Beginners' Guide/Extra (Hrvatski)

From ArchWiki
< Beginners' Guide
Revision as of 14:08, 15 June 2012 by Kynikos.bot (talk | contribs) (rm temporary i18n template)
Jump to: navigation, search

zh-CN:Beginners' Guide/Extra

Tip: Ovo je dio višestraničnog vodiča za početnike. Klikni ovdje ako želiš čitati vodič u cijelosti.

Bilješke

Za listu često korištenih i nezahtjevnih aplikacija, posjeti njihove stranice.

Vidi opće savjete za vodiče nakon instalacije poput postavljanja skaliranja frekvencije procesora ili boljeg prikaza fontova.Template:Beginners' Guide navigation (Hrvatski)