, things like /usr/doc and the info pages. In my own personal experience these are rarely used, and the equivalent information can be obtained from the net if need be. Man pages all the way...
+
Arch Linux sa taktiež snaží používať niektoré z novších vlastností ktoré sú k dispozícii používateľom linuxu, ako napríklad Ext3/ReiserFS a podpora udev. Arch Linux 0.7 (Wombat) používa ako východzie linuxovské jadro 2.6, a má podporu pre XFS/JFS.
  
== Modern Tools ==
+
== Ďalšie čítanie ==
Arch Linux also strives to use some of the newer features that are available to Linux users, such as Ext3/ReiserFS and udev support. Arch Linux 0.7 (Wombat) uses the 2.6 linux kernel by default, and has support for XFS/JFS.
+
Domovská stránka Archu je na http://www.archlinux.org/, kde tiež môžete nájsť odkzy na [http://bbs.archlinux.org používateľské fóra], oficiálnu dokumentáciu, a všetko ostatné čo je Arch. Taktiež si môžete prečítať [[TheArchWay]] na hlbšie preniknutie.
 
 
== Further Reading ==
 
Arch's Homepage is at http://www.archlinux.org/, where you can also find links to the [http://bbs.archlinux.org user forums], official documentation, and everything else that is Arch. You can also read the [[TheArchWay]] for a bit more insight.
 

Revision as of 21:13, 18 October 2005

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Čo je to Arch Linux?

Arch Linux je distribúcia linuxu optimalizovaná pre i686 ktorá bola pôvodne založená na myšlienkách CRUX-u, skvelej distribúcie ktorú vyvinul Per Lidén.

Výhody

Arch je rýchly, nenáročný, flexibilný a jednoduchý. Nie sú to veľmi chytľavé reklamné slová, ale sú pravdivé. Arch je optimalizovaný pre procesory i686, takže získate viac z vášho cyklu CPU. V porovnaní s Red Hat a pod. je nenáročný na hardware, a jeho jednoduchý dizajn ho robí ľahko rozšíriteľným a prispôsobiteľným na ľubovoľný systém, ktorý budujete.

Jedinečný systém spravovania balíčkov

Ten je zabezpečený binárnym balíčkovým systémom - pacman - ktorý je na používanie jednoduchý a umožňuje vám s jedným príkazom upgradovať celý váš systém. Arch tiež používa portom podobný systém budovania balíčkov (Arch Build System) aby sa balíčky ľahko robili, ktorý sa tiež môže synchronizovať jediným príkazom. Och áno, a tiež môžete jediným príkazom prebudovať celý váš systém. Všetko sa robí celkom jednoducho a prehľadne.

Len to najlepšie

Arch Linux sa snaží udržiavať najnovšiu stabilnú verziu svojho softwareu. Momentálne podporujeme dosť rozumne štrukturalizovanú sadu základných balíčkov s rozrastajúcou sa zbierkou extra balíčkov, ktoré vytvárajú používatelia a vývojári AL.

Kľúčom je jednoduchosť

Majúc na zreteli cieľ jednoduchosť a nenáročnosť na hardware som vynechal relatívne zbytočné časti systému linux, ako sú /usr/doc a informačné strany. Podľa osobnej skúsenosti sa tieto zriedkakedy používajú, a ak treba, ekvivalentné informácie sa dajú získať z netu alebo z návodových stránok (man).

Moderné nástroje

Arch Linux sa taktiež snaží používať niektoré z novších vlastností ktoré sú k dispozícii používateľom linuxu, ako napríklad Ext3/ReiserFS a podpora udev. Arch Linux 0.7 (Wombat) používa ako východzie linuxovské jadro 2.6, a má podporu pre XFS/JFS.

Ďalšie čítanie

Domovská stránka Archu je na http://www.archlinux.org/, kde tiež môžete nájsť odkzy na používateľské fóra, oficiálnu dokumentáciu, a všetko ostatné čo je Arch. Taktiež si môžete prečítať TheArchWay na hlbšie preniknutie.