Difference between revisions of "Beginners' Guide/Preparation (Hrvatski)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Now using the Croatian navigation template.)
(Translated rest of page to Croatian.)
Line 20: Line 20:
 
====Instaliraj putem mreže====
 
====Instaliraj putem mreže====
  
Instead of writing the boot media to a disc or USB drive, you may alternatively boot the .iso image over the network. This works well when you already have a server set up. Please see [[Install Arch from network (via PXE)|this article]] for more information, and then continue to [[#Boot Arch Linux Installer|Boot Arch Linux Installer]].
+
Umjesto zapisivanja boot-medija na optički disk ili USB-disk, alternativno možeš bootati ISO-sliku putem mreže. Ovo funkcionira najbolje ako već imaš postavljen server. Pogledaj [[Install Arch from network (via PXE) (Hrvatski)|ovaj članak]] za više informacija, a zatim nastavi na [[#Bootaj instalator Arch Linuxa|bootanje instalatora Arch Linuxa]].
  
====CD installer====
+
====CD instalator====
  
Burn the .iso image file to a CD or DVD media with your preferred CD/DVD burner drive and software, and continue with [[#Boot Arch Linux Installer | Boot Arch Linux Installer]].
+
Sprži ISO-sliku na CD ili DVD-medij te zatim nastavi na [[#Bootaj instalator Arch Linuxa|bootanje instalatora Arch Linuxa]].
  
{{Note| The quality of optical drives, as well as the CD media itself, vary greatly. Generally, using a slow burn speed is recommended for reliable burns; Some users recommend speeds '''''as low as 4x or 2x.''''' If you are experiencing unexpected behavior from the CD, try burning at the minimum speed supported by your system. }}
+
{{Note| Kvaliteta optičkih pogona i medija jako varira. Korištenje spore brzine zapisivanja na medij je preporučeno za pouzdan prijenos informacija bez grešaka. Mnogi korisnici preporučuju brzine malene poput 4x ili 2x. Ako imaš problema s čitanjem medija, pokušaj pržiti ISO-sliku na najmanjoj mogućoj brzini koju tvoj sustav podržava.}}
  
====Flash memory device or USB stick====
+
====Flash-memorija odnosno USB-disk====
  
See [[Install from a USB flash drive|Install from a USB flash drive]] for more detailed instructions.
+
Pogledaj [[Install from a USB flash drive (Hrvatski)|instaliranje s USB-diska]] za detaljnije informacije.
  
This method will work for any type of flash media from which your BIOS will let you boot, be it a card reader or USB port.
+
Ova metoda će raditi s bilo kojim tipom flash-medija kojeg ti BIOS podržava, bilo da se radi o čitaču kartica ili USB-portu.
  
Note that all data on the removable medium will be irrevocably destroyed!
+
Primijeti da će svi podaci sa prijenosnog medija biti zauvijek izbrisani!
  
=====*nix method=====
+
=====*nix metoda=====
  
{{Warning|Be very careful where you send the image ISO, as {{Codeline|dd}} will obediently write to any target you point to, even if that is your hard disk (which could lead to potential data loss and/or filesystem corruption).}}
+
{{Warning|Valja oprezno odabrati odredište zapisa ISO-slike, jer će {{Codeline|dd}} bez ikakvih problema zapisivati na bilo koje odredište koje mu daš, čak i ako je to tvoj hard disk (što može dovesti to potencijalnog gubitka podataka ili korupcije datotečnog sustava).}}
  
Insert an empty or expendable flash device, determine its path, and write the .iso to the device with the {{Filename|dd}} program:
+
Ubaci flash-uređaj u računalo, otkrij put koji vodi do njega i zapiši ISO-sliku tamo koristeći program {{Filename|dd}}:
  
 
{{cli|<nowiki># dd if=archlinux-2011.08.19-''{core|netinstall}''-''{i686|x86_64|dual}''.iso of=/dev/sd''x''</nowiki>}}
 
{{cli|<nowiki># dd if=archlinux-2011.08.19-''{core|netinstall}''-''{i686|x86_64|dual}''.iso of=/dev/sd''x''</nowiki>}}
  
where {{Codeline|<nowiki>if=</nowiki>}} is the path to the .iso file and {{Codeline|<nowiki>of=</nowiki>}} is your flash device. Make sure to use {{Filename|/dev/sd'''x'''}} and not {{Filename|/dev/sd'''x1'''}}. You will need a flash memory device large enough to accommodate the image.
+
gdje je {{Codeline|<nowiki>if=</nowiki>}} put do ISO-slike i {{Codeline|<nowiki>of=</nowiki>}} tvoj flash-uređaj. Pobrini se da koristiš {{Filename|/dev/sd'''x'''}}, a ne {{Filename|/dev/sd'''x1'''}}. Bit će ti potreban flash-uređaj dovoljno velikog kapaciteta da na njega može stati ISO-slika.
  
