Difference between revisions of "Arch terminology (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(AUR)
(TU, Trusted User)
Line 34: Line 34:
  
 
==TU, Trusted User==
 
==TU, Trusted User==
Trusted User je někdo, který udržuje AUR a [commmunity] repozitář.
+
Trusted User je někdo, kdo udržuje AUR a [commmunity] repozitář.
 
Důvěryhodní uživatelé můžou přesouvat balíček do [community] repozitáře, pokud se stal populárním (dle hlasů).
 
Důvěryhodní uživatelé můžou přesouvat balíček do [community] repozitáře, pokud se stal populárním (dle hlasů).
TUs jso jmenováni většinou hlasů existujícími TUs.
+
Důvěryhodní Uživatelé (TUs) jsou jmenováni většinou hlasů existujícími TUs.
  
Trusted users follow the [[AUR Trusted User Guidelines]] and [http://archlinux.org/~simo/TUbylaws.html TU by-laws]
+
Důvěryhodní uživatelé se řídí [[AUR Trusted User Guidelines]] a [http://archlinux.org/~simo/TUbylaws.html TU by-laws]
  
 
==TUR, Trusted User Repository (obsolete)==
 
==TUR, Trusted User Repository (obsolete)==

Revision as of 12:21, 5 March 2011

Tato stránka je zamýšlena jako demystifikace běžných termínů používaných v komunitě kolem Arch Linuxu. Bez obav přidávejte nebo upravujte jakýkoli termín, ale používejte prosím volbu úpravy jednotlivé části. Pokud se rozhodnete něco přidat, pak prosím používejte při přidávání abecední pořadí.

Arch Linux

Na Arch by se mělo odkazovat tatko:

 • Arch Linux
 • Arch (Linux je implicitní)
 • archlinux (UNIXové jméno)

Archlinux, ArchLinux, archLinux, aRcHlInUx, a tak dále, jsou všechny divné, a divnější mutace.

Oficiálně, 'Arch' v názvu "Arch Linux" se vyslovuje /ˈɑrtʃ/ jako v "archer"/bowman, nebo "arch-nemesis", a ne jako v "ark" nebo "archangel".

ABS

Arch Build System (zkratka ABS) je užitečný k:

 • Tvorba nových balíčků softwaru, pro který ještě nejsou balíčky dostupné
 • Přizpůsobení/Úprava existujících balíčků, tak aby vyhovovaly vašim potřebám (povolení nebo zákázání určitých voleb)
 • Sestavení celého systém za použití voleb kompilace "a la Gentoo"
 • Udělat funkční jaderné moduly s vaším uživatelským jádrem

ABS není nutné k používání Arch Linuxu, ale je užitečné.

Pro více informací viz stránka ABS

AUR

Arch Linux User Community Repository (AUR) je repozitář řízený komunitou pro uživatele Arch Linuxu. AUR byl zpočátku koncipován k organizaci sdílení PKGBUILDů mezi širší komunitou a k uspíšení zahrnutí populárních balíčků přidaných uživateli do [core] a [extra] repozitářů skrze AUR [community] repozitář.

AUR je rodiště nových balíčků Arch Linuxu. Uživatelé přispívají svými vlastními balíčky do AUR. AUR komunita hlasuje pro své favoritní balíčky a eventuálně, jakmile balíček nasbíral dost hlasů, AUR Trusted User (důveryhodný uživatel) může tento balíček dát do repozitáře [community], který je zpřístupněný přes pacman a ABS.

Můžete přistupovat do Arch Linux User Commnity Repository zde

PKGBUILD

PKGBUILDy jsou malé skripty používané pro vytvoření balíčků Arch Linuxu. Viz Creating Packages for více detailní informace.

TU, Trusted User

Trusted User je někdo, kdo udržuje AUR a [commmunity] repozitář. Důvěryhodní uživatelé můžou přesouvat balíček do [community] repozitáře, pokud se stal populárním (dle hlasů). Důvěryhodní Uživatelé (TUs) jsou jmenováni většinou hlasů existujícími TUs.

Důvěryhodní uživatelé se řídí AUR Trusted User Guidelines a TU by-laws

TUR, Trusted User Repository (obsolete)

Když ješě nebyl AUR a [community], TUs měli vlastní repozitáře s aplikacemi, které nebyly dostupné v officiálních repozitářích. Kdokoli může udělat repozitář, ale TURS byli "zárukou" vyšší kvality, protože TUs jsou voleni pro svoje znalosti a práci.

bbs

Bulletin board system, ale v případě Arch Liuxu se jedná pouzu o podpůrné fórum umístěné na adrese http://bbs.archlinux.org.

community/[community]

community repozitář je místo, kde předvytvořené balíčky jsou zpřístpněny Trusted Users (Důvěryhodnými Uživateli). Většina balíčků v community má původ v AUR.

