Difference between revisions of "CPU frequency scaling (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Daemon: cups -> cupsd)
m (daemon; not deamon [spellfix])
Line 186: Line 186:
 
<tt>cpufrequtils</tt> obsahuje daemona, kotrý dovoľuje užívateľom nastaviť požadované režimy a min/max frekvencie pre všetky jadrá počas boot-u a bez potreby ďaľších nástrojov ako napr. ''kpowersave''.
 
<tt>cpufrequtils</tt> obsahuje daemona, kotrý dovoľuje užívateľom nastaviť požadované režimy a min/max frekvencie pre všetky jadrá počas boot-u a bez potreby ďaľších nástrojov ako napr. ''kpowersave''.
  
Pred spustením deamona editujte ako root {{Filename|/etc/conf.d/cpufreq}} a nastavte požadované hodnoty, napr:
+
Pred spustením daemona editujte ako root {{Filename|/etc/conf.d/cpufreq}} a nastavte požadované hodnoty, napr:
  
 
{{File
 
{{File

Revision as of 16:04, 15 August 2011

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary end

cpufrequtils je set utilít navrhnutý pre CPU frequency scaling, technológiu využívanú primárne na notebook-och. Táto technológia umožňuje operačnému systému meniť frekvenciu CPU v závislosti na aktuálnom vyťažení systému.

V spojení s pm-utils poskytuje kompletný power managment.

Tento článok pokrýva inštaláciu a základnú konfiguráciu balíčka cpufrequtils.

Inštalácia

Balíček Template:Package Official je dostupný v repozitáry [extra]:

# pacman -S cpufrequtils

Konfigurácia

Konfigurácia zmeny frekvencie CPU pozostáva z 3 častí:

  1. Načítanie správneho ovládača
  2. Načítanie požadovaných tzv. governors
  3. Konfigurácia a načítanie daemona.

Ovládač frekvencie CPU

Aby Vám zmena frekvencie pracovala správne, operačný systém musí poznať limity CPU. Na splnenie tejto požiadavky sa načítavá modul kernelu, ktorý dokáže čítať a riadiť špecifikácie CPU.

Väčšina dnešných notebook-ov a PC môže používať ovládač acpi-cpufreq. Ďaľšími možnosťami sú ovládače p4-clockmod, powernow-k8 a speedstep-centrino. Aby ste videlikompletný zoznam dostupných ovládačov, spustite nasledovný príkaz:

$ ls /lib/modules/2.6.??-ARCH/kernel/drivers/cpufreq
Tip: Pre AMD "K10" CPU ako napr. Phenom X4, použite ovládač powernow-k8.

Intel

Manuálne načítanie ovládača:

# modprobe acpi-cpufreq

Ak máte starší procesor Intel, vyššie uvedený príkaz môže vrátiť:

FATAL: Error inserting acpi_cpufreq ([...]/acpi-cpufreq.ko): No such device

V tomto prípade nahraďte kernel modul acpi-cpufreq s speedstep-centrino, p4-clockmod alebo speedstep-ich.

Modul speedstep-centrino je ale zastaraný.

V AUR-e sa náchdaza kernel s modulom speedstep-centrino. Je to balíček kernel26-pentium-m, ktorý nájdete tu.

AMD

# modprobe powernow-k8

Načítanie pri boot-e

Aby sa driver načítal automaticky pri štarte pridajte vhodný ovládač do riadku MODULES Template:Filename. Príklad:

MODULES=( acpi-cpufreq vboxdrv fuse fglrx iwl3945 ... )

Keď je ovládač načítaný, detailné informácie o CPU môžete zobraziť príkazom:

$ cpufreq-info

Výstup príkazu by mal byť podobný tomuto: Template:Command

Pre zobrazenie dostupných governors použijeme:

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors

Monitorovanie frekvenice CPU v reálnom čase si zabezpečíme pomocou:

watch grep \"cpu MHz\" /proc/cpuinfo

Pridelenie práv v Gnome

Gnome má pekný applet umožňujúci zmenu governor počas behu. Pre jeho použitie bez potreby zadávanie hesla pre root jednoducho vytvorte Template:Filenamea vložte do neho nasledújúci text:

[org.gnome.cpufreqselector]
Identity=unix-user:USER
Action=org.gnome.cpufreqselector
ResultAny=no
ResultInactive=no
ResultActive=yes

Kde slovo USER nahradíte vašim používateľským menom.

Cpufrequtils a Laptop Mode Tools

Ak používate alebo plánujete používať Laptop Mode Tools možno ho budete chcieť nechať riadiť aj zmeny frekvencie CPU. V tomto prípade vložte acpi-cpufreq do riadku MODULES v {Filename|/etc/rc.conf}}:

MODULES=(acpi-cpufreq)

A potom v Template:Filename definujte governors, frekvencie a politiky.

Ak používate laptop-mode-tools na riadenie cpufrequtils, potom nepotrebujete načítavať iné moduly a daemonov alebo nastavovať governors a interakcie s ACPI. Prosím prečítajte si Laptop Mode Tools, aby ste sa dozvedeli ako nainštalova a nakonfigurovať laptop-mode-tools.

