Beginners' Guide/Extra (Hrvatski)

From ArchWiki
Jump to: navigation, search

zh-CN:Beginners' Guide/Extra Template:Temporary i18n

Tip: Ovo je dio višestraničnog vodiča za početnike. Klikni ovdje ako želiš čitati vodič u cijelosti.

Bilješke

Za listu često korištenih i nezahtjevnih aplikacija, posjeti njihove stranice.

Vidi opće savjete za vodiče nakon instalacije poput postavljanja skaliranja frekvencije procesora ili boljeg prikaza fontova.Template:Beginners' Guide navigation (Hrvatski)