To verify that the image was successfully written to the flash device, make a note of the number of records (blocks) read in and written out, then perform the following check:
+
Za provjeru da je slika uspješno zapisana na uređaj, zapamti broj blokova koji je pročitan i zapisan te učini iduće:
  
{{cli|<nowiki> # dd if=/dev/sd''x'' count=''number_of_records'' status=noxfer | md5sum</nowiki>}}
+
{{cli|<nowiki> # dd if=/dev/sd''x'' count=''broj_blokova'' status=noxfer | md5sum</nowiki>}}
  
The md5sum returned should match the [http://www.archlinux.org/iso/2011.08.19/md5sums.txt md5sum of the downloaded archlinux image file (2011.08.19)]; they both should match the md5sum of the image as listed in the md5sums file in the mirror distribution site. A typical run will look like this:
+
Vraćeni md5sum bi trebao biti identičan [http://www.archlinux.org/iso/2011.08.19/md5sums.txt md5sumi skinute archlinux slike (2011.08.19)]; oba bi trebala biti identična md5sumi slike navedenoj u md5sums datoteci. Tipično će sve to izgledati ovako:
  
Write .iso to drive
+
Zapiši ISO na uređaj:
 
{{Command|<nowiki>[sudo] dd if=archlinux-2011.08.19-core-i686.iso of=/dev/sdc</nowiki>|<nowiki> 744973+0 records in
 
{{Command|<nowiki>[sudo] dd if=archlinux-2011.08.19-core-i686.iso of=/dev/sdc</nowiki>|<nowiki> 744973+0 records in
 
  744973+0 records out
 
  744973+0 records out
Line 58: Line 58:
 
</nowiki>}}
 
</nowiki>}}
  
Verify integrity:
+
Provjeri je li sve uspješno zapisano:
 
{{Command|<nowiki>[sudo] dd if=/dev/sdc count=744973 status=noxfer | md5sum</nowiki>| 4850d533ddd343b80507543536258229  -
 
{{Command|<nowiki>[sudo] dd if=/dev/sdc count=744973 status=noxfer | md5sum</nowiki>| 4850d533ddd343b80507543536258229  -
 
  744973+0 records in
 
  744973+0 records in
 
  744973+0 records out}}
 
  744973+0 records out}}
  
Continue with [[#Boot Arch Linux Installer|Boot Arch Linux Installer]]
+
Nastavi s [[#Bootaj instalator Arch Linuxa|bootanjem instalatora Arch Linuxa]].
  
=====Microsoft Windows method=====
+
===Bootaj instalator Arch Linuxa===
  
Download Disk Imager from [https://launchpad.net/win32-image-writer/+download here]. Insert flash media. Start the Disk Imager and select the image file (Disk Imager accepts only *.img files, so you will have to put "*.iso" in file open dialog to select Arch snapshot). Select the drive letter associated with the flash drive. Click "Write".
+
{{Tip|Memorijski zahtjevi za običnu instalaciju su 64MB RAM-a.}}
  
There are also other solutions to [[Install from a USB flash drive#On Windows|writing bootable ISO images to USB sticks]]. If you have problems with USB sticks disconnecting, try using different USB port and/or cable.
+
{{Tip|Tijekom procesa, automatski brisač ekrana se možda upali. U tom slučaju možeš pritisnuti Alt tipku da bi bez opasnosti vratio natrag uobičajeni ekran.}}
  
Continue with [[#Boot Arch Linux Installer|Boot Arch Linux Installer]].
+
====Bootaj s medija====
  
===Boot Arch Linux Installer===
+
Ubaci pripremljeni CD ili flash-medij i bootaj s njega. Možda ćeš trebati promijeniti redoslijed boot izvora u BIOS-u računala. To se obično radi tako da prilikom BIOS POST (Power On Self-Test) faze pritisneš ključnu tipku (poput DEL, F1, F2, F11 ili F12).
  
{{Tip|The memory requirement for a basic install is 64MB of RAM.}}
+
'''Main Menu:''' Glavni meni bi sada trebao biti prikazan. Odaberi svoj izbor tako da koristiš tipke sa strelicama i tipku [Enter]. Meniji malčice variraju ovisno o korištenoj ISO-slici.
  
