Difference between revisions of "Bluetooth mouse (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(New page: Category:Input devices (Czech) {{i18n_links_start}} {{i18n_entry|English|Bluetooth Mouse}} {{i18n_entry|Русский|Bluetooth-мышь}} {{i18n_links_end}}Tento článek popisuje, j...)
 
m (recategorized)
(20 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Input devices (Czech)]]
+
[[Category:Hardware (Česky)]]
{{i18n_links_start}}
+
[[en:Bluetooth Mouse]]
{{i18n_entry|English|Bluetooth Mouse}}
+
[[ru:Bluetooth Mouse]]
{{i18n_entry|Русский|Bluetooth-мышь}}
+
== Úvod ==
{{i18n_links_end}}Tento článek popisuje, jak nastavit bluetooth myš na Archlinuxu. Já použil usb klíčenku Logitech v270 Trendnet TBW-101UB, ale tento postup by měl být stejný i pro klíčenky od jiných výrobců.
+
Tento článek popisuje, jak nastavit bluetooth myš na Archlinuxu. Použil jsem USB klíčenku Logitech v270 Trendnet TBW-101UB, ale tento postup by měl být stejný i pro klíčenky od jiných výrobců.
 
 
 
 
  
 
== Potřebný software ==
 
== Potřebný software ==
 
+
Nainstalujte balíčky {{Pkg|bluez-utils}} a {{Pkg|bluez-libs}} z repozitáře {{Ic|[extra]}}.
Nainstalujte balíčky '''bluez-utils''' a '''bluez-libs''' z extra repozitáře.
 
  
 
== Konfigurace ==
 
== Konfigurace ==
Dále by jste měli v /etc/conf.d/bluetooth nastavit  
+
Dále byste měli v {{ic|/etc/conf.d/bluetooth}} nastavit  
 
  HCID_ENABLE=true
 
  HCID_ENABLE=true
 
  HIDD_ENABLE=true
 
  HIDD_ENABLE=true
a poté nastartovat bluetooth službu pomocí
+
a poté nastartovat službu bluetooth pomocí
  /etc/rc.d/bluetooth start
+
  # /etc/rc.d/bluetooth start
  
== Finding out your mouse's bdaddr ==
+
== Hledání bluetooth adresy vaší myši ==
 +
Adresa bude zápsána v hexadecimálním kódu. Měli byste ji najít v dokumentaci k vaší myšce, nebo ji vyhledejte pomocí příkazu '''hcitool scan'''.
  
It is of the form ''12:34:56:78:9A:BC''. Either find it in the documentation of your mouse, on the mouse itself or with the '''hcitool scan''' command.
+
== Kernel moduly ==
 
+
Příkazem
== kernel modules ==
 
 
 
The command
 
 
  # modprobe -v hci_usb bluetooth hidp l2cap
 
  # modprobe -v hci_usb bluetooth hidp l2cap
loads the kernel modules you need, if they weren't loaded automatically.  
+
nahrajete potřebné moduly do jádra, pokud nebyly načteny automaticky.
 
 
(See below for some tips if you're stuck at this point)
 
  
== Connecting the mouse ==
+
== Připojení myši ==
 
  hidd --search
 
  hidd --search
 
  hcitool inq
 
  hcitool inq
are good for device scanning.
+
jsou dobré pro hledání bluetooth zařízení.
 
  hidd --connect <bdaddr>
 
  hidd --connect <bdaddr>
to actually connect.
+
pro připojení zařízení.
 
  hidd --show
 
  hidd --show
will show your currently connected devices. The mouse should show up in this list. If it doesn't, press the reset button to make it discoverable.
+
vám ukáže aktuálně připojená zařízení. Vaše myš by se měla objevit ve výpisu. Jestliže ne, stiskněte tlačítko reset, aby se zařízení ukázalo.
  
Note: If you have the ipw3945 module loaded (wifi on HP computer) the bluetooth wont work.
+
'''Pozn.:''' Jestliže máte načtený modul ipw3945If (pro wifi na počítačích od HP), bluetooth nebude fungovat.
  
== Connecting the mouse at startup ==
+
== Připojení myši při startu počítače ==
Edit /etc/conf.d/bluetooth:
+
Upravte {{ic|/etc/conf.d/bluetooth}}:
 
  # Arguments to hidd
 
  # Arguments to hidd
  HIDD_OPTIONS="--connect <enter here your bluetooth mouse address>"
+
  HIDD_OPTIONS="--connect <Sem vložte adresu své bluetooth myši ('''bez velkých písmen''')>"
  
and test the new settings:
+
a otestuje funkčnost nového nastavení:
 
  /etc/rc.d/bluetooth stop
 
  /etc/rc.d/bluetooth stop
  hidd --killall (drop mouse connection)
+
  hidd --killall (zničení aktivního spojení s myší)
 
  /etc/rc.d/bluetooth start
 
  /etc/rc.d/bluetooth start
  
Note: The above instructions to start the mouse at startup don't work with the now outdated 3.11 bluetooth packages. New versions such as the current (3.32) packages are not affected. If you are using an older version, then to start the mouse at startup, add:
+
'''Pozn.:''' Instrukce pro start myši při startu počítače, které jsou uvedeny výše, nefungují s prácě prošlými 3.11 bluetooth balíčky. Nové verze jako nynější (3.32) balíčky nejsou ovlivněny. Pokud používáte starší verzi, přidejte pro spuštění myši při start-upu
  hidd --connect <enter here your bluetooth mouse address (No capitals!!!)>
+
  hidd --connect <Sem vložte adresu své bluetooth myši ('''bez velkých písmen''')>
to your /etc/rc.local file.
+
do souboru {{ic|/etc/rc.local}}.
  
