Difference between revisions of "Beginners' Guide/Preface (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
(update link(s) (avoid redirect))
(merged into Beginners' Guide (Slovenský), redirecting there)
Line 1: Line 1:
<noinclude>
+
#REDIRECT [[Beginners' Guide (Slovenský)]]
[[Category:Getting and installing Arch (Slovenský)]]
 
[[Category:About Arch (Slovenský)‏‎]]
 
[[ar:Beginners' Guide]]
 
[[bg:Beginners' Guide]]
 
[[cs:Beginners' Guide]]
 
[[da:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[de:Anleitung für Einsteiger]]
 
[[el:Beginners' Guide]]
 
[[en:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[es:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[fa:راهنمای تازه‌کارها]]
 
[[fr:Installation]]
 
[[he:Beginners' Guide]]
 
[[hr:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[hu:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[id:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[it:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[ja:Beginners' Guide]]
 
[[ko:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[lt:Beginners' Guide]]
 
[[nl:Beginners' Guide/Voorwoord]]
 
[[pl:Beginners' Guide]]
 
[[pt:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[ro:Ghidul începătorilor]]
 
[[ru:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[sr:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[sv:Nybörjarguiden]]
 
[[tr:Yeni başlayanlar rehberi]]
 
[[uk:Beginners' Guide]]
 
[[zh-CN:Beginners' Guide/Preface]]
 
[[zh-TW:Beginners' Guide]]
 
{{Tip|Toto je časť niekoľkostranového článku "The Beginners' Guide" (Sprievodca pre začiatočníkov). '''[[Beginners' Guide (Slovenský)|Kliknite sem]]''' ak si radšej chcete prezerať tohto sprievodcu ako jednu stránku.}}
 
</noinclude>
 
==Úvod==
 
===Predstavenie===
 
Vitajte. Tento dokument vás prevedie procesom inštalácie [[Arch Linux|Arch Linux-u]]; jednoduchej, na hardvér nenáročnej Linuxovej distribúcie cielenej na kompetentných používateľov. Tento sprievodca je zacielený na nových používateľov, ale snaží sa slúžiť ako referencia a informatívny základ pre všetkých.
 
 
 
Pred inštaláciou je dobré prezrieť si [[FAQ]].
 
 
 
'''Hlavné myšlienky distribúcie Arch Linux'''
 
* [[The Arch Way (Slovenský)|Jednoduchý]] dizajn a filozofia
 
* [https://www.archlinux.org/packages/?q= Všetky softvérové balíky] kompilované pre architektúry i686 a x86_64
 
* Init skripty na [[Arch boot process|BSD štýl]], používajúce jeden centralizovaný konfiguračný súbor
 
* [[mkinitcpio]]: Jednoduchý a dynamický skript na vytváranie initramfs
 
* [[Pacman]] správca balíkov je nenáročný a agilný a používa málo pamäte
 
* [[Arch Build System]]: Ports-inšpirovaný systém pre kompilovanie balíkov, poskytujúci jednoduchý framework pre vytváranie inštalovateľných Arch balíkov zo zdrojového kódu
 
* [[Arch User Repository]]: poskytuje tisícky build scriptov poskytnuté užívateľmi a príležitosť zdieľať vaše vlastné
 
 
 
===Licencia===
 
Arch Linux, pacman, dokumentácia, a skripty sú chránené copyrightom
 
©2002-2007 by Judd Vinet, ©2007-2011 by Aaron Griffin a sú licencované [http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html GNU General Public License Version 2].
 
 
 
===The Arch Way===
 
'''''Dizajnové princípy za Arch Linux-om sú zacielené na [[The Arch Way |jednoduchosť]].'' '''
 
 
 
'Jednoduchý', v tomto kontexte, znamená 'bez zbytočných prídavkov, modifikácií, alebo komplikácií. V skratke: elegantný, minimalistický prístup.
 
 
 
'''Zopár myšlienok keď uvažujeme o jednoduchosti:'''
 
 
 
*''&quot; 'Jednoduchý' je definované z technického pohľadu, nie pohľadu používania. Je lepšie byť technicky elegantný s náročnejším procesom učenia sa, ako byť jednoduchý na používanie a technicky [na horšej úrovni].&quot; -Aaron Griffin''
 
*''Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem'' alebo &quot;Entity by nemali byť zbytočne viacnásobné.&quot; -Occamova britva. Termín ''britva'' referuje na zbavenie sa zbytočných komplikácií, aby sa dospelo k tomu najjednoduchšiemu vysvetleniu, metóde alebo teórii.
 
*''&quot;Tá výnimočná súčasť [mojej metódy] je jej jednoduchosť.&quot;'' - Bruce Lee
 
 
 
===O tomto sprievodcovi===
 
Komunitou spravovaná [[Main Page (Slovenský)|Arch Wiki]] je vynikajúci zdroj informácií a mala by byť prvým miestom kde hľadať odpovede. [[Wikipedia:IRC|IRC]] (irc://irc.freenode.net/#archlinux), a [https://bbs.archlinux.org/forums] sú taktiež dostupné ak riešenie problému nie je dostupné inde. Taktiež určite používajte <code>man</code> stránky pre akýkoľvek príkaz, ktorý dobre nepoznáte; tieto obvykle zobrazí príkaz <code>man ''príkaz''</code>.
 
 
 
{{Note|Presné nasledovanie tohto sprievodcu je potrebné pre úspešnú inštaláciu Arch Linux-u, takže ''prosím'' prečítajte si ho poriadne. Je odporúčané kompletne prečítať celú sekciu <u>predtým</u> ako vykonáte obsiahnuté inštrukcie.}}
 
 
 
Tento sprievodca je rozdelený do 4 hlavných častí:
 
 
 
*[[<noinclude>Beginners' Guide/Preparation</noinclude>#Prepare the Installation|Časť I: Príprava inštalácie]]
 
*[[<noinclude>Beginners' Guide/Installation</noinclude>#Install the Base System|Časť II: Inštalácia základného systému]]
 
*[[<noinclude>Beginners' Guide/Post-Installation</noinclude>#Post-Installation|Časť III: Po inštalácii]]
 
*[[<noinclude>Beginners' Guide/Post-Installation</noinclude>#Extras|Part IV: Čo ďalej]]<noinclude>
 
{{Beginners' Guide navigation}}</noinclude>
 

Revision as of 11:36, 6 July 2014