Difference between revisions of "Bluetooth mouse (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(New page: Category:Input devices (Czech) {{i18n_links_start}} {{i18n_entry|English|Bluetooth Mouse}} {{i18n_entry|Русский|Bluetooth-мышь}} {{i18n_links_end}}Tento článek popisuje, j...)
 
Line 18: Line 18:
 
  /etc/rc.d/bluetooth start
 
  /etc/rc.d/bluetooth start
  
== Finding out your mouse's bdaddr ==
+
== Hledání bluetooth adresy vaší myši ==
  
It is of the form ''12:34:56:78:9A:BC''. Either find it in the documentation of your mouse, on the mouse itself or with the '''hcitool scan''' command.
+
Adresa bude zápsána v hexadecimálním kódu. Měli by jste ji najít v dokumentaci k vaší myšce nebo ji vyhledejte pomocí příkazu '''hcitool scan'''.
  
== kernel modules ==
+
== Kernel moduly ==
  
The command
+
Příkazem
 
  # modprobe -v hci_usb bluetooth hidp l2cap
 
  # modprobe -v hci_usb bluetooth hidp l2cap
loads the kernel modules you need, if they weren't loaded automatically.  
+
nahrajete potřebné moduly do jádra, pokud nebyly načteny automaticky.
  
(See below for some tips if you're stuck at this point)
 
  
== Connecting the mouse ==
+
== Připojení myši ==
 
  hidd --search
 
  hidd --search
 
  hcitool inq
 
  hcitool inq
are good for device scanning.
+
jsou dobré pro hledání bluetooth zařízení.
 
  hidd --connect <bdaddr>
 
  hidd --connect <bdaddr>
to actually connect.
+
pro připojení zařízení.
 
  hidd --show
 
  hidd --show
will show your currently connected devices. The mouse should show up in this list. If it doesn't, press the reset button to make it discoverable.
+
vám ukáže aktuálně připojená zařízení. Vaši myš by se měla objevit ve výpisu. Jestliže ne, stiskněte tlačítko reset, aby se zařízení ukázalo.
  
Note: If you have the ipw3945 module loaded (wifi on HP computer) the bluetooth wont work.
+
Pozn.: Jestliže máte načtený modul ipw3945If (pro wifi na počítačích od HP) bluetooth nebude fungovat.
  
 
== Connecting the mouse at startup ==
 
== Connecting the mouse at startup ==

Revision as of 21:35, 10 November 2008

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links endTento článek popisuje, jak nastavit bluetooth myš na Archlinuxu. Já použil usb klíčenku Logitech v270 Trendnet TBW-101UB, ale tento postup by měl být stejný i pro klíčenky od jiných výrobců.


Potřebný software

Nainstalujte balíčky bluez-utils a bluez-libs z extra repozitáře.

Konfigurace

Dále by jste měli v /etc/conf.d/bluetooth nastavit

HCID_ENABLE=true
HIDD_ENABLE=true

a poté nastartovat bluetooth službu pomocí

/etc/rc.d/bluetooth start

Hledání bluetooth adresy vaší myši

Adresa bude zápsána v hexadecimálním kódu. Měli by jste ji najít v dokumentaci k vaší myšce nebo ji vyhledejte pomocí příkazu hcitool scan.

Kernel moduly

Příkazem

# modprobe -v hci_usb bluetooth hidp l2cap

nahrajete potřebné moduly do jádra, pokud nebyly načteny automaticky.


Připojení myši

hidd --search
hcitool inq

jsou dobré pro hledání bluetooth zařízení.

hidd --connect <bdaddr>

pro připojení zařízení.

hidd --show

vám ukáže aktuálně připojená zařízení. Vaši myš by se měla objevit ve výpisu. Jestliže ne, stiskněte tlačítko reset, aby se zařízení ukázalo.

Pozn.: Jestliže máte načtený modul ipw3945If (pro wifi na počítačích od HP) bluetooth nebude fungovat.

Connecting the mouse at startup

Edit /etc/conf.d/bluetooth:

# Arguments to hidd
HIDD_OPTIONS="--connect <enter here your bluetooth mouse address>"

and test the new settings:

/etc/rc.d/bluetooth stop
hidd --killall (drop mouse connection)
/etc/rc.d/bluetooth start

Note: The above instructions to start the mouse at startup don't work with the now outdated 3.11 bluetooth packages. New versions such as the current (3.32) packages are not affected. If you are using an older version, then to start the mouse at startup, add:

hidd --connect <enter here your bluetooth mouse address (No capitals!!!)>

to your /etc/rc.local file.

Note #2: You can connect any bluetooth mouse and/or keyboard without any further configuration and without knowing the device address. You can do it by adding the --master and/or --server option in HIDD_OPTIONS depending on your device.

Troubleshooting tips

If you have trouble with your USB dongle, you may also want to try

# modprobe -v rfcomm

At this point, you should get an hci0 device with

# hcitool dev

Sometimes the device is not active right away - try starting the interface with

# hciconfig hci0 up

and searching for devices as shown above.