Note #2: You can connect any bluetooth mouse and/or keyboard without any further configuration and without knowing the device address. You can do it by adding the --master and/or --server option in HIDD_OPTIONS depending on your device.
+
'''Pozn. #2:''' Můžete připojit bluetooth myš či klávesnici bez další konfigurace a bez toho, že byste znali adresu zařízení. Uděláte to přidáním parametru {{Ic|--master}} a/nebo {{Ic|--server}} v HIDD_OPTIONS.
  
== Troubleshooting tips ==
+
== Řešení problémů ==
  
If you have trouble with your USB dongle, you may also want to try
+
Jestliže máte problémy se svou USB klíčenkou, měli byste zkusit
 
  # modprobe -v rfcomm
 
  # modprobe -v rfcomm
  
At this point, you should get an hci0 device with
+
V tomto případě, byste měli vidět zařízení hci0 pomocí příkazu
 
  # hcitool dev
 
  # hcitool dev
  
Sometimes the device is not active right away - try starting the interface with
+
Občas se stává, že zařízení není aktivní. Proto ho zkuste zapnout příkazem
 
  # hciconfig hci0 up
 
  # hciconfig hci0 up
and searching for devices as shown above.
+
a zkuste vyhledat vaše bluetooth zařízení.

Revision as of 06:19, 2 June 2013

Úvod

Tento článek popisuje, jak nastavit bluetooth myš na Archlinuxu. Použil jsem USB klíčenku Logitech v270 Trendnet TBW-101UB, ale tento postup by měl být stejný i pro klíčenky od jiných výrobců.

Potřebný software

Nainstalujte balíčky bluez-utils a bluez-libs z repozitáře [extra].

Konfigurace

Dále byste měli v /etc/conf.d/bluetooth nastavit

HCID_ENABLE=true
HIDD_ENABLE=true

a poté nastartovat službu bluetooth pomocí

# /etc/rc.d/bluetooth start

Hledání bluetooth adresy vaší myši

Adresa bude zápsána v hexadecimálním kódu. Měli byste ji najít v dokumentaci k vaší myšce, nebo ji vyhledejte pomocí příkazu hcitool scan.

Kernel moduly

Příkazem

# modprobe -v hci_usb bluetooth hidp l2cap

nahrajete potřebné moduly do jádra, pokud nebyly načteny automaticky.

Připojení myši

hidd --search
hcitool inq

jsou dobré pro hledání bluetooth zařízení.

hidd --connect <bdaddr>

pro připojení zařízení.

hidd --show

vám ukáže aktuálně připojená zařízení. Vaše myš by se měla objevit ve výpisu. Jestliže ne, stiskněte tlačítko reset, aby se zařízení ukázalo.

Pozn.: Jestliže máte načtený modul ipw3945If (pro wifi na počítačích od HP), bluetooth nebude fungovat.

Připojení myši při startu počítače

Upravte /etc/conf.d/bluetooth:

# Arguments to hidd
HIDD_OPTIONS="--connect <Sem vložte adresu své bluetooth myši (bez velkých písmen)>"

a otestuje funkčnost nového nastavení:

/etc/rc.d/bluetooth stop
hidd --killall (zničení aktivního spojení s myší)
/etc/rc.d/bluetooth start

Pozn.: Instrukce pro start myši při startu počítače, které jsou uvedeny výše, nefungují s prácě prošlými 3.11 bluetooth balíčky. Nové verze jako nynější (3.32) balíčky nejsou ovlivněny. Pokud používáte starší verzi, přidejte pro spuštění myši při start-upu

hidd --connect <Sem vložte adresu své bluetooth myši (bez velkých písmen)>

do souboru /etc/rc.local.

Pozn. #2: Můžete připojit bluetooth myš či klávesnici bez další konfigurace a bez toho, že byste znali adresu zařízení. Uděláte to přidáním parametru --master a/nebo --server v HIDD_OPTIONS.

Řešení problémů

Jestliže máte problémy se svou USB klíčenkou, měli byste zkusit

# modprobe -v rfcomm

V tomto případě, byste měli vidět zařízení hci0 pomocí příkazu

# hcitool dev

Občas se stává, že zařízení není aktivní. Proto ho zkuste zapnout příkazem

# hciconfig hci0 up

a zkuste vyhledat vaše bluetooth zařízení.