{{Tip|During the process, the automatic screen blanker may come on.  If so, one can press the Alt key to safely obtain the normal display.}}
+
====Dizanje operacijskog sustava====
  
====Boot from the Media====
+
Odaberi "Boot Arch Linux" iz glavnog menija i pritisni [Enter] kako bi instalacija započela. Sustav će sada učitati i prikazati naredbeni redak ljuske. Automatski ćeš biti u ulozi administratorskog korisnika ''root''.
  
Insert the CD or flash media you prepared, and boot from it. You may have to change the boot order in your computer BIOS. To do this, you have to press a key (usually DEL, F1, F2, F11 or F12) during the BIOS POST (Power On Self-Test) phase.
+
{{Note|Korisnici koji žele instalaciju Arch Linuxa napraviti putem SSH-konekcije s udaljenog računala sada mogu napraviti neke male izmjene kako bi omogućili direktne SSH-konekcije u interaktivno CD-okruženje. Ako te to zanima, pogledaj [[Install from SSH (Hrvatski)|ovaj članak]].}}
  
'''Main Menu:''' The main menu should be displayed at this point. Select the preferred choice by using the arrow keys to highlight your choice, and then by pressing [Enter]. Menus vary slightly among the different ISOs.
+
Ako koristiš Intel video čipset i ekran postane prazan tijekom procesa bootanja, problem je najvjerojatnije postavka moda kernela. Moguće rješenje je rebootanje i pritisak <Tab> tipke na GRUB-meniju da bi omogućio kernel-opcije. Na kraj linije kernela dodaj jedan prazan znak [space] i zatim:
 
 
====OS System Start====
 
 
 
Select "Boot Arch Linux" from the Main Menu and press [Enter], in order to begin with the installation. The system will now load and present a shell prompt. You will be automatically logged in as root.
 
 
 
{{Note|Users seeking to perform the Arch Linux installation remotely via an ssh connection are encouraged to make a few tweaks at this point to enable ssh connections directly to the live CD environment. If interested, see the [[Install from SSH]] article.}}
 
 
 
If using an Intel video chipset and the screen goes blank during the boot process, the problem is likely an issue with kernel mode setting. A possible workaround may be achieved by rebooting and pressing <Tab> at the GRUB menu to enter kernel options. At the end of the kernel line, add a space and then:
 
 
  i915.modeset=0
 
  i915.modeset=0
Alternatively, add:
+
Alternativno, dodaj:
 
  video=SVIDEO-1:d
 
  video=SVIDEO-1:d
which (if it works) will not disable kernel mode setting.
 
  
When done making any changes to any menu command, simply press "Enter" to boot with that setup.
+
Nakon te izmjene, jednostavno pritisni [Enter] da bi bootanje s tim izmjenama započelo.
  
See the [[Intel]] article for more information.
+
Pogledaj [[Intel (Hrvatski)|članak o Intelu]] za više informacija.
  
====Changing the keymap====
+
====Izmjena rasporeda tipaka====
  
If you have a non-US keyboard layout you can interactively choose your keymap/console font with the command:
+
Ako želiš koristiti hrvatski raspored tipaka (ili neki drugi koji nije SAD-ov), možeš interaktivno odabrati svoj raspored i font konzole idućom naredbom:
 
{{cli|# km}}
 
{{cli|# km}}
or use the loadkeys command:
+
ili možeš koristiti loadkey naredbu:
{{cli|# loadkeys ''layout''}}
+
{{cli|# loadkeys ''raspored''}}
where ''layout'' is your keyboard layout such as {{Codeline|fr}} or {{Codeline|be-latin1}}
+
gdje je ''raspored'' raspored tvoje tipkovnice poput {{Codeline|hr}} ili {{Codeline|be-latin1}}.
  
====Documentation====
+
====Dokumentacija====
  
The official install guide is conveniently available right on the live system! To access it, change to tty2 (virtual console #2) with <ALT>+F2, log in as "root" and then invoke {{Filename|/usr/bin/less}} by typing in the following at the # prompt:
+
Službeni vodič za instalaciju se nalazi odmah na interaktivnom sustavu! Možeš mu pristupiti tako da skočiš na drugu virtualnu konzolu (<ALT>+F2), ulogiraš se kao root i zatim izvršiš naredbu {{Filename|/usr/bin/less}} upisujući sljedeće:
 
{{Cli|# less /usr/share/aif/docs/official_installation_guide_en}}
 
{{Cli|# less /usr/share/aif/docs/official_installation_guide_en}}
{{Filename|less}} will allow you to page through the document.
+
{{Filename|less}} će ti omogućiti da listaš kroz dokument.
  