Pokud chcete používat community repozitář, odkomentujte příšlušnou řádku v konfiguračním souboru /etc/pacman.conf.

core/[core]

Repozitář "Core" obsahuje balíčky holého Arch Linuxu. Obsahuje všechno, co je potřeba k fungující příkazové řádce.

custom/user repository

Kdokoli může vytvářet repozitáře a zpřístupnit je ostatním uživatelům. K vytvoření repozitáře je třeba určitá množina balíčků a kompatibilní pacman databáze souborům vašich balíčků. Zpříštupněte vaše soubory online a kdokoli může použít váš repozitář jako běžné repozitář.

Viz Custom local repository.

developer

"Poloviční bohové" pracující na na vylepšení/rozšíření Arch Linuxu bez finančních příjmů za tuto činnost.


devfs

device file system. DevFS spravuje, dynamicky, vytváření, odstraňování a pracuje s právy souborů zařízení v /dev adresáři. Byl to výchozí správce zařízení v Arch Linuxu až do vydání 0.7. Nyní je DevFS zavrhovaný a je odstraňován z Linuxu (jádra). DevFS je nahrazen udev.

Poznámka: instalační CD Arch Linuxu před 0.7.1 používá scháma pojmenování devfs, když se vytváří /etc/fstab položky.

/etc/network-profiles

Pomocí tohoto můžete vytvářet různé konfigurace sítě. Toto je velmi užitečné pro uživatele laptopů, kteří velmi často střídají sítě. Např. mezi domácí a kancelářskou sítí. Dodatečně může být použita s wpa-supplicant, který může spravovat všechny vaše bezdrátové sítě. Pro každou konfiguraci je třeba vytvořit konfigurační soubor. Nejjednoduššeji to lze udělat zkopírováním šablony. Po dokončení je třeba konfiguraci povolit v /etc/rc.conf

Po aplikování změn byste měli restartovat vaši síť použitím, jako root,

 /etc/rc.d/network restart

/etc/rc.conf

/etc/rc.conf je hlavní konfigurační soubor Arch Linuxu. Umožňuje nastavení klávesnice, časové zóny, hostname, síť, démony, které se mají spustit, a moduly, které se mají zavést při startu systému, profily a více. Detailní popis konfiguračních volbe je zde: Rc.conf

/etc/rc.d

/etc/rc.d is a directory that contains the scripts that handle starting and stopping of services. On every boot, the services that are present in the DAEMONS= array in /etc/rc.conf are started by running the corresponding scripts in /etc/rc.d.

It is also possible to control the services from the command line (as root), e.g.,

/etc/rc.d/cups start

would start the CUPS daemon. Typical arguments for the scripts are start, stop and restart.

/etc/rc.local

This script is run at the end of every boot. It is intended for miscellaneous commands that you might want to execute before the login prompt. It is not recommended to add any services or settings in /etc/rc.local that could be started or set from /etc/rc.conf instead.

extra/[extra]

Arch's official package set is fairly streamlined, but we supplement this with a larger, more complete "extra" repository that contains a lot of the stuff that never made it into our core package set. This repository is constantly growing with the help of packages submitted from our strong community. This is where desktop environments, window managers and common programs are found.

hwd

Hwd; hardware detect for Arch Linux, is for both devfs and udev device systems and also for kernels 2.4.x and 2.6.x. Instead of running an auto configure script which may be expected, Hwd (/usr/bin/hwd) doesn't change existing configurations. It detects hardware and modules, and provides information on how to make changes manually. This allows the user to have control over his/her system; the basic philosophy of Arch Linux.

Hwd is available in the AUR.

hwdetect

hwdetect is a hardware detection script primarily used to load or list modules for use in rc.conf or mkinitcpio.conf. The script makes use of information exported by the sysfs subsystem employed by the Linux kernel.

initramfs

initrd

The special file /dev/initrd is a read-only block device. Device /dev/initrd is a RAM disk that is initialized (e.g. loaded) by the boot loader before the kernel is started. The kernel then can use the block device /dev/initrd's contents for a two phased system boot-up.

In the first boot-up phase, the kernel starts up and mounts an initial root file-system from the contents of /dev/initrd (e.g. RAM disk initialized by the boot loader). In the second phase, additional drivers or other modules are loaded from the initial root device's contents. After loading the additional modules, a new root file system (i.e. the normal root file system) is mounted from a different device.

makepkg

makepkg will build packages for you. makepkg will read the metadata required from a PKGBUILD file. All it needs is a build-capable linux platform, wget, and some build scripts. The advantage to a script-based build is that you only really do the work once. Once you have the build script for a package, you just need to run makepkg and it will do the rest: download and validate source files, check dependencies, configure the build time settings, build the package, install the package into a temporary root, make customizations, generate meta-info, and package the whole thing up for pacman to use.

namcap

namcap is a package analysis utility that looks for problems with Arch Linux packages or their PKGBUILD files. It can apply rules to the file list, the files themselves, or individual PKGBUILD files.