Governors

Governors môžu byť myslené ako predkonfigurované schémy pre CPU. Tieto governors musia byť načítavané ako moduly kernelu, aby ich programy ako kpowersave alebo gnome-power-manager mohli využívať.

Dostupné governors:

Template:Codeline (default)
CPU beží na maximálnej frekvencii. Režím je zabudovaný do kernelu.
Template:Codeline (odporúčané)
Dynamicky mení frekvencie CPU na základe zaťaženia systému.
Template:Codeline
Podobné Template:Codeline, ale viac konzervatívne.
Template:Codeline
CPU beží na minimálnej frekvencii.
Template:Codeline
Manuálne nastavené frekvencie užívateľom.

Načítanie požadovaného režimu sa robí pomocou Template:Codeline. Napríklad:

# modprobe cpufreq_ondemand
# modprobe cpufreq_userspace

Alebo pridajte požadované režimy do riadku MODULES v Template:Filename a reštartujte.

MODULES=(acpi-cpufreq cpufreq_ondemand cpufreq_powersave)

Manuálne môžete režim zmeniť pomocou príkazu Template:Codeline (ako root), ale toto nastavenie nebude uložené po reštarte alebo vypnutí. Napríklad:

# cpufreq-set -g ondemand

Tento príkaz nastaví režim iba pre prvý procesor. Ak máte viacjadrový alebo viacprocesorový systém, použite prepínač -c. Napr. pre nastavenie režimu pre štvrté jadro (jadrá sa číslujú od nuly):

# cpufreq-set -c 3 -g ondemand

Pre viac informácii spustite príkaz Template:Codeline alebo Template:Codeline.

Pre tých, ktorý chcú GUI na zmenu governors alebo frekvencií môžu použiť trayfreq.

Zmena prahu Template:Codeline režimu

Na zmenu toho, kedy sa režim Template:Codelineprepne na vyšší stupeň môžete zmeniť Template:Filename. Na zistenie aktuálnej hodnoty nastavenia zadajte nasledujúci príkaz ako root:

# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold

Navrátená hodnota môže byť napr. 80 (default pri kerneli 2.6.31). To znamený, že režim Template:Codeline zvýšši frelvenciu keď jadro CPU dosiahne 80% využitia. Môžeme to zmeniť napr. nasledovne:

echo "15" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold
Note: Minimálna hodnota musí byť aspoň o 1 vyššia ako je v down_treshold. Zadanie hodnoty pod túto hodnotu vyhodí chybovú hlášku "bash: echo: write error: Invalid argument"

Interakcia s ACPI

Používatelia si môžu nastaviť režimy tak, aby sa automaticky prepínali v závislosti na rozličných ACPI eventoch (napr. pripojenie AC adaptéra alebo zatvorenie krytu laptopu). Eventy sú definované v Template:Filename. Ak je balíček Template:Package Officialnainštalovaný, súbor pravdepodobne existuje a je spustiteľný. Napríklad, ak chcete zmeniť režim z Template:Codeline na Template:Codeline pri odpojení AC adaptéra a zmeniť naspäť pri jeho zapojení zadáte do súboru: Template:File

Daemon

cpufrequtils obsahuje daemona, kotrý dovoľuje užívateľom nastaviť požadované režimy a min/max frekvencie pre všetky jadrá počas boot-u a bez potreby ďaľších nástrojov ako napr. kpowersave.

Pred spustením daemona editujte ako root Template:Filename a nastavte požadované hodnoty, napr:

Template:File

Note: Presné min/max hodnoty môžete zistiť pomocou Template:Codeline po načítaní ovládaču (napr. Template:Codeline). Tieto hodnoty sú voliteľné. Môžete ich vynechať vymazaním alebo zakomentovaním riadkov min/max. Zmeny budú potom automatické.

S požadovanou konfiguráciou následne spustíme daemona ako root pomocu:

# /etc/rc.d/cpufreq start

Pre automatické spúštanie daemona pri štarte pridajte Template:Codeline do riadku DAEMONS v {{Filename|/etc/rc.conf}, napríklad:

DAEMONS=(syslog-ng networkmanager @alsa @crond @cupsd @cpufreq)

Možné problémy

  • Niektoré aplikácie ako napr. ntop neodpovedajú dobre na automatické zmeny frekvencie. V tomto prípade to môže viesť k segmentation fault.
  • Niektoré CPU môžu trpieť nízkym výkonom pri režime Template:Codeline. Riešením je vypnutie zmien frekvencie alebo zvýšenie alebo zníženie up_treshold.
  • Niektoré CPU/BIOS konfigurácie môžu mať problém pri zmenách frekvencie na maximum alebo vo všeobecnosti pri zmenách frekvencie. nanešťastie momentálne existuje iba workaround. Pridajte processor.ignore_ppc=1" do kernel boot a/alebo zmente hodnotu v /sys/module/processor/parameters/ignore_ppc z 0 na 1.