Bluetooth mouse (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 22:02, 10 November 2008 by Seberm (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links endTento článek popisuje, jak nastavit bluetooth myš na Archlinuxu. Já použil usb klíčenku Logitech v270 Trendnet TBW-101UB, ale tento postup by měl být stejný i pro klíčenky od jiných výrobců.


Potřebný software

Nainstalujte balíčky bluez-utils a bluez-libs z extra repozitáře.

Konfigurace

Dále by jste měli v /etc/conf.d/bluetooth nastavit

HCID_ENABLE=true
HIDD_ENABLE=true

a poté nastartovat bluetooth službu pomocí

/etc/rc.d/bluetooth start

Hledání bluetooth adresy vaší myši

Adresa bude zápsána v hexadecimálním kódu. Měli by jste ji najít v dokumentaci k vaší myšce nebo ji vyhledejte pomocí příkazu hcitool scan.

Kernel moduly

Příkazem

# modprobe -v hci_usb bluetooth hidp l2cap

nahrajete potřebné moduly do jádra, pokud nebyly načteny automaticky.


Připojení myši

hidd --search
hcitool inq

jsou dobré pro hledání bluetooth zařízení.

hidd --connect <bdaddr>

pro připojení zařízení.

hidd --show

vám ukáže aktuálně připojená zařízení. Vaši myš by se měla objevit ve výpisu. Jestliže ne, stiskněte tlačítko reset, aby se zařízení ukázalo.

Pozn.: Jestliže máte načtený modul ipw3945If (pro wifi na počítačích od HP) bluetooth nebude fungovat.

Připojení myši při startu počítače

Upravte /etc/conf.d/bluetooth:

# Arguments to hidd
HIDD_OPTIONS="--connect <bluetooth adresa vaší myši>"

a otestuje funkčnost nového nastavní:

/etc/rc.d/bluetooth stop
hidd --killall (zničení aktivního spojení s myší)
/etc/rc.d/bluetooth start

Pozn.: The above instructions to start the mouse at startup don't work with the now outdated 3.11 bluetooth packages. New versions such as the current (3.32) packages are not affected. Jestliže používáte starší verze, můžete startovat myš při zapnuti počítače přidáním

hidd --connect <bluetooth adresa vaší myši>

do vašeho /etc/rc.local souboru.

Pozn. #2: Můžete připojit bluetooth myš či klávesnici bez další konfigurace a bez toho, že by jste znali adresu zařízení. Uděláte to přidáním parametru --master a/nebo --server v HIDD_OPTIONS.

Řešení problémů

Jestliže máte problémy se svou USB klíčenkou, měli by jste zkusit

# modprobe -v rfcomm

V tomto případě, by jste měli vidět zařízení hci0 pomocí příkazu

# hcitool dev

Občas se stává, že zařízení není aktivní. Proto ho zkuste zapnout příkazem

# hciconfig hci0 up

a zkuste vyhledat vaše bluetooth zařízení.