Rules return lists of messages. Each message can be one of three types: error, warning, or information (think of them as notes or comments). Errors (designated by 'E:') are things that namcap is very sure are wrong and need to be fixed. Warnings (designated by 'W:') are things that namcap thinks should be changed but if you know what you're doing then you can leave them. Information (designated 'I:') are only shown when you use the info argument. Information messages give information that might be helpful but isn't anything that needs changing.

package

A package is an archive containing

 • all the (compiled) files of an application
 • metadata about the application, such as application name, version, dependencies, ...
 • installation files and directives for pacman
 • (optionally) extra files to make your life easier, such as a start/stop script

Arch's package manager pacman can install, update and remove programs cleanly those packages. Using packages instead of compiling and installing programs yourself has various benefits:

 • easily updatable: pacman will update existing packages as soon as updates are available
 • dependency checks: pacman handles dependencies for you, you only need to specify the program and pacman installs it together with every other program it needs
 • clean removal: pacman has a list of every file in a package. This way no files are left behind when you decide to remove a package

Note: different GNU/Linux distributions use different packages and package manager, meaning that you can't use pacman to install a Debian package on Arch.

pacman

The Pacman package manager is one of the great highlights of Arch Linux. It combines a simple binary package format with an easy-to-use build system (see ABS). Pacman makes it possible to easily manage and customize packages, whether they be from the official Arch repositories or the user's own creations. The repository system allows users to build and maintain their own custom package repositories, which encourages community growth and contribution (see AUR).

Pacman can keep a system up to date by synchronizing package lists with the master server, making it a breeze for the security-conscious system administrator to maintain. This server/client model also allows you to download/install packages with a simple command, complete with all required dependencies (similar to Debian's apt-get).

NB: Pacman was written by Judd Vinet, the creator of Arch Linux. It is used as a package management tool by other distros as well, such as FrugalWare, Rubix, UfficioZero (in Italian, based on Ubuntu), and, of course, Arch Linux derivatives such as Archie and AEGIS.

pacman.conf

This is the configuration file of pacman. It's located in /etc. For a full explanation of its powers, type this at the command line:

man pacman.conf

release/[release]

Release repository follows the semi-regular snapshot releases and does not update until the next snapshot/iso has been released. For example, the Release repository will point to all packages on the 0.5 ISO until we release 0.6; then it will point to 0.6 packages until 0.7 is released. This is useful if you only want to update your system when a new release is available.

repository/repo

The repository has the pre-compiled packages of one or (usually) more PKGBUILDs. Official repositories are

 • core: containing the latest version of packages required for a full CLI system
 • extra: containing the latest version of packages not needed for a working system, but needed for an enjoyable system ;)
 • community: containing packages that came from AUR and got enough user votes

Pacman uses these repositories to search for packages and install them. A repository can be local (i.e. on your own computer) or remote (i.e. the packages are downloaded before they're installed).

RTFM

"Read The Fucking (or Fine) Manual". This simple message is replied to a lot of new Linux/Arch users who ask about the functionality of a program when it is clearly defined in the program's manual.

It is often used when a user fails to make any attempt to find a solution to the problem themselves. If someone tells you this, they are not trying to offend you, they are just frustrated with your lack of effort.

The best thing to do if you are told to do this is to read the manual page.

 • To read the program manual page for a particular program, type this at the command line:
man PROGRAM-NAME

where PROGRAM-NAME is the name of the program you need more information about.

If you do not find the answer to your question in the program manual, there are more ways to find the answer. You can:

taurball

The tarballed PKGBUILD and local source files that are required by makepkg to create an installable binary package. The name derives from the practice of uploading such tarball to the AUR, whence "tAURball".

testing/[testing]

This is the repo where major packages/updates to packages are kept prior to release into the main repos, so they can be bug tested and upgrade issues can be found. It is disabled by default, but can be enabled in /etc/pacman.conf

udev

udev provides a dynamic device directory containing only the files for actually present devices. It creates or removes device node files in the /dev directory, or it renames network interfaces.

Usually udev runs as udevd(8) and receives uevents directly from the kernel if a device is added/removed from/to the system.

If udev receives a device event, it matches its configured rules against the available device attributes provided in sysfs to identify the device. Rules that match may provide additional device information or specify a device node name and multiple symlink names and instruct udev to run additional programs as part of the device event handling.

wiki

This! A place to find documentation about Arch Linux. Anyone can add and modify the documentation.