Change back to tty1 with <ALT>+F1 to follow the rest of the install process. (Change back to tty2 at any time if you need to reference the Official Guide as you progress through the installation process.)
+
Promijeni natrag na tty1 s <ALT>+F1 da bi pratio ostatak instalacijskog procesa. (Skoči natrag na tty2 bilo kada ako želiš pogledati službeni vodič tijekom procesa instalacije.)
  
{{Tip|Please note that the official guide only covers installation and configuration of the base system. Once that is installed, it is strongly recommended that you come back here to the wiki to find out more about post-installation considerations and other related issues.}}<noinclude>{{Beginners' Guide navigation (Hrvatski)}}</noinclude>
+
{{Tip|Valja primijetiti da službeni vodič pokriva samo instalaciju i konfiguraciju osnovnog sustava. Nakon što je to instalirano, preporučamo da se vratiš natrag na wiki i čitaš o tome kako nastaviti.}}<noinclude>{{Beginners' Guide navigation (Hrvatski)}}</noinclude>

Revision as of 03:48, 9 October 2011

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Tip: Ovo je dio višestraničnog članka vodiča za početnike. Klikni ovdje ukoliko želiš pročitati vodič u cijelosti.

Priprema

Note: Ako želiš instalirati na drugu particiju unutar postojeće distribucije GNU/Linuxa ili interaktivnog CD-okruženja, pogledaj ovaj wiki članak. To može biti korisno pogotovo ako želiš instalirati Arch putem VNC-a ili SSH-a s udaljenog računala. Idući tekst pretpostavlja konvencionalan način instalacije.

Dohvati najnoviji instalacijski medij

Može dohvatiti službeni instalacijski medij Arch Linuxa ovdje.

  • I jezgrena (lokalna, Core) i mrežna (Netinstall) CD-slika pruža samo pakete potrebne za stvaranje osnovnog sustava Arch Linux. Primijeti da osnovni sustav ne sadrži grafičko sučelje, već se sastoji samo od niza GNU-alata (kompilator, asembler, linker, biblioteke, ljuska i korisnički programi), Linux-kernela, pacmana (Archevog upravitelja paketima) i nekoliko dodatnih biblioteka i modula.
  • Jezgrene slike se mogu koristiti i za lokalnu i mrežnu instalaciju.
  • Mrežne slike su manje i ne sadrže ikakve pakete; cijeli se sustav dohvaća putem Interneta.
  • Često postavljena pitanja o Arch64 ti mogu pomoći da se odlučiš između 32 i 64-bitnih verzija. CD s dualnom arhitekturom sadrži pakete za obje arhitekture tako da ga možeš koristiti za instalaciju Archa i na 32 i na 64-bitnim računalima.

Instaliraj putem mreže

Umjesto zapisivanja boot-medija na optički disk ili USB-disk, alternativno možeš bootati ISO-sliku putem mreže. Ovo funkcionira najbolje ako već imaš postavljen server. Pogledaj ovaj članak za više informacija, a zatim nastavi na bootanje instalatora Arch Linuxa.

CD instalator

Sprži ISO-sliku na CD ili DVD-medij te zatim nastavi na bootanje instalatora Arch Linuxa.

Note: Kvaliteta optičkih pogona i medija jako varira. Korištenje spore brzine zapisivanja na medij je preporučeno za pouzdan prijenos informacija bez grešaka. Mnogi korisnici preporučuju brzine malene poput 4x ili 2x. Ako imaš problema s čitanjem medija, pokušaj pržiti ISO-sliku na najmanjoj mogućoj brzini koju tvoj sustav podržava.

Flash-memorija odnosno USB-disk

Pogledaj instaliranje s USB-diska za detaljnije informacije.

Ova metoda će raditi s bilo kojim tipom flash-medija kojeg ti BIOS podržava, bilo da se radi o čitaču kartica ili USB-portu.

Primijeti da će svi podaci sa prijenosnog medija biti zauvijek izbrisani!

*nix metoda
Warning: Valja oprezno odabrati odredište zapisa ISO-slike, jer će Template:Codeline bez ikakvih problema zapisivati na bilo koje odredište koje mu daš, čak i ako je to tvoj hard disk (što može dovesti to potencijalnog gubitka podataka ili korupcije datotečnog sustava).

