Difference between revisions of "Beginners' Guide/Preface (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 10: Line 10:
 
[[it:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[it:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[ko:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[ko:Beginners' Guide/Preface]]
 +
[[nl:Beginners' Guide/Voorwoord]]
 
[[pt:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[pt:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[ru:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[ru:Beginners' Guide/Preface]]

Revision as of 17:57, 13 June 2012

zh-CN:Beginners' Guide/Preface Template:Temporary i18n

Tip: Toto je časť niekoľkostranového článku "The Beginners' Guide" (Sprievodca pre začiatočníkov). Kliknite sem ak si radšej chcete prezerať tohto sprievodcu ako jednu stránku.

Úvod

Predstavenie

Vitajte. Tento dokument vás prevedie procesom inštalácie Arch Linux-u; jednoduchej, na hardvér nenáročnej Linuxovej distribúcie cielenej na kompetentných používateľov. Tento sprievodca je zacielený na nových používateľov, ale snaží sa slúžiť ako referencia a informatívny základ pre všetkých.

Pred inštaláciou je dobré prezrieť si FAQ.

Hlavné myšlienky distribúcie Arch Linux

  • Jednoduchý dizajn a filozofia
  • Všetky softvérové balíky kompilované pre architektúry i686 a x86_64
  • Init skripty na BSD štýl, používajúce jeden centralizovaný konfiguračný súbor
  • mkinitcpio: Jednoduchý a dynamický skript na vytváranie initramfs
  • Pacman správca balíkov je nenáročný a agilný a používa málo pamäte
  • Arch Build System: Ports-inšpirovaný systém pre kompilovanie balíkov, poskytujúci jednoduchý framework pre vytváranie inštalovateľných Arch balíkov zo zdrojového kódu
  • Arch User Repository: poskytuje tisícky build scriptov poskytnuté užívateľmi a príležitosť zdieľať vaše vlastné

Licencia

Arch Linux, pacman, dokumentácia, a skripty sú chránené copyrightom ©2002-2007 by Judd Vinet, ©2007-2011 by Aaron Griffin a sú licencované GNU General Public License Version 2.

The Arch Way

Dizajnové princípy za Arch Linux-om sú zacielené na jednoduchosť.

'Jednoduchý', v tomto kontexte, znamená 'bez zbytočných prídavkov, modifikácií, alebo komplikácií. V skratke: elegantný, minimalistický prístup.

Zopár myšlienok keď uvažujeme o jednoduchosti:

  • " 'Jednoduchý' je definované z technického pohľadu, nie pohľadu používania. Je lepšie byť technicky elegantný s náročnejším procesom učenia sa, ako byť jednoduchý na používanie a technicky [na horšej úrovni]." -Aaron Griffin
  • Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem alebo "Entity by nemali byť zbytočne viacnásobné." -Occamova britva. Termín britva referuje na zbavenie sa zbytočných komplikácií, aby sa dospelo k tomu najjednoduchšiemu vysvetleniu, metóde alebo teórii.
  • "Tá výnimočná súčasť [mojej metódy] je jej jednoduchosť." - Bruce Lee

O tomto sprievodcovi

Komunitou spravovaná Arch Wiki je vynikajúci zdroj informácií a mala by byť prvým miestom kde hľadať odpovede. IRC (irc://irc.freenode.net/#archlinux), a [1] sú taktiež dostupné ak riešenie problému nie je dostupné inde. Taktiež určite používajte man stránky pre akýkoľvek príkaz, ktorý dobre nepoznáte; tieto obvykle zobrazí príkaz man príkaz.

Note: Presné nasledovanie tohto sprievodcu je potrebné pre úspešnú inštaláciu Arch Linux-u, takže prosím prečítajte si ho poriadne. Je odporúčané kompletne prečítať celú sekciu predtým ako vykonáte obsiahnuté inštrukcie.

Tento sprievodca je rozdelený do 4 hlavných častí:

Template:Beginners' Guide navigation