Ubaci flash-uređaj u računalo, otkrij put koji vodi do njega i zapiši ISO-sliku tamo koristeći program Template:Filename:

Template:Cli

gdje je Template:Codeline put do ISO-slike i Template:Codeline tvoj flash-uređaj. Pobrini se da koristiš Template:Filename, a ne Template:Filename. Bit će ti potreban flash-uređaj dovoljno velikog kapaciteta da na njega može stati ISO-slika.

Za provjeru da je slika uspješno zapisana na uređaj, zapamti broj blokova koji je pročitan i zapisan te učini iduće:

Template:Cli

Vraćeni md5sum bi trebao biti identičan md5sumi skinute archlinux slike (2011.08.19); oba bi trebala biti identična md5sumi slike navedenoj u md5sums datoteci. Tipično će sve to izgledati ovako:

Zapiši ISO na uređaj: Template:Command

Provjeri je li sve uspješno zapisano: Template:Command

Nastavi s bootanjem instalatora Arch Linuxa.

Bootaj instalator Arch Linuxa

Tip: Memorijski zahtjevi za običnu instalaciju su 64MB RAM-a.
Tip: Tijekom procesa, automatski brisač ekrana se možda upali. U tom slučaju možeš pritisnuti Alt tipku da bi bez opasnosti vratio natrag uobičajeni ekran.

Bootaj s medija

Ubaci pripremljeni CD ili flash-medij i bootaj s njega. Možda ćeš trebati promijeniti redoslijed boot izvora u BIOS-u računala. To se obično radi tako da prilikom BIOS POST (Power On Self-Test) faze pritisneš ključnu tipku (poput DEL, F1, F2, F11 ili F12).

Main Menu: Glavni meni bi sada trebao biti prikazan. Odaberi svoj izbor tako da koristiš tipke sa strelicama i tipku [Enter]. Meniji malčice variraju ovisno o korištenoj ISO-slici.

Dizanje operacijskog sustava

Odaberi "Boot Arch Linux" iz glavnog menija i pritisni [Enter] kako bi instalacija započela. Sustav će sada učitati i prikazati naredbeni redak ljuske. Automatski ćeš biti u ulozi administratorskog korisnika root.

Note: Korisnici koji žele instalaciju Arch Linuxa napraviti putem SSH-konekcije s udaljenog računala sada mogu napraviti neke male izmjene kako bi omogućili direktne SSH-konekcije u interaktivno CD-okruženje. Ako te to zanima, pogledaj ovaj članak.

Ako koristiš Intel video čipset i ekran postane prazan tijekom procesa bootanja, problem je najvjerojatnije postavka moda kernela. Moguće rješenje je rebootanje i pritisak <Tab> tipke na GRUB-meniju da bi omogućio kernel-opcije. Na kraj linije kernela dodaj jedan prazan znak [space] i zatim:

i915.modeset=0

Alternativno, dodaj:

video=SVIDEO-1:d

Nakon te izmjene, jednostavno pritisni [Enter] da bi bootanje s tim izmjenama započelo.

Pogledaj članak o Intelu za više informacija.

Izmjena rasporeda tipaka

Ako želiš koristiti hrvatski raspored tipaka (ili neki drugi koji nije SAD-ov), možeš interaktivno odabrati svoj raspored i font konzole idućom naredbom: Template:Cli ili možeš koristiti loadkey naredbu: Template:Cli gdje je raspored raspored tvoje tipkovnice poput Template:Codeline ili Template:Codeline.

Dokumentacija

Službeni vodič za instalaciju se nalazi odmah na interaktivnom sustavu! Možeš mu pristupiti tako da skočiš na drugu virtualnu konzolu (<ALT>+F2), ulogiraš se kao root i zatim izvršiš naredbu Template:Filename upisujući sljedeće: Template:Cli Template:Filename će ti omogućiti da listaš kroz dokument.

Promijeni natrag na tty1 s <ALT>+F1 da bi pratio ostatak instalacijskog procesa. (Skoči natrag na tty2 bilo kada ako želiš pogledati službeni vodič tijekom procesa instalacije.)

Tip: Valja primijetiti da službeni vodič pokriva samo instalaciju i konfiguraciju osnovnog sustava. Nakon što je to instalirano, preporučamo da se vratiš natrag na wiki i čitaš o tome kako nastaviti.

Template:Beginners' Guide navigation (Hrvatski)